Branża piwowarska po pierwszym półroczu 2010 roku

Opublikowano: 21 października 2010

[skyday-main-image id=”87″]
[skyday-excerpt]

Po słabym 2009 roku, branża piwowarska zamknie 2010 rok również na minusie. Spadek sprzedaży na rynku krajowym za I półrocze wyniósł 3,74 proc. Jeśli porównać I półrocze 2010 z analogicznym okresem ubiegłego roku, spadek sprzedaży na rynku piwowarskim wyniósł blisko 4 procent:

[/skyday-excerpt]

GUS 

2010

2009

2010 vs. 2009

I kwartał

7024

7071

– 0,66%

II kwartał

9324

9912

– 5,93%

I półrocze

16 347

16 982

– 3,74%

?W pierwszym półroczu 2010 roku branża sprzedała 16,3 mln hektolitrów. Nie udało się niestety zatrzymać tendencji spadkowej, która rozpoczęła się w 2009 roku – mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. Wprawdzie początkowe prognozy za 2009 rok przygotowane przez GUS mówiły o ponad 10% spadku sprzedaży piwa, po weryfikacji danych odnotowano zmniejszenie sprzedaży o 4,1 proc. w porównaniu z 2008 rokiem. Mimo wszystko nie przewidujemy zmian na lepsze w nadchodzącym roku.? ? dodaje Gut.

Okres letni okazał się dobry dla branży piwowarskiej. Słoneczna pogoda pomogła w sprzedaży piwa, dzięki czemu w lipcu i sierpniu odnotowano wzrost na poziomie 2 proc. (w analogicznym okresie 2009 r. sprzedano o 150 tys. hl piwa mniej). Nie oznacza to jednak istotnej poprawy na rynku. Podwyżka ta nie pomoże odrobić strat, które branża zanotowała w I półroczu.

Tendencja spadkowa, którą obserwujemy na polskim rynku piwa od ponad dwóch lat została zintensyfikowana wzrostem akcyzy w ubiegłym roku. Zahamowanie sprzedaży nadal potęguję utrzymującą się recesja gospodarcza, która zmniejsza popyt. W okresie kryzysu Polacy zmuszeni do oszczędności rezygnują z wielu dóbr konsumpcyjnych, w tym z zakupu piwa. Dodatkowo niestabilna pogoda, od zimnej wiosny, przez upalne i deszczowe lato osłabiły rynek.

?Mało optymistycznie – mówi Danuta Gutzapowiadają się prognozy na 2011. Planowana podwyżka VAT oraz zamrożenie płac i oszczędności również nie wróżą poprawy sytuacji. Te działania będą miały wpływ na popyt piwa oraz samą kondycję branży.? ? dodaje Gut.

[skyday-attachments-and-galleries id=”87″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

Dla mediów

Branża piwowarska po pierwszym półroczu 2010 roku

Opublikowano: 21 października 2010

Po słabym 2009 roku, branża piwowarska zamknie 2010 rok również na minusie. Spadek sprzedaży na rynku krajowym za I półrocze wyniósł 3,74 proc.Jeśli porównać I półrocze 2010 z analogicznym okresem ubiegłego roku, spadek sprzedaży na rynku piwowarskim wyniósł blisko 4 procent.

image_pdfimage_print

O branży

Europejskie browary podnoszą ważne kwestie podczas gali w Brukseli

Opublikowano: 18 października 2010

W ubiegły wtorek, 13 października br., odbyła się debata poświęcona kluczowym wyzwaniom stojącym przed branżą browarniczą. Ponad 400 przedstawicieli wyższego kierownictwa wiodących europejskich browarów wraz z przywódcami politycznymi omawiało takie tematy, jak opodatkowanie, regulacje oraz odpowiedzialne spożycie alkoholu.

Podczas debaty zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers oraz Europejską Wspólnotę Kucharzy Euro-Toques International, Alberto da Ponte, prezes The Brewers of Europe powiedział: ?W trakcie gali podkreślono wkład branży browarniczej w rozwój europejskiej gospodarki, a w szczególności, w zatrudnienie i wpływy podatkowe. Zwrócono także uwagę na realizowane przez nią inicjatywy społeczne oraz kampanie zwiększające świadomość odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Podczas spotkania odbyliśmy szczerą rozmowę o kluczowych kwestiach politycznych, takich jak, m.in. potrzeba opracowania odpowiednich ram ustawodawczych.?

