O branży

Wiodący producenci napojów alkoholowych z Unii Europejskiej zgadzają się na rozszerzenie wspólnych standardów marketingowych i większą samoregulację w Unii Europejskiej

Opublikowano: 25 kwietnia 2012

Wiodący producenci z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej uruchomili szeroką inicjatywę w celu wzmocnienia niezależnych samoregulacyjnych rozwiązań reklamowych w ramach marketingu napojów alkoholowych poprzez ustanowienie szeregu wspólnych restrykcyjnych standardów dla celów komunikacji marketingowej w Unii Europejskiej.

Poprzez Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu ABInBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pemod Ricard i SAB Miller, które łącznie generują większość wydatków na reklamę alkoholu w Europie, współpracować będą ze Światową Federacją Reklamodawców (WFA), Unią Europejską i stowarzyszeniami narodowymi w celu uzgodnienia i wdrożenia wspólnych standardów na rzecz odpowiedzialnej reklamy i marketingu, skierowanych do osób dorosłych, mogących dokonywać zakupu alkoholu zgodnie z prawem, które będą podlegały zewnętrznej ocenie poprzez niezależną kontrolę i sprawozdawczość publiczną.

Po raz pierwszy w historii Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stworzy wspólne standardy promowane przez producentów piwa, wina i alkoholi spirytusowych w Unii Europejskiej w celu:

zapobieżenia niezamierzonej styczności nieletnich z komunikatami marketingowymi reklamującymi napoje alkoholowe w mediach społecznych. Obejmuje to wspólne standardy na rzecz skutecznej kontroli wieku. Sponsorowane historie na Facebook’u, treści generowane przez użytkowników, dzielenie się/przekazywanie dalej funkcjonalności itd.

ustalenia wspólnego standardu demograficznego dla osób dorosłych dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe we wszystkich mediach, ograniczając tym samym niepożądane narażenie nieletnich na styczność z reklamami napojów alkoholowych. Przyjmie to formę wspólnego standardu bazowego, zgodnie z którym reklamy mogą być umieszcza tylko w mediach, których co najmniej 70% odbiorców stanowi zgodnie z szacunkami osoby powyżej wieku uprawniającego do zakupu zgodnie z prawem.

zakazania wszelkich komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla nieletnich poprzez zagwarantowanie tego, że treści reklam przyciągać będą głównie dorosłych. Inicjatywa ta dostarczy spójnych wytycznych oraz wzmocnienia ducha zasad mających na celu zagwarantowanie tego, że reklamy przemawiać będą głównie do osób dorosłych, którzy osiągnęli wiek uprawniający do zakupu zgodnie z prawem.

Kiedy standardy te zostaną ustalone, ich wdrożenie i zgodność monitorowane będą niezależnie przez Accenture oraz narodowe samoregulacyjne organizacje reklamowe w Europie, a wyniki będą publikowane. Organizacje te będą miały także za zadanie wzmacnianie standardów na poziomie krajowym z sankcjami zawierającymi środki takie jak podanie do publicznej wiadomości, obowiązkowa kontrola przyszłych kampanii i powiadomienie właściwych krajowych władz regulacyjnych w przypadku powtórnych naruszeń.

Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu przyjmuje formę „zobowiązania” WFA oraz przedsiębiorstw wobec Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF). EAHF jest flagowym programem Strategii Europejskiej w celu wspierania Państwa Członkowskich w redukowaniu szkód wyrządzonych przez alkohol. Forum, którego liderem jest Komisja Europejska, skupia producentów napojów alkoholowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli konsumentów, zawodów medycznych, branży reklamowej i detalicznej oraz innych w celu promowania dobrowolnych działań zmierzających do redukowania szkód wyrządzonych przez alkohol w Europie.

Promowanie skutecznych standardów w celu zagwarantowania odpowiedzialnego marketingu napojów alkoholowych jest ważnym obszarem zainteresowania EAHF. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu jest dowodem stałego zaangażowania branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej w realizacje celów Forum.

