Społeczna odpowiedzialność

Rusza ogólnopolska inicjatywa przeciwko pijanym kierowcom

Opublikowano: 5 stycznia 2016

Badania Instytutu Transportu Samochodowego ITS oraz dane statystyczne Policji wskazują, że w  latach 2000-2012 liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców spadła o ponad połowę (55,4%). Szeroka koalicja firm i instytucji, działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamierza wykorzystać wzrost świadomości społeczeństwa, aktywizując Polaków do poparcia hasła „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i umieszczenia nalepki z takim napisem na tylnej szybie samochodu.

Brak reakcji = przyzwolenie

Pomimo malejącej liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, problem wciąż istnieje. Nasilenie zdarzeń ma rokrocznie miejsce w okresach świątecznych oraz wakacyjnych, co potwierdzają policyjne statystyki. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, iż jednym z głównych czynników wpływających na to, że wciąż wiele osób decyduje się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jest społeczne przyzwolenie na „jazdę na podwójnym gazie”.

W prostocie siła

Szeroka koalicja instytucji, organizacji branżowych i organizacji pozarządowych (Komenda Główna Policji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) rozpoczyna działania mające zintegrować i zaktywizować społeczeństwo wokół ważnego społecznie problemu. Zrzeszonym podmiotom zależy na wykorzystaniu prostego mechanizmu, który upowszechni znak, dotychczas zarezerwowany dla opakowań i reklam piwa i uczyni z niego symbol społecznego manifestu odpowiedzialnych – trzeźwych kierowców. Koalicjanci kierują swój przekaz do kierowców w całej Polsce poprzez zachęcanie ich do naklejenia znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie swojego samochodu. Ten gest nic nie kosztuje, a daje wyraz społecznego sprzeciwu wobec pijanych kierowców.

Start działań w ramach inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” planowany jest na początek czerwca – okres poprzedzający sezon wakacyjny i charakterystyczny dla niego wzmożony ruch na drogach. Dystrybucja naklejek odbywać się będzie dwoma kanałami – zewnętrznym, poprzez funkcjonariuszy Policji oraz wewnętrznym – w ramach struktur organizacji należących do koalicji. Inicjatywa ma charakter otwarty – koalicjanci zachęcają zainteresowane podmioty do przyłączania się i dalszego upowszechniania znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Więcej informacji na stronie www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl

image_pdfimage_print

Dla mediów

Co ósmy polski kierowca ambasadorem akcji „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

Opublikowano: 5 stycznia 2016

Ponad 30 nowych koalicjantów i aż 1 000 000 naklejek z symbolem przekreślonych kluczyków, które trafiły w ręce kierowców w całej Polsce, to efekty niespełna sześciu miesięcy działań prowadzonych w ramach 2. edycji ogólnopolskiej akcji „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji. Od startu kampanii w czerwcu 2014 r. swoje poparcie dla niej wyraziło łącznie ponad 80 instytucji i organizacji oraz 2 500 000 polskich kierowców, którzy oznakowali swoje auta naklejką-manifestem z hasłem inicjatywy.

Koniec roku to zwyczajowo czas bilansów i podsumowań. Organizatorzy kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, Komenda Główna Policji i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, mogą z satysfakcją spojrzeć wstecz – udało się im bowiem powtórzyć sukces pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji promującej trzeźwość za kierownicą. Już drugi rok z rzędu działania podejmowane w ramach inicjatywy, nagłaśniane w mediach i wspierane przez grono zaangażowanych koalicjantów, zaowocowały rezultatami, które pozwalają wierzyć, że polscy kierowcy nie pozostają obojętni wobec apeli o odpowiedzialną – trzeźwą jazdę. – Zadaniem, jakie postawiliśmy sobie u progu kampanii, było dotarcie do jak największej liczby osób i zaangażowanie ich do wspólnej walki ze społecznym przyzwoleniem na wsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przybliżyliśmy się do tego celu, o czym świadczą zarówno policyjne statystyki wskazujące na malejącą liczbę kierowców prowadzących „na podwójnym gazie”, jak i sam zasięg akcji, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Niebagatelna liczba 2 500 000 naklejek, które rozdaliśmy przy wsparciu partnerów inicjatywy oznacza, że co ósmy polski kierowca miał szansę stać się ambasadorem naszej kampanii, umieszczając symbol przekreślonych kluczyków na szybie swojego samochodu[1]mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Bezpieczni w drodze na Święta

Dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia będą dla kierowców kolejnym sprawdzianem z odpowiedzialnych zachowań na drodze. Wówczas bowiem wielu z nich wyruszy w podróż, by spotkać się z bliskimi. W tym czasie mogą spodziewać się większej niż zwykle liczby policyjnych patroli na drogach w całym kraju. – W trakcie kontroli będziemy starać się przypominać o konieczności rozważnej jazdy, trzeźwym kierowcom wręczając w dowód uznania naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Zależy nam, by w tym szczególnym, świątecznym czasie wszyscy podróżujący bezpiecznie dotarli do celu, stąd zamierzamy apelować o trzeźwość, rozwagę i zdjęcie nogi z gazu – mówi insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Komenda Główna Policji, będąca parterem merytorycznym inicjatywy, od początku trwania działań bierze czynny udział w dystrybuowaniu naklejek. To dzięki jej wsparciu i wielkiemu zaangażowaniu wszystkich krajowych jednostek, możliwe było dotarcie do szerokiego grona kierowców

.

W całej Polsce, w ramach kontroli drogowych prowadzonych w okresie wakacji oraz podczas listopadowej akcji „Znicz”, policjanci zachęcali trzeźwych kierowców do oznakowania swoich samochodów  – w ten sposób rozdano około 450 000 naklejek.

Siła partnerstwa

Sukces, o którym można mówić przy okazji podsumowywania inicjatywy, nie byłby możliwy, gdyby nie koalicja firm i instytucji, jaka zawiązała się na rzecz walki z problemem nietrzeźwych kierowców. W jej ramach ponad 80 partnerów czynnie włącza się w dystrybucję naklejek i propagowanie założeń kampanii.

W szerokim gronie koalicjantów, którzy wsparli 2. edycję akcji, znalazły się takie instytucje

 

i stowarzyszenia, jak: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polski Związek Motorowy 

i Automobilklub Polski, a także szereg firm związanych z branżą motoryzacyjną: Akademia Bezpiecznej Jazdy, Auto Moto Arena i Expo Arena, Carefleet S.A., Drift Open, Szkoła Auto ŠKODA 

i ŠKODA Autolab oraz Grupa Germaz.

W tym roku swoją gotowość wzięcia udziału w walce z problemem pijanych kierowców zadeklarowały również sieci paliw – Lukoil, Grosar, Huzar, Bobryk oraz Arge. Akcję czynnie wspierają także tacy partnerzy, jak Poland Express, Alkohit, Polska Dystrybucja Budowlana oraz Doradca Budowlany 24, Opinion Strefa Druku, Sirap Inline, CSG Śląska Grupa Consultingowa, Aryzta i FSB oraz producent kosmetyków Bell. W ostatnim czasie do grona ambasadorów kampanii dołączyli przewoźnicy: PKP Intercity oraz PlusBus.

W promowanie idei trzeźwej jazdy angażują się również media, dołączając naklejki do nakładu swoich tytułów prasowych. Tym sposobem naklejki trafiły już do czytelników wołowskiego Kuriera Gmin, Kuriera Lubelskiego oraz chełmskiego i lubelskiego wydania Nowego Tygodnia. Wkrótce będą dystrybuowane wraz z Gazetą Ostrowską oraz magazynem MotoSalon. W promocję akcji włączył się też miesięcznik Polskie Drogi

.

 


[1]Wg statystyk CEPIK z końcem 2014  r. posiadaczami prawa jazdy kat. B oraz B+E było łącznie 20 767 411 osób.

image_pdfimage_print

O branży

Beer Statistics 2015

Opublikowano: 5 stycznia 2016

The Brewers of Europe opublikowały kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics”.