Rządy państw oraz wszystkie osoby mające związek z branżą browarniczą muszą współpracować nad rozwiązaniem kluczowych wyzwań ? powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes koncernu Heineken. Musimy dążyć do obniżenia naszego bilansu emisji CO2, lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywamy w Europie i poza jej granicami, nawiązywać partnerską współpracę, by promować odpowiedzialne spożycie alkoholu oraz wypracować zasady rozsądnej polityki gospodarczej? ? dodał Jean-Francois van Boxmeer.

Podczas rozmowy poświęconej podatkom, obrady przy okrągłym stole skupiły się na wynikach niezwykle ważnego badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, które omawia potencjalny wpływ kolejnych podwyżek podatku akcyzowego. Raport podkreśla, że 20-procentowa podwyżka akcyzy może doprowadzić do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy spośród kilku milionów stanowisk stworzonych przez branżę.

?Podwyższenie akcyzy będzie poważnym ciosem dla branży browarniczej oraz zagrożeniem dla 1,8 miliona miejsc pracy w europejskim sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Cios ten zostanie zadany w chwili, w której gospodarka europejska podnosi się z niezwykle głębokiego kryzysu? ? powiedział Alberto da Ponte.

Badanie wskazuje także, że wprowadzenie wyższej stawki podatku akcyzowego z naddatkiem zrekompensuje straty, jakie poniosły rządy państw z tytułu niższych wpływów budżetowych. ?Większość europejskich browarów to małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające tradycyjne produkty lokalne. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od setek lat, kontynuując dawne tradycje. Musimy koniecznie chronić liderów innowacji, którzy tworzą tak wiele miejsc pracy ? ? powiedział Michel Moortgat.

Prezydent Unii Europejskiej, Herman Van Rompuy, podkreślając znaczenie piwa oraz branży browarniczej dla całej Europy przypomniał, że pełni ona rolę ambasadora kultury europejskiej i ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Van Rompuy podkreślił, że ?Unia Europejska będzie w dalszym ciągu tworzyć zasady odpowiedniej polityki, która da browarnikom narzędzia niezbędne do ekspansji i rozwoju działalności na terenie Europy. Działania te będą prowadzone w oparciu o dialog i dyskusje.?

image_pdfimage_print

Europe’s Brewers address tough issues at Brussels Gala

Opublikowano: 18 października 2010

[skyday-main-image id=”113″]
[skyday-excerpt]

Over 400 people joined top European brewing executives and political leaders Tuesday to debate tough challenges for the beer sector and the millions of jobs it supports, including taxation, regulation and responsible drinking.

[/skyday-excerpt]

Organised in collaboration with the Belgian Brewers and the fine cooks association Euro-Toques International, Alberto da Ponte, president of The Brewers of Europe said „The gala highlighted the brewing sector’s contribution to the European economy in terms of employment and tax revenues and on issues like community involvement and responsible drinking. We also had a frank discussion about key policy issues, such as the need to get the tax framework right.”

President Van Rompuy set the tone for the evening in his address, saying, „Beer is culture and tradition. But beer is also economy.” He went on to note that „Beer plays [also] an important social role, it is a symbol of hospitality and conviviality.” Highlighting the importance of beer and beer producers for Europe, the President said that they are cultural ambassadors for Europe and deliver a major contribution to the economy. He also noted that they strengthen social cohesion, in a responsible way. Emphasising the importance of competitiveness and innovation, Mr. Van Rompuy concluded that „The EU will further invest in sound policies to give you the tools that you need to further flourish and grow in Europe. We will continue to do this on the basis of dialogue and discussion.”

„Governments and all associated with the brewing sector need to work together to address difficult challenges,” Heineken CEO Mr. van Boxmeer told the Beer Serves Europe gala. „These include reducing our carbon footprint, understanding our role in Europe and beyond, partnerships to address responsible drinking, and setting wise economic policies.”

On taxes, the roundtable discussed an important study by PricewaterhouseCoopers published last week which shows the impact of further potential increases in excise taxes. A 20% tax increase could kill tens of thousands of the millions of jobs that the beer sector supports, it says.

„Tax increases would hit brewers hard – including the 1.8 million European hospitality jobs they support – just as the economy is striving to emerge from a deeply damaging recession,” said Alberto da Ponte. The study also says that increases in excise tax revenue are more than offset by decreases in the revenues obtained by Government. The CEO of Duvel cautioned against hurting a job-rich sector steeped in tradition, „Most of Europe’s brewers are SMEs producing traditional local products, some with centuries of heritage,” said Michel Moortgat. „We need to protect this engine of innovation and job-creation that is so crucial.”

