O branży

Konferencja wynikowa ZPPP

Opublikowano: 17 marca 2016

Miniony rok w ocenie piwowarów, trendy i perspektywy branży w nadchodzących latach, rola poszczególnych kanałów sprzedaży w dystrybucji piwa oraz znaczenie sektora piwowarskiego dla gospodarki – to główne tematy konferencji, która odbyła się 10 marca br. w siedzibie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

W spotkaniu, podsumowującym ubiegły rok w branży, wzięli udział: Guillaume Duverdier – Prezes ZPPP Browary Polskie, Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie, Marcin Cyganiak, Dyrektor w Dziale Obsługi Klienta firmy Nielsen oraz Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele kluczowych mediów informacyjnych, gospodarczych i branżowych.

W swoim wystąpieniu Prezes Związku Browary Polskie, pan Guillaume Duverdier, krótko podsumował wyniki branży i nakreślił perspektywę na nadchodzące lata, przewidując długotrwałą stabilizację rynku pod względem sprzedaży i możliwy lekki wzrost jego wartości związany z rozwojem segmentu piwnych innowacji, które sukcesywnie zwiększają swój udział w wolumenie sprzedaży kosztem zwłaszcza piw mocnych. Duverdier odniósł się również do sposobów i zwyczajów związanych z konsumpcją piwa w Polsce, które coraz bardziej zbliżają się do wzorców zachodnioeuropejskich, zgodnie z którymi piwo pijane jest przede wszystkim dla smaku i zwykle towarzyszy spotkaniom tak przy stole, jak i w gronie znajomych. Jak podkreślił Duverdier, zjawisko to jest związane z rozwijaniem się w naszym kraju kultury piwnej. Wkład w jej rozwój ma również Związek Browary Polskie, który od wielu lat prowadzi działania ukierunkowane na promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Następnie głos zabrał pan Marcin Cyganiak, Dyrektor w Dziale Obsługi Klienta firmy Nielsen, który wspierając się najnowszymi analizami przedstawił sytuację na krajowym rynku piwa. Szczególną uwagę zwrócił na rolę handlu detalicznego jako kanału, za pośrednictwem którego do konsumenta trafiają aż dwie z każdych trzech sprzedawanych butelek piwa. Jak podkreślił, związek kategorii piwa z handlem małoformatowym jest silny i obustronny – małe sklepy niezmiennie pozostają najważniejszym kanałem sprzedaży piwa, a jednocześnie piwo jest kategorią mającą aż 25,6 proc. udział w ich obrotach.

Wkład branży piwowarskiej w gospodarkę polską i unijną był tematem prezentacji Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie, pani Danuty Gut. Dyrektor Gut odniosła się do opublikowanego w lutym br. raportu The Brewers of Europe The Contribution made by Beer to the European Economy podkreślając znaczenie sektora piwowarskiego dla krajowej gospodarki. Polska branża piwna, z 40,5 mln hl piwa dostarczonymi na rynek, 205 000 miejscami pracy generowanymi bezpośrednio i pośrednio oraz przychodami rzędu 9,9 mld zł odprowadzonymi do skarbu państwa, plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce tak pod względem wielkości produkcji, jak również udziału w zatrudnieniu i wysokości wpływów do budżetu.

W zamykającym spotkanie wystąpieniu Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Handlu, pana Macieja Ptaszyńskiego, wybrzmiała deklaracja pełnej gotowości sektora handlu do współpracy z branżą piwowarską w zakresie przeciwdziałania nieodpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Jak podkreślił Ptaszyński, właściciele sklepów i zatrudnieni w nich sprzedawcy powinni być strażnikami chroniącymi młodych ludzi przed przedwczesnym dostępem do alkoholu, a sposobem na poprawę w tym obszarze nie powinny być ustawowe restrykcje, ale konsekwentna prewencja i edukacja.

image_pdfimage_print

image_print