O branży

Gala Bractwa Piwnego na Politechnice Łódzkiej

Opublikowano: 11 maja 2015

W dniu 11 kwietnia na Politechnice Łódzkiej odbyła się uroczysta Gala Bractwa Piwnego – Towarzystwa Promocji Kultury Piwa. Impreza stanowiła kulminacyjną część trwających kilka dni obchodów 20-lecia Bractwa oraz 25-lecia Europejskiej Unii Konsumentów Piwa (EBCU). Stąd obecność na niej wielu międzynarodowych gości. EBCU jest jedyną branżową organizacją zrzeszającą konsumentów i „głosem” piwoszy przed instytucjami unijnymi.

Gala była okazją do spotkania władz uczelni (Politechnika Łódzka) oraz organizacji reprezentujących branżę piwowarską z konsumentami, entuzjastami, znawcami i surowymi sędziami piwa. Tego typu spotkania są odpowiedzią na rosnącą potrzebę współpracy i dialogu przemysłu z ostatecznym odbiorcą produktu. Stwarzają okazję do cennej wymiany poglądów, wobec stale rosnącej otwartości piwoszy na nowe doznania i smaki.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie był zaangażowany we wszystkie dotychczasowe spotkania EBCU w Polsce i od lat aktywnie wspiera działalność Bractwa Piwnego. W tym roku, obecna na Gali Dyrektor Biura Zarządu Związku – pani Danuta Gut miała przyjemność wręczyć nagrodę Bractwa za Piwo Roku (American IPA, Browar Kormoran). W trakcie uroczystości nagrodzono także: Piwo Restauracyjne Roku (Pszeniczny Pan, Browar Jedlinka), Piwowara Roku (pan Waldemar Pitala), Mikrobrowar Roku (Minibrowar Reden, Chorzów) oraz Gospodę Roku (Kufle i Kapsle, Warszawa). Przyznano również nagrodę „Złoty Chmiel” panu Tomaszowi Kruz, za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji historii browarnictwa.

Kolejne spotkanie przedstawicieli EBCU w Polsce odbędzie się zapewne w roku 2020, w Krakowie, przy okazji obchodów 25-lecia Bractwa Piwnego.

image_pdfimage_print

O branży

Inicjatywa „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa

Opublikowano: 7 maja 2015

3 dni, 300 nalewaków, z ponad 130 browarów i ponad 50 000 miłośników piwa. Tak w wielkim skrócie można opisać 6. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, który od lat utrzymuje miano największego festiwalu piwnego w Polsce. Nieodłącznym elementem wydarzeń promujących różnorodność stylów piwnych i kulturę piwną jest edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dlatego na uczestników tegorocznej edycji Festiwalu czekały między innymi stoiska kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Pozory mylą, dowód nie”, przy których promowano odpowiedzialną konsumpcję i sprzedaż alkoholu.

Różnorodność

 Podczas trzech dni Festiwalu (1, 2 i 3 maja) każdy z uczestników miał szansę przekonać się, że piwo to trunek wszechstronny, z jedyną w swoim rodzaju kulturą. Organizator – Wrocławskie Centrum Kultury „Zamek” – zadbał o to, aby zgromadzeni goście nie tylko dowiedzieli się o historii browarnictwa, sposobie warzenia i degustacji piwa, ale co ważniejsze poznali różnorodność stylów piwnych i spędzili majówkę w dobrym towarzystwie: profesjonalnych znawców rzemiosła i innych smakoszy.

Odpowiedzialność

Do programu tegorocznej edycji Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa włączona została edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, która stanowi nieodłączny element promocji kultury piwnej. Nie mogło więc zabraknąć we Wrocławiu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, ze stanowiskiem promującym kampanie „Pozory mylą, dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Na wszystkich odwiedzających stoisko czekały naklejki na szybę samochodu z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz inne gadżety promujące odpowiedzialną konsumpcję. Za pomocą alkogogli, festiwalowicze mieli okazję sprawdzić, jaki wpływ na organizm ma niewielka nawet ilość alkoholu i w jak wielkim stopniu pogarsza on kluczowe dla kierowców zdolności psychomotoryczne. Wszyscy zachęcani byli także do dołączenia do internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców na Facebooku: www.facebook.com/klubdrivera.

image_pdfimage_print

Dla mediów

The Brewers of Europe podtrzymują swoje poparcie dla działań przeciw szkodom wyrządzanym przez nadmierną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 6 maja 2015

Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie strategii alkoholowej Unii Europejskiej, the Brewers of Europe, podtrzymują swoje poparcie dla działań zorientowanych na redukcję negatywnych skutków wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Eurodeputowani przyznali, że umiarkowane spożycie piwa przez zdrowe osoby dorosłe może być elementem zdrowego stylu życia. The Brewers of Europe potwierdzają to stanowisko, podkreślając jednocześnie znaczenie kampanii przeciw nadużywaniu alkoholu i konieczność promowania odpowiedzialnej konsumpcji.