Stanowiąc zobowiązanie wobec EAHF, Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu musi pozostawać w zgodzie z wymogami EAHF dotyczącymi monitoringu i sprawozdawczości. Podlegać on będzie stałemu monitoringowi Komisji Europejskiej a WFA przedłoży pierwsze sprawozdanie o postępach we wdrożeniu i zgodności z uzgodnionymi wspólnymi standardami do czerwca 2013 roku. Sprawozdanie końcowe jest wymagalne do lutego 2015 roku.

Stephan Loerke, dyrektor zarządzający WFA, powiedział: „dzień dzisiejszy znaczy punkt zwrotny w długofalowym zaangażowaniu producentów napojów alkoholowych w odpowiedzialny marketing. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stanowi nowy fundament, ponieważ po raz pierwszy duże firmy z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej spotkały się po to, by uwspólnić standardy odpowiedzialności dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe.”

„Producenci napojów alkoholowych poważnie traktują oczekiwania konsumentów i społeczeństwa jako takiego co do tego, że nasze komunikaty marketingowe winny odpowiadać najwyższym standardom. Łączymy siły z naszymi partnerami, by pokazać, że wyjście naprzeciw, a nawet wyprzedzanie tych oczekiwań jest naszym stałym priorytetem” – powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes Heinekena.

„Jest to wyjątkowy przypadek, w którym nasza branża sięga po wszystkie swoje zasoby i doświadczenia po to, aby zbudować wspólne, obliczone na przetrwanie, standardy marketingowe związane z alkoholem. Pakt stanowi kamień milowy w odpowiedzialnym marketingu” – powiedział Andrew Morgan, prezes Diageo Europe.

„Poprzez ustanowienie samoregulacyjnych standardów, które idą wyraźnie dalej niż prawo, i poprzez weryfikacje, że są one przestrzegane, sprawimy, że zmieni się oblicze zarządzania i marketingu w branży napojów alkoholowych. Jest to znakomity przykład wkładu działań dobrowolnych w cele Strategii Europejskiej dotyczące redukowania szkód wyrządzanych przez alkohol” – powiedział Christian Barre, prezes Domecq Bodegas, Pernod Ricard.

 

Wszelkie zapytania prasowe kierować do:

Alastair Ray, Ray Media, +44 ((0) 7941 428 243 / +44 (0) 1600 713987, alastair@raymedia.biz

Malte Lohan, WFA, +32 (0)2 502 57 40, m.lohan@wfanet.org

 

 **********

O Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej zostało powołane przez Komisarza UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Markosa Kyprianou w czerwcu 2007r. Przewodniczy mu Despina Spanou, Główny Doradca Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Konsumentów przy Komisji Europejskiej.

Jego celem jest stworzenie na szczeblu europejskim forum dla stron zainteresowanych wkładem i zaangażowaniem w konkretne działania obliczone na redukcję szkód wyrządzanych przez alkohol. Dotychczas Forum przyjęło 72 członków, których stanowią producenci napojów alkoholowych i pozarządowe agencje zajmujące się ochroną konsumentów.

Duchem Forum jest praca pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i stanowienie przykładu, który będzie naśladowany przez innych w Europie. Ma być to przykład niezależnych działań podejmowanych przez różne zainteresowane strony, uwzględniające wiele aspektów zagadnienia. Nie ma ono na celu przesądzania o, a raczej stymulowanie innych inicjatyw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Od swojego powstania, Forum i jego członkowie opracowali ponad 200 inicjatyw dotyczących całego wachlarza działań, w tym działań w tak fundamentalnych dziedzinach jak informowanie konsumentów, edukacja, reklama i marketing, znakowanie towarów.

O WFA

WFA jest jedyną organizacja światową reprezentującą wspólne interesy reklamodawców.

Zrzesza największe rynki i reklamodawców z całego świata, generujących około 90% wydatków ponoszonych w skali świata na komunikaty marketingowe, tj. kwotę niemal 700 miliardów USD rocznie.

WFA jest liderem w odpowiedzialnych i skutecznych komunikatach marketingowych.

image_pdfimage_print

NEW REPORT SHOWS FUTURE IS GREEN FOR EU BREWING SECTOR

Opublikowano: 25 kwietnia 2012

[skyday-main-image id=”117″]
[skyday-excerpt]

BRUSSELS, 23 May 2012: Europe’s brewers are getting greener and reducing the environmental impact of producing beer according to a new report released today. The launch of the report at Green Week 2012 highlights brewers’ reliance on high-quality ingredients including water and cereals, and their efforts to reduce, reuse and recycle.

