Wśród najefektywniejszych kampanii komunikacyjna na świecie- ZPPP Browary Polskie zdobywcą platynowego Magellana

Opublikowano: 15 grudnia 2010

[skyday-main-image id=”88″]
[skyday-excerpt]

Tegoroczna, kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii ‚Pozory mylą, dowód nie’, której organizatorami są Związek Pracowników Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz agencja Marketing & Communications Consultants, zdobyła dwie statuetki Magellana, w tym jedną platynową.

[/skyday-excerpt]

Najwyższe, platynowe wyróżnienie kampania ‚Pozory mylą, dowód nie‚ uzyskała w kategorii ?community relations?. Drugi Magellan przyznany został kampanii M&CC oraz ZPPP Browary Polskie jako najefektywniejszej spośród projektów zgłoszonych we wszystkich kategoriach. Kampania została sklasyfikowana na 7. miejscu wśród 50 najlepszych kampanii komunikacyjnych roku 2010.

Magellan Awards 2010 to dziesiąta edycja corocznego konkursu branży komunikacyjnej, adresowanego do firm i organizacji z całego świata. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów w dziedzinie komunikacji. Nagrody przyznawane są kampaniom public relations w kilku kategoriach przez League of American Communications Professionals (LACP). Organizacja, skupiająca amerykańskich profesjonalistów z dziedziny komunikacji, powstała w 2001 roku jako forum wymiany doświadczeń i popularyzacji najlepszych praktyk w branży public relations.

Celem kampanii ‚Pozory mylą, dowód nie’ było zwiększenie społecznej dezaprobaty wobec sprzedaży alkoholu niepełnoletnim oraz zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Tegoroczna odsłona kampanii była prowadzona przy wsparciu Policji oraz Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Na terenie całej Polski powstało ponad 600 obrazków w stylistyce street artu, ilustrujących zagrożenia, jakie może nieść ze sobą spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich. Każda z namalowanych scen opatrzona była znakiem kampanii ‚Alkohol. Tylko dla pełnoletnich’. W TVP można było zobaczyć również dwa spoty zwracające uwagę na to, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.

Pakiety edukacyjno-informacyjne kampanii były dystrybuowane przez Policję w sklepach w całej Polsce. Tegoroczna edycja jest kolejną odsłoną działań ZPPP Browary Polskie oraz M&CC w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu dla nieletnich, prowadzonych przez oba podmioty od roku 2003.

[skyday-attachments-and-galleries id=”88″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

O branży

Partnerskie inicjatywy na rzecz walki z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu

Opublikowano: 7 grudnia 2010

Około 80 uczestników z całej Europy zebrało 3 grudnia w Brukseli, by dyskutować o skutecznych metodach promowania odpowiedzialnych zachowań na drodze ? nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Uczestnicy konferencji wyrazili również swoje poparcie dla Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego. Wśród zebranych byli decydenci, przedstawicie policji, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentowała Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

Spotkanie zostało zorganizowane w przez Belgijski Instytut ds. Bezpieczeństwa Drogowego oraz stowarzyszenie The Brewers of Europe. Konferencja odbyła się w czasie, kiedy w Radzie Europy ustalano nową politykę UE na lata 2011 ? 2020 w sprawie bezpieczeństwa drogowego. Jej priorytetem ma być zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych oraz poczynienie przygotowań do uruchomieniem programu ONZ ?Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego?.

?Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej jest niedopuszczalnie wysoka? ? powiedziała Maria Cristina Marolda przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), odpowiedzialna za politykę dot. bezpieczeństwa drogowego. W ciągu ubiegłych 10 lat, udało się nam zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na terenie Unii Europejskiej do poziomu 35 tys., który jest naszym zdaniem także zbyt wysoki. Musimy podjąć dalsze działania, by to zmienić. Rozwiązaniem tej kwestii jest wspólną odpowiedzialnością władz europejskich, rządów Krajów Członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, prywatnych firm, zarządców dróg, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, czyli wszystkich, którzy mają w tym procesie rolę do odegrania.? ? dodała M. C. Marolda.

Martin Van Houtte , dyrektor Belgijskiego Instytutu ds. Bezpieczeństwa Drogowego, podkreślił, że ?moglibyśmy ocalić setki ludzkich istnień, gdyby przed jazdą wszyscy kierowcy powstrzymywali się od spożywania alkoholu. Powyższe przesłanie jest skutecznie promowane przez kampanię BOB (promującą idee ?wyznaczonego kierowcy?) oraz związane z nią policyjne kontrole.? Van Houtte odniósł się także do nawiązanej w Belgii partnerskiej współpracy na rzecz walki z pijanymi kierowcami. Wspomniana inicjatywa zaowocowała zmniejszeniem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Belgii aż o 36% od 2001 roku. W tym roku, odbędzie się 16. edycja kampanii promującej instytucję wyznaczonego kierowcy, jest prowadzona przy współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers.

