O branży

Trzeźwiej i bezpieczniej – polskie drogi coraz bardziej przyjazne użytkownikom

Opublikowano: 1 kwietnia 2016

Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku pijani kierowcy spowodowali o 15 proc. mniej wypadków, w których poszkodowanych zostało o ponad jedną szóstą (15 proc.) mniej osób niż w roku 2014. Prowadzący pod wpływem alkoholu odpowiadali za co 17 wypadek z winy kierującego (5,8 proc.), stanowiąc mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze niż kierowcy nieprzestrzegający pierwszeństwa przejazdu, niedostosowujący prędkości do panujących warunków czy zachowujący się nieprawidłowo wobec pieszych uczestników ruchu.

O stanie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz skutecznych strategiach radzenia sobie z problemem pijanych kierowców rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji „Rozwiązania programu SMART w walce z nietrzeźwymi kierowcami”, która odbyła się 21 marca w Warszawie. Wydarzenie, zorganizowane przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) oraz Instytut Transportu Samochodowego, było kolejnym z cyklu spotkań prowadzonych w ramach europejskiego programu SMART (Sober Mobility Across Road Transport). Projekt SMART, powołany do życia na początku 2013 r. w celu poprawy sytuacji w obszarze alkohol a kierowcy, to pierwsze tego typu partnerstwo zawiązane między ETCS, wiodącą organizacją pozarządową UE ds. bezpieczeństwa drogowego i The Brewers of Europe, stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym europejskich piwowarów. Od 2004 roku jego członkiem jest również Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, który w prowadzonej działalności aktywnie wspiera oraz inicjuje programy mające na celu promowanie całkowitej abstynencji za kółkiem.


O branży

Kampania „W ciąży nie piję alkoholu” na konferencji naukowej w Szczyrku

Opublikowano: 18 lutego 2016

Kampania „W ciąży nie piję alkoholu” jako przykład dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania spożywaniu alkoholu przez kobiety w ciąży – 8. Konferencja Naukowa „Young Women w ginekologii, endokrynologii, psychiatrii i prawie”

W dniach 14-16 stycznia w Szczyrku odbyła się 8. edycja Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej „Young women w ginekologii, endokrynologii, psychiatrii i prawie”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego sympozjum była prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Konferencja stanowiła kontynuację cyklicznych warsztatów i szkoleń dla lekarzy położników-ginekologów, endokrynologów oraz pediatrów, prowadzonych przez Sekcję Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTG.

Sympozjum było okazją nie tylko do prezentacji najnowszych doniesień naukowych, ale również do dyskusji z ekspertami i specjalistami z całego kraju oraz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń dotyczących pracy z młodą pacjentką.

Uczestnicy konferencji mieli m.in. okazję zapoznać się z prezentacją przedstawiającą założenia i dotychczasowe efekty kampanii „W ciąży nie piję alkoholu”, prowadzonej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie od 2013 r. Środowisku lekarzy oraz położnych biorących udział w sympozjum przybliżone zostały działania prowadzone przez branżę wraz z partnerami, skupiające się na edukowaniu przyszłych matek na temat szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka i na promowaniu bezwzględnej abstynencji w czasie ciąży.

Ponadto Związek – Browary Polskie zadbał o dystrybucję wśród uczestników spotkania Stanowiska Ekspertów, Alkohol a ciąża: stan wiedzy na 2014 rok, na nośnikach USB dołączonych do materiałów z konferencji.


O branży

Branża piwowarska po raz trzeci przyznała nagrody Piwne Pozytywy

Opublikowano: 23 września 2015

18 września, w Światowym Dniu Odpowiedzialności Branży Piwowarskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego już po raz trzeci wręczył nagrody Piwne Pozytywy. Tegoroczna edycja gali zgromadziła blisko 100 wyjątkowych osób reprezentujących różne dziedziny życia społecznego. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili m.in. przedstawiciele parlamentu, agend rządowych, środowiska medycznego, instytucji publicznych, stowarzyszeń  producenckich i organizacji pozarządowych. 

Gala rozdania nagród Piwne Pozytywy 2015 odbyła się podczas obchodzonego w 55 krajach Światowego Dnia Odpowiedzialności Branży Piwowarskiej (Global Beer Responsibility Day) i była wyrazem poparcia działań na rzecz edukacji obywatelskiej w zakresie eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz promowania abstynencji wśród kierowców i kobiet w ciąży, przez polskich piwowarów. W czasie gali przedstawiciel Komendy Głównej Policji, pani Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego poinformowała o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, a Komendą Główną Policji, które sankcjonuje lata skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach Porozumienia strony będą realizowały m.in. wspólne działania informacyjno – edukacyjne promujące odpowiedzialność za kierownicą oraz wśród sprzedawców alkoholu.   

