Dla mediów

NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 13 czerwca 2018

W trakcie II Kongresu Pracowników Branży Piwowarskiej, który odbył się 7 czerwca w Warszawie, Mirosław Nowicki, Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” ogłosił realizację programu „W rodzinie siła!”. Jego celem jest edukacja członków Związku oraz ich rodzin na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, doradzenie rodzinom w jaki sposób chronić nieletnich i przeciwdziałać ich przedwczesnej inicjacji alkoholowej.

Założenia programu wpisują się w ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Narodowy Program Trzeźwości. W zamyśle twórców „W rodzinie siła!” ma stanowić jego wsparcie i drogowskaz dla wszystkich dorosłych, co robić, aby skutecznie stawić czoła negatywnym skutkom nieodpowiedzialnego picia.

Edukacja to podstawa
W wygłoszonym w trakcie Kongresu wystąpieniu Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność” powiedział: Członkowie NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego w pełni zgadzają się z postulatem, że bez wspólnego działania nie będzie skutecznej profilaktyki. Dla nas, pracowników browarów, którzy często od pokoleń zajmują się warzeniem piwa, promowanie zasad odpowiedzialności i umiarkowania jest sprawą fundamentalną. Wiemy, że mamy do odegrania ważną rolę w procesie edukacji i prewencji, a nasz głos będzie słyszalny nie tylko w zakładach pracy, ale i w całej Polsce.

Dla inicjatorów programu kluczowym elementem powodzenia jego realizacji jest rodzina
i zaangażowanie jej dorosłych członków w kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu. Jak pokazują badania, to w głównej mierze na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za to, kiedy i w jaki sposób ich potomkowie sięgną po napoje wysokoprocentowe. Dom rodzinny jest pierwszym
i najważniejszy miejscem kształtowania odpowiedzialnego podejścia młodzieży do alkoholu, piętnowania upijania się czy wsiadania po alkoholu za kierownicę, nieakceptowania zachowań prowadzących do uzależnienia.

Odpowiedzialny rodzic, mądre dziecko
Działania promujące postulaty programu „W rodzinie siła!” będą skierowane nie tylko do pracowników zakładów piwowarskich, ale obejmą również ich rodziny i lokalne społeczności. Organizatorzy planują stworzenie, przy wsparciu ekspertów psychologów, praktycznych materiałów edukacyjnych pokazujących, jakie są zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego picia alkoholu i jak uchronić przed nimi nieletnich. Zamierzają promować idee programu, a w szczególności opracowany na jego potrzeby Dekalog Zasad Odpowiedzialnego Rodzica podczas pikników zakładowych i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez lokalne władze i organizacje społeczne. Liczą, że program zostanie objęty patronatem Ministra Zdrowia.

image_pdfimage_print

Dla mediów

Wartość sektora piwowarskiego dla gospodarki narodowej przeszło dwa razy większa niż budżet państwa na naukę

Opublikowano: 13 czerwca 2018

O wpływie branży na polską gospodarkę i stojących przed sektorem wyzwaniach ekonomicznych i społecznych dyskutowali uczestnicy II Kongresu Pracowników Branży Piwowarskiej.

19,4 mld złotych to wielkość wkładu branży piwowarskiej w gospodarkę narodową, czyli tzw. wartość dodana. Tyle według analiz przedstawionych w raporcie Deloitte Polska przemysł piwowarski wniósł do polskiego PKB w 2017 roku. Ubiegły rok to również blisko 10 tysięcy osób zatrudnionych bezpośrednio w branży, a biorąc pod uwagę zatrudnienie pośrednie, to łącznie 157,5 tys. miejsc pracy. Dla utrzymania wartości dodanej na takim poziomie i zachowania miejsc pracy w sektorze potrzebne jest stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne.

***
7 czerwca br. odbył się II Kongres Pracowników Branży Piwowarskiej zorganizowany przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, przy udziale partnera społecznego NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas kongresu zaprezentowane zostały kluczowe dane z raportu wpływu branży piwowarskiej, opracowanego przez ekonomistów Deloitte Polska.

