Dla mediów

Rodzicu, masz wpływ na to, czy Twoje dziecko sięgnie po alkohol!

Opublikowano: 29 stycznia 2013

Ferie okresem wzmożonego zagrożenia wczesną inicjacją alkoholową

28 stycznia ferie zimowe rozpoczęła młodzież szkolna w 4 województwach, w tym w województwie mazowieckim. Niezależnie od tego, czy dziecko spędzi ten okres na obozie zimowym, czy zostanie w domu, narażone jest na wiele niebezpieczeństw wynikających z faktu ograniczonej kontroli dorosłych. Jednym z takich zagrożeń jest wczesna inicjacja alkoholowa dorastającej młodzieży. Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komenda Główna Policji podkreślają, że to, czy i kiedy dojdzie do pierwszego kontaktu osoby niepełnoletniej z alkoholem, w znacznej mierze zależy od rodziców.

image_pdfimage_print

Dla mediów

Nagrodzono najbardziej Odpowiedzialne Gminy w Polsce

Opublikowano: 25 stycznia 2013

Wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w swoim regionie. Liderzy dobrych praktyk zostali uhonorowani tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki 24 stycznia.

image_pdfimage_print

O branży

Nagrodzono najbardziej Odpowiedzialne Gminy w Polsce. Finał kampanii edukacyjnej Pozory mylą, dowód nie 2012

Opublikowano: 25 stycznia 2013

Wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w swoim regionie. Liderzy dobrych praktyk zostali uhonorowani tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki 24 stycznia. 

Symboliczne nagrody zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna, zastępcę dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki Marka Korowajczyka; dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, mł. insp. Ryszarda Garbarza; insp. Mariusza Sokołowskiego, rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji oraz Danutę Gut, dyrektor biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Spotkanie to było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Z rąk przedstawicieli organizatorów i patronów nagrody odebrało dziesięciu liderów dobrych praktyk z całej Polski: gminy Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Skawina, Wieliczki, Wieluń i Żmigród.

Samorządy te zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podjęte inicjatywy ukierunkowane były na zmianę postaw społeczności lokalnych odnośnie do łatwego dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. Laureaci, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację założeń kampanii, zaktywizowali społeczności lokalne wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi.

Laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki otrzymali symboliczne nagrody (statuetki i dyplomy). Formą wynagrodzenia za wkład w budowę społecznej koalicji sprzeciwu na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim była także obecność przedstawicieli urzędów patronujących kampanii, którzy osobiście wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania samorządów w ograniczenie sprzedaży alkoholu w regionie.

image_pdfimage_print

Dla mediów

Odpowiedzialne Gminy zostaną nagrodzone w Ministerstwie Gospodarki

Opublikowano: 18 stycznia 2013

10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim zostanie uhonorowanych tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Samorządy zostały wybrane na podstawie sprawozdań z działań profilaktycznych i edukacyjnych, zrealizowanych w swym regionie w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

image_pdfimage_print

image_print