Dla mediów

Święta pod hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

Opublikowano: 19 grudnia 2014

Od startu działań prowadzonych w ramach inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” w czerwcu, do końca listopada, policjanci z całej Polski skontrolowali ponad 3 mln kierowców. W trakcie kontroli oraz innych działań prewencyjnych prowadzonych przez policję rozdanych zostało ponad 550 naklejek z hasłem inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Od dziś trzeźwi kierowcy w całej Polsce będą mogli otrzymać naklejkę od policjantów prowadzących akcję prewencyjną w okresie przedświątecznym. Do końca roku rozdanych zostanie jeszcze 105 tysięcy naklejek. 

Apel policji

W najbliższym czasie na polskie drogi wyjedzie znacznie więcej samochodów niż na co dzień. Utrudnionym warunkom drogowym towarzyszyć będzie również typowy dla tego okresu pośpiech, który nie sprzyja wspólnemu bezpieczeństwu. Poprzez zwiększoną liczbę kontroli drogowych w całym kraju będziemy starać się przypominać o konieczności rozważnej jazdy, trzeźwym kierowcom rozdając w znak uznania naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, wspólnie dołóżmy starań, aby wszyscy szczęśliwie dotarli do celu swojej podróży i spotkali się z najbliższymi przy wigilijnym stole –  apeluje mł. insp. Anna Kuźnia, naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wielki sukces inicjatywy

Komenda Główna Policji, będąca parterem merytorycznym inicjatywy, od początku trwania działań  bierze czynny udział w dystrybuowaniu naklejek. To dzięki jej wsparciu i wielkiemu zaangażowaniu wszystkich krajowych jednostek, możliwe było dotarcie do szerokiego grona odpowiedzialnych, trzeźwych kierowców, którzy oznakowali swój samochód naklejką „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców – Browary Polskie, inicjatora akcji.

Idea propagowania bezwzględnej trzeźwości za kierownicą spotkała się także z pozytywnym odbiorem organizacji pozarządowych, od lat prowadzących konsekwentne działania na rzecz ograniczenia liczby pijanych kierowców. W trakcie pół roku, które minęło od startu działań, powstała koalicja około 50 organizacji i instytucji z całej Polski, które czynnie włączyły się w dystrybucję naklejek i propagowanie założeń inicjatywy. Należą do nich instytucje państwowe i samorządowe, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe, branża motoryzacyjna, media, sieci paliw, ośrodki WORD, sportowcy i osoby prywatne.

Efektywności tego typu działań prewencyjnych dowodzą statystyki. Od stycznia do października 2013 roku zatrzymano ponad 144 tysięcy nietrzeźwych kierowców. W tym samym okresie bieżącego roku było ich niewiele ponad 30 tysięcy. Tę malejącą tendencję policja będzie się starała utrzymać do końca roku, prowadząc wzmożoną liczbę kontroli w czasie Świąt Bożego Narodzenia, połączoną z dystrybucją naklejek z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Pełna lista organizacji partnerujących inicjatywie oraz więcej informacji na jej temat znajduje się na stronie www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Tarapata

Marketing & Communication Consultants

Tel. 606 888 659

tarapata@mcconsultants.pl

 

image_pdfimage_print

Dla mediów

Pierwsza taka koalicja na rzecz trzeźwości na drogach

Opublikowano: 18 grudnia 2014

Partnerstwo policji i ponad 50 podmiotów w ramach inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

Wraz z początkiem grudnia minęło pół roku od inauguracji ogólnopolskiej inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego poprzez walkę z przyzwoleniem społecznym na jazdę pod wpływem alkoholu. Akcja, zainicjowana przez Związek Pracodawców – Browary Polskie, której patronuje między innymi Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Gospodarki, objęła swym zasięgiem cały kraj – docierając do niemal 1 200 000 kierowców. 

Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do sukcesu projektów społecznych

Inicjatywa jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat działań Związku Pracodawców – Browary Polskie, ukierunkowanych na promocję całkowitej abstynencji wśród kierowców. Przyczynkiem do zdecydowanego zwiększenia skali działań i wyjścia poza inicjatywy branżowe były tragiczne wydarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców, o których informowały media na początku bieżącego roku. Charakter akcji – partnerstwo publiczno-prywatne, wynikał wprost z postawionych przed nią założeń – dotarcia z przekazem do jak największej liczby osób i zaangażowania ich do wspólnej walki o wyeliminowanie nietrzeźwych z ruchu drogowego. Sukces, o którym można mówić przy okazji podsumowywania inicjatywy, nie byłby możliwy, gdyby  nie miały w nim swojego udziału organizacje, zarówno publiczne, jak i reprezentujące biznes.

Partnerstwo z Komendą Główną Policji

Na powodzenie inicjatywy ogromny wpływ miało zaangażowanie funkcjonariuszy policji, którzy podczas kontroli drogowych oraz we wszystkich Komendach Wojewódzkich przekazywali naklejki odpowiedzialnym – trzeźwym kierowcom. To między innymi dzięki współpracy z policją, dysponującą bogatym zapleczem operacyjnym, możliwe było zwiększenie rozpoznawalności znaku przekreślonych kluczyków z hasłem „Nigdy  nie jeżdżę po alkoholu” na polskich drogach.

Jak informuje mł. insp. Anna Kuźnia, naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „W trakcie pół roku programu udało się zrealizować znacznie więcej, niż na początku zakładano. W całej Polsce, w ramach kontroli drogowych, policjanci zachęcali trzeźwych kierowców do oznakowania swoich samochodów – w ten sposób przekazano około 550 tysięcy naklejek. Zainteresowanie inicjatywą było tak duże, że konieczny okazał się dodruk naklejek, które dystrybuowane były w ramach listopadowej akcji „Znicz” oraz innych działań skierowanych na walkę z problemem pijanych kierowców. Popularność akcji wśród kierowców związana jest z jej mechanizmem, który daje możliwość otwartego zamanifestowania odpowiedzialnej postawy, jaką jest brak przyzwolenia na jazdę pod wpływem alkoholu.”

Kolejnym okresem ważnym z punktu widzenia edukacji kierowców będą Święta Bożego Narodzenia. Poprzez zwiększoną liczbę kontroli drogowych w całym kraju, funkcjonariusze policji będą przypominać kierowcom o konieczności trzeźwej jazdy, zachęcając ich do oznakowania samochodu. Na potrzeby tej akcji przygotowano ponad 100 tysięcy naklejek.

Mała naklejka, milionowy zasięg

Idea propagowania bezwzględnej trzeźwości za kierownicą spotkała się z pozytywnym odbiorem nie tylko Komendy Głównej Policji i organizacji pozarządowych, od lat prowadzących konsekwentne działania na rzecz ograniczenia liczby pijanych kierowców. Pół roku, które minęło od startu działań, wystarczyło, aby swoją gotowość do włączenia się w dystrybucję naklejek zgłosiło ponad 50 instytucji i organizacji z całej Polski – instytucje państwowe i samorządowe, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe, branża motoryzacyjna, media, sieci paliw, ośrodki WORD, sportowcy i osoby prywatne.

Znaczący udział w tak pozytywnym odbiorze akcji miał fakt włączenia się do inicjatywy już na jej starcie czterech podmiotów – Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Dzięki wsparciu tych podmiotów, cieszących się pozytywnym wizerunkiem społecznym i biznesowym, dla idei inicjatywy udało się pozyskać szerokie grono koalicjantów, których zaangażowanie pozwoliło na uczynienie z niemal 1 200 000 kierowców ambasadorów idei trzeźwej jazdy.

Liczba organizacji partnerskich oraz zróżnicowanie profili ich działalności to bezprecedensowy przykład szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Stworzenie tak szerokiej koalicji jest osiągnięciem o dużym znaczeniu społecznym, które powinno zostać wykorzystane na rzecz kontynuacji wspólnej walki z nietrzeźwymi kierowcami.  

Pełna lista organizacji partnerujących inicjatywie znajduje się na stronie  http://nigdyniejezdzepoalkoholu.pl/

image_pdfimage_print

image_print