[/skyday-excerpt]

According to the first report of its kind by Dutch-based consultancy KWA Bedfrijfsadviseurs B.V and research organization Campden BRI, in just two years brewers reduced water use by an  average  of  4.5%  per  litre  of  beer. In  2010 compared  to  2009  this  was  the  equivalent  of about 8 billion litres of water saved, or enough to run a further 32 average-sized1 breweries for a year. 
 
In  the  period 2008-2010, brewers also used  3.8%  less  energy to  produce  a litre  of  beer, resulting in a decrease in CO2 emissions of 7.1%, equal to the annual use of around 175 000 cars2. Brewers also reduced wastewater from the brewing process by 6.9%. 
 
One of the trends the report highlights is the consistent use of all of a brewery’s products. For  example,  in  2010, over  6  billion kilograms of brewers’ grain was used as  secondary products, or enough to feed up to 2.4 million cattle3 that year. Brewers’ grains are also used as an additional ingredient in bread, yeast extract, paper, bricks and fuel grade ethanol.
 
The  Brewers  of  Europe,  the  voice  for  3,500  brewers  large  and  small  across  Europe, welcomed the result.  Pierre-Olivier Bergeron, Secretary General of The Brewers of Europe, said  “Beer  in  Europe  is  getting  greener  as  brewers focus  on  innovation  to  improve environmental  performance  while  producing  the same  quality  product  that  consumers deserve.”
 
The report  concludes  that  the  brewing  sector  in  Europe  is  committed  to continually improving its environmental impact, driving efficiency in energy, water and raw material use while  reducing  emissions  and  waste.  Case  studies  show  there  is  no  step  in  the  brewing process which has not shown an improvement in environmental performance.
 
“Launching the report during Green Week is a great way to show the progress we have made and  highlight  how  we  are  striving  to  support,  in  particular  throughout  the  economic  crisis, the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth,” Bergeron added. “We
realise there’s more to do, but this study shows we are on the right track and committed to an even greener future.”
 
He noted further  progress is  already  being  made and  more  is  expected  at  every  level. “Breweries regularly  form  partnerships  with organisations  at  European,  national  and  local levels to help reduce environmental impact, and to encourage consumers to do the same,”
Bergeron said.
 
                                                                                                 –ENDS—
 
The full report is available at: http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp
 
                                      
1
 On the basis of a brewery producing 500,000hl of beer/year
2
 On the basis of a diesel-powered sedan car using 135g/km and driving 10,000km a year
3
 On the basis that brewers’ grains can be fed to cows at 7-10kg/head/day

CONTACT: 
Simon Spillane: sws@brewersofeurope.org +32 2 551 18 10
About The Brewers of Europe
For more than a half century The Brewers of Europe has been the Brussels-based voice of the European brewing sector towards the European institutions and international organisations.
Founded  in  1958,  it  has  28  members,  comprising  24  national  brewer  associations  from  the EU, Croatia, Norway, Switzerland and Turkey.
http://www.brewersofeurope.org/
 
KWA Bedrijfsadviseurs B.V. 
KWA Bedrijfsadviseurs B.V. is a business consultancy company specialised in energy, water, soil,  environment,  health,  safety  and  quality.  KWA  has  a  lot  of  experience  in  the  brewing sector. In 2000,  2004 and 2008 KWA carried out the World Wide energy benchmark for  the brewing  sector.  They  advise  brewers  on  energy,  water  and  cost  reduction  and  they developed a software tool for brewing companies to save energy and water.
 
Campden BRI
Campden  BRI is  the  UK’s  largest  independent  membership-based  organisation  carrying  out research  and  development  for  the  food  and  drinks  industry  worldwide.  It  is  committed  to providing  industry  with  the  research,  technical  and  advisory  services  needed  to  ensure product safety and quality, process efficiency and product and process innovation.