Blisko 160 tysięcy miejsc pracy
Bezpośrednie zatrudnienie w browarach to 9,3 tys. osób, ale funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego to także miejsca pracy w branżach powiązanych, przede wszystkim w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorze HoReCa. W 2017 roku całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem wyniosła 157,5 tys.

Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność” podkreśla: „Warzenie piwa to przede wszystkim ludzie. W browarach pracują kolejne pokolenia z rodzin związanych z browarnictwem. Blisko 20 proc. piwowarów to osoby z długim stażem, po 50. roku życia. Dzisiaj uczą młodsze pokolenia sztuki warzenia piwa”.

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie dodaje: „Ponad 48 tysięcy miejsc pracy to zatrudnienie w handlu, bo piwo ma największy udział wartościowy w koszyku spożywczym, przede wszystkim w małych, tradycyjnych sklepach”.

Wykres 2: Całkowita liczba miejsc pracy w 2017 roku.

Źródło: Raport Wpływu Branży Piwowarskiej,  Deloitte Polska 2018
5,6 mld złotych dochodów powiązanych z piwem

Zakupy, produkcja i sprzedaż produktów przez sektor piwowarski to nie tylko miejsca pracy, ale i istotny wkład w budżety polskich gospodarstw domowych. W 2017 roku całkowite dochody Polaków z branży piwowarskiej wyniosły 5,6 mld zł, czyli tyle, ile potrzeba na finansowanie przez 4 lata rządowego programu 300+. W tej puli 1,4 mld zł przypada na handel, bo niemal 1 mld zł na sektor HoReCa oraz rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

6,5 mld złotych na zakupy u polskich dostawców

Na zakupione materiały (produkty, surowce), energię oraz usługi niezbędne w procesie produkcji i operacyjnego funkcjonowania browarów przemysł piwowarski wydał w 2017 roku 6,5 mld zł. Największe zakupy poczyniła branża w sektorach: rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, opakowania i usługi biznesowe.

Irena Pichola z Deloitte Polska wyjaśnia: „Zakupy sektora u polskich dostawców mają bezpośrednie przełożenie na tworzenie przez nich wartości dodanej, zatrudnianie pracowników i wynagrodzenia, co z kolei zwiększa dochody gospodarstw domowych”.

Wykres 1: Zakupy surowców, materiałów i usług od polskich dostawców dokonane w roku 2017 przez branżę piwowarską w podziale na branże w mld zł

Źródło: Raport Wpływu Branży Piwowarskiej,  Deloitte Polska 2018
Pogoda i polityka państwa
Polska jest trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej z ponad dwustoma działającymi browarami. To w bardzo wymierny sposób przekłada się na wartość wkładu sektora w gospodarkę narodową, czyniąc przemysł piwowarskim jej istotnym ogniwem. 19,4 mld zł to wielokrotność rocznych wydatków dużych miast wojewódzkich, jak Kraków czy Poznań.

Przedstawiciele producentów branży piwowarskiej, jak i związkowcy reprezentujący pracowników browarów zgodnie potwierdzają, że są dwa najważniejsze aspekty decydujące o kondycji sektora: pogoda i polityka regulacyjna państwa.

Andrzej Olkowski, Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich podkreśla: „W tym roku pogoda nam bardzo sprzyja, ale jeśli myślimy o budowaniu rodzimego przemysłu piwowarskiego i wzroście jego konkurencyjności, potrzeba nam polityki odpowiedzialnej i przewidywalnej.”

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie, dodaje: „Rozwój sektora nie byłby możliwy bez wspierającej polityki państwa. Zachowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego to podstawa dalszego rozwoju branży i utrzymania pozytywnego oddziaływania sektora na gospodarkę w każdym wymiarze – miejsc pracy, dochodów ludności i wpływów do budżetu.”

image_pdfimage_print

image_print