[skyday-attachments-and-galleries id=”113″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Podniesienie stawki podatku VAT zagrożeniem dla branży piwowarskiej

Opublikowano: 12 października 2010

[skyday-main-image id=”86″]
[skyday-excerpt]
Według wyników badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers na zlecenie The Brewers of Europe, w krajach Unii Europejskiej może dojść do znacznego spadku sprzedaży piwa. Sytuacja ta jest spowodowana planowaną na 2011 rok podwyżką podatku VAT.
[/skyday-excerpt]

Od pierwszego stycznia 2011 roku stawka VAT na piwo może wzrosnąć z dotychczasowych 22 do 23%. Rozwiązanie to od początku budziło obawy polskiej branży piwowarskiej, która po spadku sprzedaży, jaki zanotowała w minionym roku, liczyła na wzrost sprzedaży w roku 2011.Wszystko wskazuje jednak na to, że z powodu wzrostu stawek podatkowych może być zgoła inaczej.

Prognozy dla Europy

Według badań przeprowadzonych na zlecenie The Brewers of Europe przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers branża odnotuje znaczny spadek sprzedaży piwa w całej Unii Europejskiej. Jak mówi Pierre-Oliver Bergeron, Sekretarz Generalny Związku The Brewers of Europe, zmiany w europejskim systemie podatkowym mogą skutkować nawet utratą około 70 000 miejsc pracy i narazić budżet unijny na straty szacowane na 115 milionów euro. Spowodowane to będzie zmniejszeniem sprzedaży piwa, a w konsekwencji spadkiem przychodów budżetowych z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Podwyżka podatków a rynek polski

Analogiczna sytuacja przewidywana jest również na polskim rynku. Branża obawia się, że obostrzenia podatkowe i podyktowany nimi nieunikniony wzrost cen piwa, szacowany nawet na kilka groszy na butelce, może spowodować duże spadki jego sprzedaży. Prognozuje się, że samo podniesienie VAT-u spowoduje spadek popytu na piwo o pół punktu procentowego w stosunku do ubiegłego roku. Spadki te mogą poważnie odbić się na kondycji całego sektora browarniczego i spowodować znaczne spowolnienie w rozwoju branży.

 

Pełna wersja raportu PwC do pobrania tutaj

[skyday-attachments-and-galleries id=”86″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

Dla mediów

Wyniki kontroli jakości piwa

Opublikowano: 7 października 2010

16 września br. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wystosowała komunikat na temat wyników kontroli jakości piwa przeprowadzonej w 27 podmiotach. W  mediach pojawiło się szereg publikacji, które zawierały nierzetelne dane, wynikające z  nadinterpretacji lub błędnej interpretacji raportu z kontroli Inspekcji. Wymagają one komentarza branży piwowarskiej w  trosce o rzetelność informacji przekazywanych opinii publicznej.

image_pdfimage_print

Komentarz branży piwowarskiej do wyników raportu kontroli jakości piwa

Opublikowano: 5 października 2010

[skyday-main-image id=”85″]
[skyday-excerpt]
16 września br. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wystosowała komunikat na temat wyników kontroli jakości piwa przeprowadzonej w 27 podmiotach. W mediach pojawiło się szereg publikacji, które zawierały nierzetelne dane, wynikające z nadinterpretacji lub błędnej interpretacji raportu z kontroli Inspekcji. Wymagają one komentarza branży piwowarskiej w trosce o rzetelność informacji przekazywanych opinii publicznej.
[/skyday-excerpt]

?W pełni uznajemy potrzebę prowadzenia kontroli jakościowych, gdyż są one w interesie konsumenta i służą eliminowaniu nieuczciwych praktyk. Naszym celem jest również rzetelne informowanie i dbanie, by  konsumenci nie byli  wprowadzani w błąd. Dlatego czujemy się w obowiązku, aby wyjaśnić rozbieżności i nadinterpretacje na temat jakości polskiego piwa, które ukazały się w wielu publikacjach?mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego –  Browary Polskie.

Artykuły, które ukazały się w mediach w odniesieniu do raportu na temat wyników kontroli jakości piwa przeprowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) często forsują błędną tezę, że co czwarte piwo w Polsce jest złe.  Inspektorzy skontrolowali 77 partii piwa, co stanowi ułamek rynku. Co czwarte skontrolowane, a nie obecne na rynku piwo posiadało wady dotyczące znakowania i parametrów fizykochemicznych. Polski rynek piwa to ponad 34 mln hl rocznie[1], z czego 90% jest produkowane w browarach, gdzie do produkcji wykorzystuje się najnowsze skomputeryzowane technologie, dzięki którym produkowane są idealnie czyste i smakowo stabilne gatunki piwa.

