O branży

Europejskie Partnerstwo Przeciw Jeździe po Alkoholu – Edukacja, Zaangażowanie, Egzekwowanie

Opublikowano: 20 stycznia 2011

To tytuł konferencji zorganizowanej 3 grudnia 2010 roku przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego oraz The Brewers of Europe.

Poniżej przedstawiamy raport końcowy konferencji zawierający sześć rekomendacji dotyczących działań w zakresie zapobiegania prowadzenia pojazdów po alkoholu:

1. Efektywnym sposobem redukcji przypadków jazdy po alkoholu jest właściwe połączenie i egzekwowanie działań legislacyjnych, sankcji, edukacji oraz zaangażowania i aktywności społecznej.

2. Ludzie, którzy siadają za kierownicę po alkoholu, nie powinni być traktowani jako jedna grupa. Ważne jest, aby do rożnych kategorii osób jeżdżących po alkoholu docierać z adekwatnym, odpowiednio dobranym i zróżnicowanym przekazem oraz argumentacją.

3. Poziom zaangażowania w walkę z prowadzeniem po alkoholu, dopuszczalne limity jego zawartości w organizmie, sankcje, itp. mogą się różnić w poszczególnych krajach, lecz potępienie dla jazdy po spożyciu alkoholu powinno być konsekwentne i wyraźne.

4. Wprowadzane dobre praktyki oraz programy partnerskie powinny być identyfikowalne i rozpoznawalne tak, aby mogły być wprowadzane w różnych krajach i adaptowane dla potrzeb ludzi różnych kultur.

5. Edukacja przeciwko jeździe po alkoholu powinna zostać wprowadzona, jako element edukacji szkolnej, a także wychowania w rodzinie poprzez przykład rodziców.

6. Efektywne strategie zapobiegania jeździe po alkoholu muszą być oparte na długofalowej, ponadpokoleniowej zmianie postaw, dzięki którym powszechna stanie się zgoda co do szkodliwości jazdy po spożyciu alkoholu i potępienie takiego zachowania.

Przekonujące do właściwych zachowań strategie powinny wzbudzać poczucie odpowiedzialności oraz mobilizować do wspólnego działania na rzecz rozwiązywania problemu kierowania pojazdów pod wpływem alkoholu.

image_pdfimage_print

Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2011

Opublikowano: 1 stycznia 2011

W 2011 roku Związek Browary Polskie wspólnie z Komendą Główna Policji prowadził działania w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Program objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

III edycja kampanii zakładała kontynuację idei z lat poprzednich – 2009 i 2010 roku. Głównym celem programu było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu przez młodzież poniżej 18 roku życia. Mając świadomość, że nie zawsze dorosły wygląd oznacza pełnoletniość, poprzez przekaz kampanii zachęcano sprzedawców alkoholu, by mając do czynienia z osobami młodymi, częściej prosili je o okazanie dowodu tożsamości.

Kampania prowadzona w  2011 roku ukierunkowana była na aktywizację środowisk lokalnych. Do urzędów gmin oraz bezpośrednio do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (a także do lokalnych organizacji społecznych) dystrybuowane były bezpłatne pakiety edukacyjno – informacyjne, przygotowane w konsultacji z Policją i psychologiem. W skład każdego takiego pakietu wchodziły ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Pakiet edukacyjny zawierał także film szkoleniowy dla sprzedawców, który wskazywał, jak należy reagować, gdy małoletni próbuje kupić alkohol oraz broszury dla rodziców. Do pakietu edukacyjnego dołączono przewodnik, który stanowił wsparcie dla samorządów realizujących na swoim terenie założenia kampanii.

W celu szeroko zakrojonej promocji idei kampanii, podjęto współpracę z TVP Info. W ramach cyklu 10 reportaży realizowanych w gminach biorących udział w programie, przeprowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów odpowiadającymi za realizację kampanii, a także z osobami związanymi z profilaktyką alkoholową osób niepełnoletnich.

Promocji idei zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia służyła także emisja spotu reklamującego kampanię. Film emitowany był na antenie stacji TVN 24 i przedstawiał próbę zakupu alkoholu przez osobę niepełnoletnią oraz groźne konsekwencje wynikające z braku odmowy ze strony sprzedawcy.

Kampania była prowadzona w okresie wakacyjnym i objęła wszystkie województwa. Spośród blisko 300 samorządów biorących udział w kampanii, wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w realizację programu. Najaktywniejsze gminy zostały uhonorowane tytułem „Odpowiedzialnej Gminy 2011”

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich

image_pdfimage_print

image_print