Nagroda w kolorze piwa

Promocja i propagowanie wiedzy na temat piwa, jego bogactwa i różnorodności, a także możliwości wykorzystania jego potencjału w kulinariach przyczynia się nie tylko do rozwoju przemysłu piwowarskiego jako sektora gospodarki, ale również do tworzenia pozytywnych i odpowiedzialnych wzorców konsumpcji piwa. Z tego względu, podczas tegorocznej edycji wręczenia nagród Piwne Pozytywy, organizatorzy postanowili szczególnie wyróżnić osoby i podmioty zasłużone dla propagowania wiedzy o piwie i promocji kultury piwnej.

W tym roku wśród laureatów znalazło się miasto Krasnystaw – za kontynuowanie wieloletniej tradycji „Chmielaków Krasnostawskich”. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Burmistrz, pani Hanna Mazurkiewicz, od lat związana z Krasnymstawem, gospodyni tegorocznych „Chmielaków”.

Statuetka „za popularyzację wiedzy o piwie i promocję kultury piwnej” trafiła na ręce Macieja Chołdrycha – piwoznawcy i eksperta w dziedzinie analizy sensorycznej i degustacji piwa, właściciela firmy Piwoznawcy, który od lat prowadzi kursy, szkolenia i eventy dla degustatorów oraz konsumentów piwa, a także Michała Kopika, który od wielu lat zajmuje się piwowarstwem, warzelnictwem i propagowaniem wiedzy o piwie i jego różnorodności, jest certyfikowanym sędzią Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oraz autorem jednego z najbardziej popularnych blogów o piwie – Piwny Garaż.

Kształtowanie się i rozwój kultury piwnej nie byłby możliwy bez popularyzacji wiedzy dotyczącej historii i wielowiekowej tradycji browarnictwa na ziemiach polskich, dlatego wśród osób nagrodzonych znalazł się także Pan Tomasz Kruz, który z zamiłowania do historii i browarnictwa uczynił swoją życiową pasję. Jest autorem prac naukowych z zakresu piwowarstwa, organizatorem wystaw, konferencji i imprez o tematyce piwnej, takich jak Biesiada Trybunalska, a także pomysłodawcą szlaku piwnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Promocja właściwych wzorców konsumpcji to także przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w tym propagowanie abstynencji wśród kierowców oraz ograniczanie dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. To m.in. dzięki wsparciu i osobistemu zaangażowaniu kolejnego laureata nagrody Piwne Pozytywy – Pana Leszka Wieciecha, Prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” udało się zwiększyć świadomość tysięcy sprzedawców zatrudnionych na stacjach paliw w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz uczynić z setek tysięcy kierowców ambasadorów idei trzeźwej jazdy.

Dzięki obiektywnej i rzetelnej informacji skierowanej do opinii publicznej za pośrednictwem mediów, rośnie świadomość znaczenia branży piwowarskiej dla szeroko rozumianej gospodarki. Stanowi ona ważne źródło wpływów do budżetu państwa, generuje tysiące miejsc pracy, a w wymiarze społecznym, jest istotnym sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dziennikarzem, który niewątpliwie przyczynił się do wzrostu świadomości polskiego konsumenta w obszarze krajowego i zagranicznego przemysłu piwowarskiego, jest kolejna laureatka tegorocznych nagród branży piwowarskiej – Pani Beata Drewnowska z Działu Ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita”, związana także z Gazetą Giełdy „Parkiet”.

Królewski napój w królewskich komnatach

Gala wręczenia nagród Piwne Pozytywy już po raz drugi gościła w Zamku Królewskim w Warszawie. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. To tutaj znajduje się  jedna z największych prywatnych kolekcji kartograficznych zgromadzona przez dr. Tomasza Niewodniczańskiego ze środków pochodzących z warzenia i sprzedaży piwa. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie już po raz drugi uzupełnił zbiory Zamku o unikatowe eksponaty. W tym roku – by szlachetnej tradycji stało się zadość – do kolekcji trafiło pięć historycznych map z lat 1770-1812, które będzie można oglądać w Bibliotece Królewskiej.


O branży

Mur(al)em za trzeźwością

Opublikowano: 16 lipca 2015

Początek sezonu urlopowego to dobry moment, by wszystkim ruszającym w drogę przypomnieć, że oprócz przepisów drogowych każdego kierowcę obowiązuje odpowiedzialna postawa oraz bezwzględna  trzeźwość za kółkiem. Hasła te stały się punktem wyjścia dla kampanii muralowej, którą przygotował Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. 

