Dla mediów

Europejska Noc Bez Wypadku na piątkę

Opublikowano: 7 listopada 2008

Fundacja KRZYŚ oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wspólnie z partnerami zorganizują V. edycję kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku”.

image_pdfimage_print

European Night without Accident

Opublikowano: 7 listopada 2008

[skyday-main-image id=”206″]

[skyday-attachments-and-galleries id=”206″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Dla mediów

Maciej Rybicki prezesem zarządu ZPPP Browary Polskie

Opublikowano: 7 listopada 2008

W październiku Maciej Rybicki objął stanowisko prezesa zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie.

image_pdfimage_print

Maciej Rybicki Director of the Management Board of the Union of Brewing Industry Employers in Poland UBIEP

Opublikowano: 7 listopada 2008

[skyday-main-image id=”207″]

[skyday-attachments-and-galleries id=”207″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Dla mediów

Branża piwowarska po I półroczu

Opublikowano: 7 listopada 2008

Pierwsza połowa roku przyniosła wzrost sprzedaży na rynku piwa na poziomie ponad 3%, a do budżetu tylko z tytułu akcyzy wpłynęło ponad 1,4 miliarda złotych.

image_pdfimage_print

Dla mediów

Przystąpienie do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Opublikowano: 7 listopada 2008

4 czerwca 2008 r. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego został przyjęty w poczet członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

image_pdfimage_print

Joining the union of associations Advertising Council

Opublikowano: 7 listopada 2008

[skyday-main-image id=”209″]

[skyday-attachments-and-galleries id=”209″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

O branży

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa – V Sympozjum Zdrowia i Piwa

Opublikowano: 5 listopada 2008

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa – V Sympozjum Zdrowia i Piwa miało miejsce we wtorek, 4-ego listopada 2008r. w Madrycie. Sympozjum objęte zostało honorowym przewodnictwem Jego Wysokości króla Juana Carlosa I i zostało zainaugurowane przez Panią Elenę Espinosa, hiszpańską Minister Środowiska i Obszarów Wiejskich i Nadmorskich. Na spotkanie przybyli specjaliści i badacze z dziedziny medycyny, żywienia i dietetyki.

Celem sympozjum była analiza ostatniego badania nad zdrowotnymi korzyściami płynącymi z umiarkowanego spożycia piwa. Podczas tego wydarzenia omawiano związek pomiędzy umiarkowanym spożyciem piwa a zapobieganiem zaburzeniom sercowo-krążeniowym, a także wpływ spożycia tego napoju na zapobieganie nowotworom oraz jego wpływ na poprawę metabolizmu u sportowców.

 

Oprócz aspektu naukowego, wydarzenie to miało na celu omówienie również innych społeczno-kulturowych aspektów spożywania tego tradycyjnego napoju. Piwo jest starym, tradycyjnym napojem, który na stałe zagościł na stołach cywilizacji śródziemnomorskich i Mezopotamii i zawsze stanowił składnik śródziemnomorskiej diety.

 

Pozostałe informacje znajdą Państwo w załączonej dokumentacji lub na stronie internetowej www.cervezaysalud.es

Pobierz plik

image_pdfimage_print

Jesienne Spotkania Browarników zakończone

Opublikowano: 2 listopada 2008

[skyday-main-image id=”47″]
[skyday-excerpt]

W październiku, w Krakowie odbyła się szesnasta edycja Jesiennego Spotkania Browarników. Gospodarzem tegorocznej imprezy był Calsberg Polska S.A. – Browar Okocim.

[/skyday-excerpt]

Tegoroczne spotkanie zgromadziło 260 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele branży piwowarskiej, osoby reprezentujące firmy współpracujące z branżą: dostawcy technologii, maszyn jak również przedstawiciele uczelni wyższych.

 

Poruszane tematy dotyczyły m.in. nowoczesnych rozwiązań dla browarnictwa, perspektyw polskiego przemysłu piwowarskiego w kontekście europejskim, zarządzania produkcją, pakowania, logistyki i transportu, wpływu branży piwowarskiej na środowisko, a także surowców i składników pomocniczych do produkcji piwa.

 

Obecni byli m.in. Iwona Jarzębska – wiceprezes Carlsberg Polska S.A., Maciej Rybicki – dyrektor generalny Royal Unibrew Polska, Jerzy Dwornicki – dyrektor browaru w Żywcu, Tomasz Drzazga – dyrektor ds. produkcji Tyskich Browarów Książęcych, Mattheus Dietworst – dyrektor browaru w Leżajsku, Agata Czarnecka – dyrektor ds. produkcji Royal Unibrew, Michał Gotowała – dyrektor Browaru w Szczecinie.