[skyday-attachments-and-galleries id=”117″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Jak kształtować odpowiedzialne postawy wobec alkoholu?

Opublikowano: 3 kwietnia 2012

[skyday-main-image id=”100″]
[skyday-excerpt]

Problemy picia alkoholu przez nieletnich oraz prowadzenia po alkoholu nie znają granic terytorialnych, są powszechne na całym świecie. W wielu krajach organizacje, stowarzyszenia, a także firmy inicjują akcje, których celem jest przeciwdziałanie tym zjawiskom. Sukces tych kampanii zależy głównie od tego, czy ze swym przekazem dotrą do grup, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji. Na przykładzie zagranicznych kampanii edukacyjnych można zobaczyć, jak inne kraje próbują oddziaływać na postawy społeczne w aspekcie spożycia alkoholu, a także porównać przygotowane przez nich kreacje z tymi z naszego rynku.

[/skyday-excerpt]

Przykładem polskiej organizacji, która od kilku lat prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości problemu, jakim jest picie alkoholu przez nieletnich, są Browary Polskie. Akcje takie jak „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” i „Pozory mylą, dowód nie” są nastawione na  przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim. Główny nacisk tych kampanii położono na zmianę postaw społecznych w zakresie przyzwolenia na spożycie alkoholu przez nieletnich. Wynika to z faktu, iż przyzwolenie społeczne, a także brak reakcji na to zjawisko, są głównymi przyczynami powiększającej się skali problemu. 

26988_640.jpg

Przykładem zagranicznej akcji, która również kieruje swój przekaz dotyczący młodzieży do osób dorosłych, jest tegoroczna kampania agencji R&R Partners – No Underage Drinking”, prezentowana niedawno przez portal Kampaniespoleczne.pl. Jej plakaty zostały wystylizowane tak, aby przypominały amerykańskie filmy grozy z ubiegłego stulecia. Ich hasła Twój wpływ jest większy niż myślisz, a także Sprzeciw rodziców jest głównym powodem, dla którego dzieci nie piją, zwracają uwagę na rzadko poruszany aspekt problemu picia przez ­nieletnich – fakt, że wychowanie ma znaczenie w kształtowaniu dobrych i złych nawyków u dzieci, w tym alkoholowych. Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom realnego wpływu, jaki mają na dzieci.

 

 

26988_640.jpg

Druga kampania tej samej agencji – „Alcohol Cuffs”, koncentruje się na grupie dorosłych kierowców. Plakaty mające przestrzegać przed wsiadaniem za kółko po alkoholu przedstawiają kolejno: kieliszek z winem, kufel piwa, szklankę z drinkiem. Obok trunków widnieją na nich także uformowane z danego alkoholu kajdanki. Kreacje te nasuwają skojarzenie bliskiego związku przyjemności, jaką przynosi alkohol i groźnych konsekwencji, jakie może  przynieść jego nieodpowiedzialne spożycie. Tak obrazowe przedstawienie związku przyjemności i konsekwencji, które są nierozerwalnie związane z alkoholem, ma skutecznie – poprzez strach przed prawem – przestrzec kierowców przed prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwym.

Pomimo rosnącej świadomości skutków nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu, kampanie które podejmują ten temat są wciąż potrzebne. Oprócz tego, że nie pozwalają „zapomnieć o problemie”, zwracają uwagę na nietypowe aspekty tego zjawiska, dzięki czemu oddziałują na odbiorców bardziej skutecznie.  

[skyday-attachments-and-galleries id=”100″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

Dla mediów

W polskim piwie wyłącznie polski chmiel

Opublikowano: 3 kwietnia 2012

Polskie browary będą wykorzystywać chmiel pochodzący wyłącznie od polskich plantatorów. Browary będą zawierały nowe kontrakty na dostawy chmielu wyłącznie z polskimi plantatorami tego surowca. Plantatorzy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, aby dobiegły końca wieloletnie kontrakty międzynarodowe, które browary zawarły kilka lat temu. Kluczową rolę w mediacji między plantatorami chmielu, przetwórcami a browarami odegrał Minister Rolnictwa.

image_pdfimage_print

image_print