Podczas konferencji Alberto Da Ponte, prezes stowarzyszenia The Brewers of Europe, zaprezentował wiele przykładów konkretnych działań, promujących odpowiedzialne zachowania na drodze. Wśród wymienionych inicjatyw skupił się na kampaniach realizowanych przez hiszpańskie ministerstwo transportu, polski Instytut Transportu Samochodowego, duński klub piłkarski FC Midtjylland.

Da Ponte dodał także.

?Jeśli chcemy poczynić postępy w walce z jazdą pod wpływem alkoholu, zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków, musimy prowadzić działania z udziałem wielu zainteresowanych stron, bo jak przekonaliśmy się dzisiaj, jest obecnie obowiązujący standard. ? powiedział Da Ponte. Europejscy producenci piwa będą w dalszym ciągu kontynuować partnerską współpracę i wspierać kampanie na rzecz odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Od ponad dziesięciu lat współpracujemy z różnymi przedstawicielami europejskiego społeczeństwa, czego dowodem są złożone przez nas wobec opinii publicznej zobowiązania na Europejskim Forum ds. Zdrowia i Alkoholu, a także przystąpienie do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego.? ? dodał De Ponte. Prezes przywołał również przykłady najnowszych kampanii na rzecz walki z jazdą pod wpływem alkoholu, jakie są obecnie realizowane w Hiszpanii, Polsce i Danii przy współudziale europejskich producentów piwa, oraz we Włoszech i Belgii. Podkreślił, że są to ?praktyki, które mogą zostać z powodzeniem wprowadzone i powielone w innych krajach.

? Głos podczas konferencji zabrali również reprezentanci organizacji ofiar wypadków drogowych.

?W wyniku podejmowanych działań oraz partnerskiej współpracy powinniśmy wypracowywać trwałe efekty? ? powiedział Jeannot Mersch, Prezes Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych (FEVR). FEVR nie tylko zapewnia wsparcie i pomoc ofiarom wypadków drogowych, ale prowadzi także kampanie, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu kolejnych 10 lat. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie zmniejszy się liczba osób, którym wypadki złamały życie w naszych rodzinnych krajach, całej Europie i na całym świecie? ? dodał J. Mersch

Podczas konferencji, Europejską Kartę Ruchu Drogowego podpisali przedstawiciele stowarzyszenia The Brewers of Europe, włoskie stowarzyszenie browarnicze Assobirra, European Transport Training Organisation, Zone de Police Bouraine, Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, Politiezone West-Limburg i FC Midtjylland. Karta jest instrumentem, który zapewnia sygnatariuszom zaangażowanym w działania na rzecz większego bezpieczeństwa drogowego widoczność i uznanie na terenie całej Europy.

W wyniku dyskusji panelowej, opracowano szereg wstępnych rekomendacji, w tym m.in.:

1. Każde skuteczne podejście opracowane w celu zmniejszenia skali zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spójnych rozwiązań prawnych, kontrolnych, sankcji, działań edukacyjnych oraz zaangażowania społecznego.

2. Nie wszystkie osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu należą do tej samej kategorii Z tego powodu, potrzebne są konkretne podejścia dopasowane do specyfiki poszczególnych grup kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

3. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać różne typy działań kontrolnych, dopuszczalne wartości zawartości alkoholu we krwi oraz sankcje, niemniej, potrzebne jest wysłanie jasnego i spójnego komunikatu przestrzegającego przed jazdą pod wpływem alkoholu.

4. Najlepsze praktyki podejścia i partnerstwa powinny być określone i projektowana z myślą o możliwości wdrażania ich w innych krajach

5. Edukacja nt. bezpiecznej nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu powinna być prowadzona już na szczeblu szkół, wpisując się w proces kształcenia i nauczania. Rodzice również odgrywają ważną rolę w edukacji w obszarze bezpiecznej jazdy samochodem

6. Skuteczne strategie w dotyczące edukowania w zakresie odpowiedzialnych zachowań i nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu to proces długotrwały, wymaga zaangażowania i pracy wszystkich odpowiedzialnych ludzi. Dlatego warto angażować społeczeństwo do podejmowania wspólnych inicjatyw i budowania społeczeństwa obywatelskiego

image_pdfimage_print

PARTNERSHIPS EN ROUTE TO COMBATING DRINK DRIVING

Opublikowano: 7 grudnia 2010

[skyday-main-image id=”114″]
[skyday-excerpt]

Brussels, 6 December 2010: Around 80 people from across Europe, including policy makers, law enforcement authorities, NGOs, football clubs and civil society stakeholders joined forces Friday, to debate how best to combat the scourge of drink-driving in Europe, and also to reaffirm support for the European Road Safety Charter.