3 listopada europejska organizacja piwowarów The Brewers of Europe (Browary Europejskie) opublikowała kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics” (statystyki piwne), które przytacza dane za rok 2014 oraz wskazuje na trendy od roku 2009, w 28 krajach członkowskich UE.

„Dane zebrane w „Beer Statistics 2015” są bardzo obiecujące i po raz kolejny pokazują, że piwo jako kategoria umacnia się po kryzysie gospodarczym lat 2008/09”, skomentował Pierre-Olivier Bergeron, Sekretarz Generalny The Brewers of Europe.

„Od 2010 roku obserwujemy, że zarówno konsumpcja, jak i produkcja w Europe pozostają na stabilnym poziomie, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych browarów, co dowodzi, że piwo odgrywa ważną role w rozwoju gospodarczym Unii”.

„W 2014 liczba miejsc pracy w przemyśle browarniczym wzrosła o 3,9%, w porównani do roku poprzedniego”, komentuje Bergeron. „Ma to tym większe znaczenie, że każde z tych miejsc pracy kreuje dodatkowe, w branżach współpracujących.” W całym łańcuchu dostaw, europejski przemysł piwowarski odpowiada za 2 mln miejsc pracy, a jedno miejsce pracy w browarze generuje jedno miejsce w rolnictwie, jedno w opakowaniach i logistyce, jedno  w marketingu i inny usługach, jedno w handlu detalicznym i aż 11 miejsc pracy w szeroko rozumianej gastronomii.

W chwili obecnej w UE działa ponad 6500 browarów – dwa razy więcej niż w 2008. Tylko w 2014 roku powstało 650 nowych browarów, co stanowi 11% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

„Powstanie tak wielu nowych browarów jest nie tylko oznaką zaufania jakie Europejczycy pokładają w branży”, kontynuuje Bergeron, „Wskazuje również na zainteresowanie konsumentów zróżnicowaniem i jakością produktu.”

Należy jednak podkreślić, że sukces branży piwnej w dalszym ciągu zależy w dużej mierze od właściwych polityk, które umożliwią browarom konkurowanie miedzy sobą (również ponad granicami), z uwzględnieniem zrównoważonego, wspierającego systemu podatkowego.

W czasie inauguracji kolejnej kadencji Klubu Piwnego przy Parlamencie Europejskim, Niemiecka Eurodeputowana Renate Sommer powiedziała m.in.: „Piwo zawsze było częścią bogatej kultury europejskiej i odgrywało zasadniczą rolę dla rozwoju gospodarki. Parlament Europejski jest zgodny, aby robić więcej dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W tym celu musimy się upewnić, że ustawodawstwo unijne ma przełożenie na praktykę.”

Na tle statystyk europejskich Polska zajmuje miejsce w czołówce Unii. W 2014 roku rodzime browary wyprodukowały blisko 40,1 mln hl piwa, co plasuje nas na trzecim miejscu na Starym Kontynencie, za Niemcami i Wielka Brytanią. To samo miejsce zajmujemy pod względem konsumpcji (37,6 mln hl) i czwarte pod względem konsumpcji per capita (98l) ustępując Czechom, Niemcom i Austrii.  Od kilku lat obserwujemy wzrost eksportu polskiego piwa na rynki europejskie, do obu Ameryk i Azji. Nasze piwa kupuje już nie tylko Polonia („stara” w USA, Kanadzie, Australii i „nowa” w Wielkiej Brytanii, Irlandii), ale również konsumenci w krajach tradycyjnie „piwnych”, takich jak: Belgia, Holandia, Czechy. Obecność polskiego piwa zauważalna jest nawet w tak egzotycznych miejscach, jak: Sudan, RPA, Kenia, Chiny, Tajwan, Paragwaj, itd. Polska jest jednak nadal kluczowym krajem konsumpcji polskiego piwa. W 2014 roku na terenie naszego kraju działało 133 browary i ich liczba ciągle rośnie.

image_pdfimage_print

image_print