Piwowarzy za etyczną reklamą

W 2007 roku The Brewers of Europe złożyło na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia ogólnoeuropejską deklarację, w której zobowiązano się zwiększyć standardy reklamy piwa w Unii Europejskiej.W ...