[/skyday-excerpt]

Organised by the Belgian Road Safety Institute and The Brewers of Europe, the multi-stakeholder conference coincided with discussions within the Council on the new EU policy orientations for 2011-2020 on Road Safety, i.e. halving road deaths, and the start of the UN decade for Road Safety.

„The numbers of road fatalities remain unacceptably high in the EU,” said the road safety policy officer representing the European Commission’s DG MOVE. „Fatalities in the EU from road traffic accidents have reduced substantially over the last 10 years to around 35,000 today, but this is still too high and we need to do more to reduce this,” she said, citing „shared responsibility amongst European authorities, national governments, regional and local authorities, private companies, road operators, and actors in civil society, indeed everybody” in having a role to play.

Executive Director of the Belgian Road Safety Institute, Martin Van Houtte, stressed, „hundreds of lives could be saved if all drivers abstained from drinking before driving. The BOB [designated driver] campaign and police controls attached to it represent the best method to pass the message.” Mr Van Houtte went on to talk about how the partnership approach towards combating drink-driving in Belgium had made a contribution „in reducing the number of fatalities on Belgium’s roads by 36% since 2001.” The BOB concept, supported by the Belgian Brewers and now entering its 16th year, has been copied and rolled out across 15 other European countries.

Noting the many concrete interventions at the conference, but citing in particular those of the Spanish transport ministry, the Polish motor transport institute, Danish football club FC Midtjylland, and other stakeholders (mentioned above), the president of The Brewers of Europe, Alberto da Ponte said, „if you want to make progress in combating drink-driving and reducing the numbers of fatalities, the multi-stakeholder approach as we’ve seen today is the benchmark.” Da Ponte further opined, „Europe’s brewers will continue to partner and support responsible campaigns. We have already for well over a decade been partnering with a range of stakeholders from across European society, and this is partly evidenced in our public commitments to the EU’s alcohol and health forum and the European Road Safety Charter.” He cited the above examples of recent anti-drink-driving campaigns Europe’s brewers had supported in Spain, Poland and Denmark, along with Italy and Belgium, all of which he said were „practises that could be adapted and replicated across other countries.”

„Actions and partnerships need to sustainably deliver results,” said Jeannot Mersch, President of the European Federation of Road Traffic Victims (FEVR). „Besides offering support and help to road traffic victims, FEVR continues to campaign for a reduction of the danger on the roads during the next decade, leading therefore we hope to a reduction in the number of broken lives – in our countries, throughout Europe and in the whole world,” he said.

Fittingly, the conference included a signing of the European Road Safety Charter (ERSC) by The Brewers of Europe, the Italian brewers association Assobirra, the European Transport Training Organisation, Zone de Police Bouraine, the European Federation of Road Traffic Victims, Politiezone West-Limburg, and FC Midtjylland. The ERSC is an instrument that offers European-wide recognition and visibility to stakeholders that have engaged in road safety actions. The conference approved 6 recommendations for effective strategies against drink driving. These are:

1. An effective approach to reducing drink driving requires the correct combination of legislation, enforcement, sanctions, education and societal engagement.

2. People who drink drive must not all be placed in the same category and specific approaches are needed to target these different groups of drink drivers.

3. Whilst levels of enforcement, BAC limits, sanctions etc. may vary from one place to another, a clear and consistent message against drink driving is essential.

4. Best practise approaches and partnerships should be identified so that they be reciprocated across other countries and adapted to other cultures.

5. Education on drink driving should reach right into formalised education in schools and into families through parental guidance. 6. Effective strategies against drink driving require a long term commitment that seeks to change mentalities over a generation. Without condemning the whole population, whilst confirming what is the right behaviour, strategies should appeal to people’s sense of responsibility, calling upon society to work together in the same direction.

6. Effective strategies against drink driving require a long term commitment that seeks to change mentalities over a generation. Without condemning the whole population, whilst confirming what is the right behaviour, strategies should appeal to people’s sense of responsibility, calling upon society to work together in the same direction.

[skyday-attachments-and-galleries id=”114″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

image_print