 

Nie zabrakło przedstawicieli organizacji branżowych. Wśród nich należy wymienić Danutę Gut – dyrektor biura Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie oraz Andrzeja Olkowskiego – prezesa Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Andrzej Kuczyński.

 

Danuta Gut (ZPPP Browary Polskie) i Andrzej Olkowski (Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich) omówili perspektywy polskiego przemysłu piwowarskiego w kontekście europejskim. Danuta Gut mówiła o działaniach na rzecz nadmiernej konsumpcji alkoholu: o ochronie ludzi młodych, kierowców, kobiet w ciąży i matek karmiących oraz miejsca pracy. Andrzej Olkowski mówił o planach zmian w dyrektywie dotyczącej akcyzy. Przypuszcza się, że ich celem jest podniesienie minimalnych stawek akcyzowych, nawet o 25%. Zmiana ta może nastąpić pod koniec 2011 r.

 

Podczas XVI Jesiennego Spotkania Browarników odbył się również Otwarty Konkurs Piw. Wyniki konkursu podane na stronie
http://agro.e-bmp.pl/index.php?art=1619

 Statuetka Klucz do sukcesu

Statuetka Klucz do sukcesu za najlepszy i najbardziej innowacyjny produkt dla branży browarniczej 2008 uznano dekanter Foodec firmy Alfa Laval. W jury konkursu zasiedli przedstawiciele browarów – członkowie Rady Naukowej Jesiennego Spotkania Browarników.

 

Kolejne spotkanie już za rok.

[skyday-attachments-and-galleries id=”47″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

Autumn meetings of the Brewers are over

Opublikowano: 2 listopada 2008

[skyday-main-image id=”47″]
[skyday-excerpt]

In October the 16th edition of the Autumn meeting of the Brewers took place in Cracow. The host of this year’s event was Calrsberg Polska S.A. – Browar Okocim.

[/skyday-excerpt]

This year’s meeting was attended by 260 participants. Among them there were representatives of the brewing industry, persons representing companies cooperating with the industry: technology suppliers, machinery suppliers and representatives of higher education institutions.

 

The subjects brought up concerned among others modern solutions for the brewing sector, perspectives for the Polish brewing sector in the European context, production management, packaging, logistics and transportation as well as impact of the brewing industry on the environment and on raw materials and supporting components for beer production.

 

The following guests were present among others: Iwona Jarzębska, the deputy director of Carlsberg Polska S.A., Maciej Rybicki, the CEO of Royal Unibrew Polska, Jerzy Dwornicki, the general manager of the brewery in Żywiec, Tomasz Drzazga, the production manager of Tyskie Browary Książęce, Mattheus Dietworst, the CEO of the brewery in Leżajsk, Agata Czarnecka, the production manager of Royal Unibrew, Michał Gotowała, the CEO of the brewery in Szczecin.

 

Representatives of some industry organisations were also present. Among them it is worth mentioning Danuta Gut, the director of the Management Board Office of UBIEP and Andrzej Olkowski, the president of the Association of Regional Breweries in Poland. The Ministry of Agriculture and Countryside developments was represented by Andrzej Kuczyński.

 

Danuta Gut (UBIEP) and Andrzej Olkowski (Association of Regional Breweries in Poland) discussed perspectives of the Polish brewing industry in the European context. Danuta Gut spoke about actions related to excessive alcohol consumption: about young people protection, protection of drivers, pregnant women and breast feeding mothers as well as protection of jobs. Andrzej Olkowski spoke about the changes planned in the directive on excise. It is thought that their aim is to raise the minimum excise stake by as much as 25%. Such a change can occur by the end of 2011.

 

During the 16th Autumn Meeting of the Brewers an Open Contest of Beer also took place. The results of the contest are given on the web page:
http://agro.e-bmp.pl/index.php?art=1619

The prize “Key to Success”

The prize “Key to Success” for the best and most innovative product in the brewing industry in the year 2008 was given to Alfa Laval for its decanter, Foodec. The contest jury involved representatives of breweries – members of the Scientific Board of the Autumn Meeting of the Brewers.

 

The next meeting already next year.

[skyday-attachments-and-galleries id=”47″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

image_print