Unijna Strategia uwzględnia różnice kulturowe miedzy krajami członkowskimi i skupia się na zjawisku nadużywania alkoholu. Jednocześnie wspiera państwa członkowskie w poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z niewłaściwej i szkodliwej konsumpcji poprzez ukierunkowane działania na poziomie krajowym. The Brewers of Europe opowiadają się za efektywnym wzmocnieniem mechanizmów obecnej strategii i ścisłym egzekwowaniem przepisów w krajach członkowskich, zamiast wprowadzania nowego, narzuconego z góry podejścia.

Browary europejskie popierają istniejącą strategię od momentu jej przyjęcia i były autorem ponad jednej trzeciej z 325 zobowiązań złożonych do Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia. Są one ujęte w European Beer Pledge, który został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu w 2012 roku i obejmuje zobowiązania branży w obszarze: informacji konsumenckiej, samoregulacji oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych skierowanych do kierowców, nieletnich, kobiet w ciąży, a także akcji wymierzonych przeciw tzw. binge drinking.

W odpowiedzi na wezwanie Parlamentu Europejskiego ws. informacji konsumenckiej, the Brewers of Europe ogłosiły w zeszłym miesiącu dobrowolną inicjatywę umieszczania składu i wartości odżywczej na etykietach piw, co znacznie wykracza poza obowiązki wyznaczone przez unijne prawo, według którego producenci napojów o niskiej zawartości alkoholu – w tym piwa – są obecnie z tego wymogu zwolnieni.  Umieszczenie piwa i napojów bezalkoholowych w jednej kategorii, gdy idzie o dostępność informacji o produkcie, umożliwi konsumentom dokładne ich porównanie, zarówno w kwestii składników, jak i wartości odżywczych, takich jak zawartość kalorii. Na zakończenie debaty Parlamentu Europejskiego, Komisarz Hogan występujący w imieniu Komisarza UE ds. Zdrowia, ogłosił, że Komisja Europejska wyda długo oczekiwany raport w tej sprawie w najbliższym czasie.

image_pdfimage_print

The Brewers of Europe reiterates its support for targeted actions against alcohol-related harm

Opublikowano: 6 maja 2015

Brussels, 29 April 2015

Following today’s adoption by the European Parliament of a Resolution on the EU Alcohol Strategy, The Brewers of Europe reiterates its support for an action-oriented, targeted approach to reducing alcohol-related harm. The Brewers welcome MEPs’ acknowledgement that moderate beer consumption by healthy adults can be fully compatible with a balanced lifestyle, highlighting the importance of fighting alcohol misuse and promoting responsible drinking behaviours.

The ongoing EU Strategy differentiates amongst different drinking cultures and behaviours and rightly focuses on alcohol misuse, supporting Member States to address the problems caused by harmful drinking via targeted, locally relevant activities. As such, The Brewers of Europe supports the effective strengthening of the Strategy’s existing mechanisms and the strict enforcement of national legislation, rather than introducing a new top-down approach.

Europe’s brewers have supported this Strategy since its adoption and have contributed over one third of the 325 commitments to action made in the EU Alcohol and Health Forum. The Brewers of Europe’s commitments are currently captured within a European Beer Pledge that was launched in the European Parliament in 2012 and focuses on consumer information, marketing self-regulation and campaigns against drink-driving, underage drinking, alcohol in pregnancy and binge drinking.

We also take note of the European Parliament’s calls for action on consumer information, The Brewers of Europe having announced last month a voluntary move from brewing companies to list ingredients and nutrition information for beer, going beyond the EU laws that currently exempt alcoholic beverages over 1.2% ABV from the obligation to provide such information. Transparently bringing beer into line with the rules for non-alcoholic beverages will enable consumers to compare like-for-like information both on ingredients and on nutritional values, such as calorie content. Commissioner Hogan, responding on behalf of the EU’s Health Commissioner, announced at the end of the European Parliament’s debate that the European Commission would be coming forward with the long-awaited report on the matter in due course.

image_pdfimage_print

image_print