Dla mediów

Guillaume Duverdier przewodzi branży piwowarskiej

Opublikowano: 18 czerwca 2015

Nowy Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Na mocy uchwały Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, z dniem 2go czerwca nowym Prezesem organizacji został Guillaume Duverdier, który zastąpił na tym stanowisku Tomasza Bławata.

Od listopada 2013 r. Guillaume Duverdier sprawuje funkcje Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. Z Grupą HEINEKEN jest związany od marca 2000r. kiedy objął stanowisko Dyrektora ds. rozwoju sprzedaży w Brasseries HEINEKEN we Francji. Później sprawował kolejne funkcje w strukturach międzynarodowych, koncentrując się na rozwoju sprzedaży i produkcji. Do Polski przeniósł się z Egiptu, gdzie pełnił obowiązki prezesa Al Ahram Beverages Company, związanej z Grupą HEINEKEN. Swoja karierę zawodową Guillaume Duverdier rozpoczął w Procter and Gamble, gdzie w latach 1994 – 2000 zajmował kolejne stanowiska w obszarze zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami.

Rynek piwa w Polsce jest już dojrzały, nasycony i bardzo konkurencyjny, a wśród Polaków rośnie grupa nie tylko entuzjastów piwa, ale również wymagających konsumentów. W tych okolicznościach kluczowymi zadaniami dla Związku, którego przewodnictwo obejmuję, będzie działanie na rzecz promocji kultury picia piwa oraz odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji, aby zapewnić zrównoważony wzrost kategorii – powiedział Guillaume Duverdier.

Nowy Prezes wyraził także zamiar dalszego rozwijania współpracy i dialogu ze wszystkimi środowiskami powiązanymi z branżą.

image_pdfimage_print

O branży

Konferencja inaugurująca V edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

Opublikowano: 10 czerwca 2015

9 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną, piątą już edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Przedstawiono na niej nowe, uniwersalne, nieodpłatne narzędzie szkoleniowe dla sprzedawców – internetową platformę „Odpowiedzialny Sprzedawca” (www.odpowiedzialnysprzedawca.pl)

Spotkanie rozpoczęła mł. insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że codzienne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących sprzedaży alkoholu wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia, jest jednym z zadań Policji, jednak w tym obszarze równie duże znaczenie ma obywatelska postawa i jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa wobec prób nabycia alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. Inspektor Kuźnia odwołała się do hasła „Bezpieczeństwo – wspólną sprawą”, które szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie zbliżających się wakacji, jak co roku będących dla części młodych ludzi, wypoczywających poza domem, pierwszą okazją do spróbowania alkoholu. Na ich drodze może i powinien stanąć odpowiedzialny sprzedawca. W imieniu Policji zadeklarowała zaangażowanie funkcjonariuszy z jednostek w całym kraju w promocję platformy szkoleniowej poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych w trakcie rutynowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Jako druga głos zabrała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP – Browary Polskie, która przybliżyła założenia tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, w zamyśle organizatorów ukierunkowanej na edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. To właśnie sprzedawcy, jak podkreśliła dyr. Gut, są bardzo ważnym ogniwem łańcucha prewencji – od ich decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. W tym szczególnym zadaniu wspierać ich ma bezpłatna, łatwo dostępna platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostarczająca nie tylko szerokiej wiedzy, ale także narzędzi do efektywnego i asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r.ż.

Nadzieję na to, że platforma stanie się rynkowym standardem szkolenia sprzedawców wyraził Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, który zabrał głos jako ostatni. Dyr. Faliński podkreślił, że powstanie narzędzia było możliwe dzięki międzybranżowej współpracy i merytorycznemu zaangażowaniu wielu partnerów, co jest szczególnie cenne w przypadku inicjatyw o tak wielkim społecznym znaczeniu jak kampania „Pozory mylą, dowód nie”.

image_pdfimage_print

Dla mediów

Odpowiedzialny Sprzedawca – nowe, uniwersalne, nieodpłatne narzędzie edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Rusza kolejna edycja kampanii „Pozory mylą, dowód nie”.

Opublikowano: 9 czerwca 2015

„Odpowiedzialny Sprzedawca” – pod takim hasłem odbędzie się V edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem tegorocznej odsłony programu jest niezmiennie edukacja sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Działania prowadzone będą z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, za pomocą której organizatorzy akcji planują przeszkolić jak największą liczbę sprzedawców z całej Polski. 