W związku z inauguracją kampanii w dniach 6 i 7 lipca w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Lublinie odbyły się spotkania prasowe poświęcone tematowi odpowiedzialnej – trzeźwej jazdy. Briefingi miały nietypowy przebieg – organizatorzy kampanii zaprosili przedstawicieli lokalnych mediów wprost pod murale, by porozmawiać o tym, co oznacza odpowiedzialność za kółkiem, a także przedstawić założenia i cele kolejnej edycji inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. W tym roku pomysłodawcy akcji pragną dotrzeć z przekazem nie tylko do kierowców, ale także do ich bliskich, przyjaciół i współpasażerów, by uświadomić im, że ich postawa – sprzeciw lub przyzwolenie na jazdę „na podwójnym gazie” – ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko ich samych, ale też innych użytkowników dróg.

Wielkoformatowe murale to pomysł na zwrócenie uwagi jak najszerszych grup odbiorców na kwestie odpowiedzialnych zachowań za kierownicą. Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele Policji podkreślali, że oprócz działań kontrolnych mających na celu eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym, niezwykle ważnym ogniwem łańcucha profilaktyki są kampanie społeczne o charakterze edukacyjnym, dzięki którym świadomość użytkowników dróg jest coraz większa i dzięki którym – jak pokazują statystyki – z roku na rok spada liczba kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu.


O branży

Konferencja inaugurująca V edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

Opublikowano: 10 czerwca 2015

9 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną, piątą już edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Przedstawiono na niej nowe, uniwersalne, nieodpłatne narzędzie szkoleniowe dla sprzedawców – internetową platformę „Odpowiedzialny Sprzedawca” (www.odpowiedzialnysprzedawca.pl)

Spotkanie rozpoczęła mł. insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że codzienne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących sprzedaży alkoholu wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia, jest jednym z zadań Policji, jednak w tym obszarze równie duże znaczenie ma obywatelska postawa i jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa wobec prób nabycia alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. Inspektor Kuźnia odwołała się do hasła „Bezpieczeństwo – wspólną sprawą”, które szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie zbliżających się wakacji, jak co roku będących dla części młodych ludzi, wypoczywających poza domem, pierwszą okazją do spróbowania alkoholu. Na ich drodze może i powinien stanąć odpowiedzialny sprzedawca. W imieniu Policji zadeklarowała zaangażowanie funkcjonariuszy z jednostek w całym kraju w promocję platformy szkoleniowej poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych w trakcie rutynowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Jako druga głos zabrała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP – Browary Polskie, która przybliżyła założenia tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, w zamyśle organizatorów ukierunkowanej na edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. To właśnie sprzedawcy, jak podkreśliła dyr. Gut, są bardzo ważnym ogniwem łańcucha prewencji – od ich decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. W tym szczególnym zadaniu wspierać ich ma bezpłatna, łatwo dostępna platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostarczająca nie tylko szerokiej wiedzy, ale także narzędzi do efektywnego i asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r.ż.

Nadzieję na to, że platforma stanie się rynkowym standardem szkolenia sprzedawców wyraził Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, który zabrał głos jako ostatni. Dyr. Faliński podkreślił, że powstanie narzędzia było możliwe dzięki międzybranżowej współpracy i merytorycznemu zaangażowaniu wielu partnerów, co jest szczególnie cenne w przypadku inicjatyw o tak wielkim społecznym znaczeniu jak kampania „Pozory mylą, dowód nie”.


O branży

Gala Bractwa Piwnego na Politechnice Łódzkiej

Opublikowano: 11 maja 2015

W dniu 11 kwietnia na Politechnice Łódzkiej odbyła się uroczysta Gala Bractwa Piwnego – Towarzystwa Promocji Kultury Piwa. Impreza stanowiła kulminacyjną część trwających kilka dni obchodów 20-lecia Bractwa oraz 25-lecia Europejskiej Unii Konsumentów Piwa (EBCU). Stąd obecność na niej wielu międzynarodowych gości. EBCU jest jedyną branżową organizacją zrzeszającą konsumentów i „głosem” piwoszy przed instytucjami unijnymi.

Gala była okazją do spotkania władz uczelni (Politechnika Łódzka) oraz organizacji reprezentujących branżę piwowarską z konsumentami, entuzjastami, znawcami i surowymi sędziami piwa. Tego typu spotkania są odpowiedzią na rosnącą potrzebę współpracy i dialogu przemysłu z ostatecznym odbiorcą produktu. Stwarzają okazję do cennej wymiany poglądów, wobec stale rosnącej otwartości piwoszy na nowe doznania i smaki.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie był zaangażowany we wszystkie dotychczasowe spotkania EBCU w Polsce i od lat aktywnie wspiera działalność Bractwa Piwnego. W tym roku, obecna na Gali Dyrektor Biura Zarządu Związku – pani Danuta Gut miała przyjemność wręczyć nagrodę Bractwa za Piwo Roku (American IPA, Browar Kormoran). W trakcie uroczystości nagrodzono także: Piwo Restauracyjne Roku (Pszeniczny Pan, Browar Jedlinka), Piwowara Roku (pan Waldemar Pitala), Mikrobrowar Roku (Minibrowar Reden, Chorzów) oraz Gospodę Roku (Kufle i Kapsle, Warszawa). Przyznano również nagrodę „Złoty Chmiel” panu Tomaszowi Kruz, za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji historii browarnictwa.