Zgodnie z reportem IJHARS 23,4 proc. skontrolowanych partii nie spełniała wymogów w zakresie parametrów fizykochemicznych a 43 proc. było źle oznakowanych.

Parametry fizykochemiczne

  • W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat m.in. zastępowania chmielu innymi substancjami, czy też stosowania taniego cukru zamiast słodu lub zaniżania zawartości alkoholu piwa, które ukazały się w szeregu publikacji medialnych, konieczne jest przytoczenie podstawowych faktów dotyczących procesu technologicznego produkcji piwa.
  • Podczas fermentacji do piwa nie dodaje się już niczego – ani słodu, ani innych surowców. Jeżeli w produkcji jest dodawany cukier, dzieje się to na etapie warzelni, czyli wytwarzania brzeczki podstawowej. Dodatek cukru nie zastępuje słodu, a jedynie zwiększa pulę cukrów fermentujących, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zawartości alkoholu w piwie, a nie odwrotnie. Ten sposób substytuowania słodu stosuje  się w przypadku produkcji piw mocnych, o podwyższonym poziomie alkohol
  • Nomenklaturowa klasyfikacja piwa, zaszeregowująca je do grupy ?lekkie?, ?pełne? czy ?mocne? odzwierciedla stężenie ekstraktu w brzeczce, niezależnie od tego czy ekstrakt ten pochodzi jedynie ze słodu, czy też zarówno ze słodu jak i surogatów słodu

?Bazując na posiadanej wiedzy zarówno historycznej jak współczesnej nie znamy producentów, ani przypadków stosowania żółci bydlęcej jako substytutu chmielu. ? mówi dr inż. Aleksander Poreda z Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W obecnych czasach, gdzie obowiązuje wnikliwa kontrola przepływu surowców, dokładnego ich bilansowania, audytów wewnętrznych i zewnętrznych, możliwość zastosowania jakichkolwiek substytutów chmielu (np. żółci bydlęcej) jest absurdalna i niemożliwa. Uniwersalność składu chemicznego chmielu zaspokaja istniejące potrzeby technologiczne w procesie warzenia piwa? ? dodaje dr inż. Piotr Antkiewicz, z ww. Katedry.

 Znakowanie etykiet

W wyniku przeprowadzonych kontroli IJHARS wydała siedem decyzji dotyczących poprawienia znakowania na opakowaniach piwa, tj. najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było poprzedzenie ilości nominalnej towaru paczkowanego nieprawidłowym wyrażeniem ?Poj.” lub „Obj.” zamiast ?Objętość netto” lub ?Zawartość netto” oraz stosowanie niewłaściwej wysokości cyfr i liter do określania ilości nominalnej towaru.

Tego rodzaju uchybienia w znakowaniu zostały przedstawione w mediach jako ?fałszowanie etykiet?, ?fałszowanie składu? i ?niestosowanie się do polskich norm?.  Tymczasem, polska norma piwna została wycofana (PN-A-79098:1995 ? Piwo, data wycofania: 2006-03-06, PN-A-79098:1995/Azl: 2000 – Piwo Zmiana Azl – data wycofania: 2006-03-06).  Zdaniem dr inż. Aleksandra Poredy i dr inż. Piotra Antkiewicza po wycofaniu polskiej normy piwnej, na rynku panuje pewna dowolność, dotycząca danych koniecznych, które powinny znajdować się na etykiecie czy puszce piwa. Obecne uregulowania nie stanowią, co powinno być zamieszczone na etykiecie piwa, w żadnym wypadku nie można więc mówić o ?niestosowaniu się do polskich norm? czy też ?fałszowaniu informacji na etykietach?.

 Rynek oferuje konsumentom szeroki wybór piw, które w zależności od receptury charakteryzują się specyficzną goryczką, barwą, klarownością i aromatem. Nie ma piw ?zbyt gorzkich?, albo ?za mało gorzkich?, bowiem to konsument decyduje, czy wybiera piwo o intensywniejszej goryczce, czy też łagodniejsze w smaku. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów  i co raz wyżej stawiają browarom poprzeczkę.

 Głównym atutem polskiej branży piwowarskiej jest poziom technologiczny ? jeden z najwyższych na świecie. Dbałość o jakość produktu i zaufanie konsumentów jest dla producentów priorytetem. Rolą Związku Browary Polskie jako organizacji, która skupia największych wytwórców piwa w Polsce, reprezentujących ponad 90 proc. rynku, jest przekazywanie szerokiej opinii publicznej pełnych i rzetelnych informacji dotyczących zarówno rynku piwa, jak i piwowarstwa.

 


[1] Dane GUS, 2009 rok.

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”85″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

image_print