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana od 2009 roku. Jej celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Dotychczasowe działania prowadzone w ramach tej kampanii zaowocowały wyraźną zmianą podejścia Polaków do zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Zmniejszyło się przyzwolenie społeczne na sprzedaż alkoholu dzieciom, a zwiększyła świadomość zagrożeń wynikających z dostępu niepełnoletniej młodzieży do alkoholu. Szczególnie trudne zadanie stoi przed sprzedawcami. Są oni świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencji prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu niepełnoletniemu. Jednocześnie prawidłowa identyfikacja wieku osoby kupującej może rodzić trudności, a techniki asertywnego odmawiania często nie są najmocniejszą stroną sprzedawcy.

Odpowiedzialna sprzedaż dzięki e-learningowi

Platforma szkoleniowa „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostępna pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, to bezpłatne, uniwersalne i szeroko dostępne narzędzie e-learningowe, za pomocą którego pracownicy sklepów mogą sprawdzić swoją wiedzę oraz zweryfikować umiejętności z zakresu asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom nieuprawnionym do jego zakupu.

Punktem wyjścia do opracowania zawartości merytorycznej platformy były uwagi zebrane od sprzedawców dużych sieci handlowych. Ich doświadczenia oraz problemy, z jakimi spotykają się w sytuacjach prób nabycia alkoholu przez młodzież, miały kluczowe znaczenie w fazie projektowania tego narzędzia.

Zdaniem Marii Andrzeja Falińskiego, dyrektora generalnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, wspólna inicjatywa edukacyjna Policji, branży piwowarskiej oraz sektora handlu jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. – Wsparcie przedsięwzięcia przez największe krajowe sieci handlowe to wyraz nieobojętności branży wobec tak poważnego problemu społecznego, jakim jest konsumpcja alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia. Wyrażam nadzieję, że platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca” stanie się rynkowym standardem szkolenia w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a dzięki międzybranżowej współpracy z narzędzia skorzystają tysiące pracowników zatrudnionych w placówkach w całym kraju – mówi Faliński.

Platforma e-learningowa jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych – zarówno sprzedawców zatrudnionych w małych, prywatnych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych. W dotarciu do nich pomogą funkcjonariusze Policji, którzy podczas kontroli placówek handlowych zatrudnionym w nich pracownikom będą przekazywać ulotkę informującą o nowym narzędziu szkoleniowym. – Sprzedawcy oraz właściciele sklepów, którzy nie przestrzegają ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, ryzykują nie tylko utratę zezwolenia na sprzedaż, ale przede wszystkim postępują nieetycznie, nie dostrzegając poważnych konsekwencji takiego zachowania, takich jak utrata zdrowia, uzależnienie i wejście w konflikt z prawem przez młodego człowieka – mówi mł. insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Traktując bezpieczeństwo młodych ludzi priorytetowo, od lat angażujemy się w działania edukacyjne na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Stąd też aktywny udział Policji w kolejnej, już V edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” – dodaje.

Każdy użytkownik, który dokona rejestracji i zaloguje się na platformie, przechodzi interaktywne szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji płynących z łamania prawa. W kolejnych etapach zapoznaje się z informacjami na temat wpływu alkoholu na rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne młodych ludzi oraz poznaje techniki asertywnej odmowy. Szkolenie kończy test sprawdzający wiedzę oraz interaktywna gra, będąca symulacją sytuacji zakupu alkoholu w sklepie, która weryfikuje umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach związanych z obsługą niepełnoletnich klientów.

Branża piwowarska od lat aktywna w łańcuchu prewencji

Tegoroczna edycja kampanii „Pozory mylą, dowód nie” jest kontynuacją długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, a w tym szczególnym przypadku – na temat negatywnych skutków przedwczesnej inicjacji alkoholowej.

Choć obowiązek reagowania na próby nabycia i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie spoczywa na wszystkich dorosłych, szczególnie odpowiedzialne zadanie stoi przed sprzedawcami, jako osobami, od których decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. – Doceniając rolę sprzedawców w łańcuchu prewencji, pragniemy zaoferować im wsparcie w zakresie radzenia sobie w nierzadko trudnych sytuacjach kontaktu i rozmowy z młodym człowiekiem, próbującym zakupić alkohol. Mamy nadzieję, że platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca” spełni swoją rolę, dostarczając nie tylko szerokiej wiedzy, ale także narzędzi do efektywnego i asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r.ż. – dodaje.

Zdaniem Danuty Gut, tylko dzięki konsekwentnej, szeroko zakrojonej edukacji, realizowanej w partnerstwie publiczno-prywatnym, możliwa jest trwała zmiana postaw w kierunku bezwzględnego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Biuro prasowe kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

Joanna Długosz

tel. kom.: 728 361 683

e-mail: dlugosz@mcconsultants.pl

    

Anna Grabowska

tel. kom.: 600 349 410

e-mail: agrabowska@mcconsultants.pl  

 

image_pdfimage_print

image_print