Kolejne spotkanie przedstawicieli EBCU w Polsce odbędzie się zapewne w roku 2020, w Krakowie, przy okazji obchodów 25-lecia Bractwa Piwnego.


O branży

Inicjatywa „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa

Opublikowano: 7 maja 2015

3 dni, 300 nalewaków, z ponad 130 browarów i ponad 50 000 miłośników piwa. Tak w wielkim skrócie można opisać 6. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, który od lat utrzymuje miano największego festiwalu piwnego w Polsce. Nieodłącznym elementem wydarzeń promujących różnorodność stylów piwnych i kulturę piwną jest edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dlatego na uczestników tegorocznej edycji Festiwalu czekały między innymi stoiska kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Pozory mylą, dowód nie”, przy których promowano odpowiedzialną konsumpcję i sprzedaż alkoholu.

Różnorodność

 Podczas trzech dni Festiwalu (1, 2 i 3 maja) każdy z uczestników miał szansę przekonać się, że piwo to trunek wszechstronny, z jedyną w swoim rodzaju kulturą. Organizator – Wrocławskie Centrum Kultury „Zamek” – zadbał o to, aby zgromadzeni goście nie tylko dowiedzieli się o historii browarnictwa, sposobie warzenia i degustacji piwa, ale co ważniejsze poznali różnorodność stylów piwnych i spędzili majówkę w dobrym towarzystwie: profesjonalnych znawców rzemiosła i innych smakoszy.

Odpowiedzialność

Do programu tegorocznej edycji Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa włączona została edukacja w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, która stanowi nieodłączny element promocji kultury piwnej. Nie mogło więc zabraknąć we Wrocławiu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, ze stanowiskiem promującym kampanie „Pozory mylą, dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Na wszystkich odwiedzających stoisko czekały naklejki na szybę samochodu z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz inne gadżety promujące odpowiedzialną konsumpcję. Za pomocą alkogogli, festiwalowicze mieli okazję sprawdzić, jaki wpływ na organizm ma niewielka nawet ilość alkoholu i w jak wielkim stopniu pogarsza on kluczowe dla kierowców zdolności psychomotoryczne. Wszyscy zachęcani byli także do dołączenia do internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców na Facebooku: www.facebook.com/klubdrivera.


O branży

Wiosenna Akademia Piwa w Food Lab Studio

Opublikowano: 8 kwietnia 2015

Piwo to trunek smaczny, aromatyczny, orzeźwiający, a nawet … upiększający! Przekonali się o tym blogerzy i dziennikarze, którzy 26 marca licznie przybyli do Food Lab Studio na warsztaty zorganizowane przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w ramach kampanii „Love Beer”.

Marcowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Wiosenna Akademia Piwa”, a że „akademia” w nazwie zobowiązuje, organizatorzy zadbali, by gościom spragnionym piwnej wiedzy zaaplikować sporą jej porcję i to w najlepszym, eksperckim wydaniu. Część teoretyczną otworzył Maciej Chołdrych, sensoryk i piwoznawca – specjalista, przed którym złocisty trunek nie ma żadnych tajemnic. Swój krótki wykład, przeplatany anegdotami z piwnego świata, poświęcił historii złotego trunku, głównym składnikom używanym do jego wytwarzania, roli zmysłów w degustacji, a także sposobom dobierania piwa do potraw.

Następnie piwo pod lupę wziął kobiecy duet w składzie: Dorota Osóbka, dietetyk i Joanna Hirszler, kosmetolog. Ekspertki wprowadziły gości w arkana „piwnej kosmetologii”, opowiadając o pielęgnacyjnym działaniu naturalnych składników, wykorzystywanych do produkcji złocistego trunku, czyli słodu, drożdży oraz chmielu.

Po inspirującej części teoretycznej uczestnicy warsztatów ćwiczyli się w sztuce kulinarnej pod mistrzowskim okiem Jerzego Sobieniaka, którego entuzjazm i pasja do gotowania szybko udzieliły się wszystkim obecnym, towarzysząc gościom aż do finałowej degustacji, gdy na stołach pojawiły się takie wysmakowane piwno-kulinarne zestawy, jak: parfait z wątróbek drobiowych na maślanej grzance z powidłami figowymi, podane z piwem typu bock czy bouchées à la Reine z parzonym łososiem i duszoną roszponką serwowane w towarzystwie piwa pszenicznego.

Było pysznie, radośnie i bardzo towarzysko, co tylko potwierdziło tezę, że piwo świetnie czuje się w kuchni, a najlepiej smakuje wtedy, gdy można się nim dzielić!


O branży

Warsztaty kulinarne „Love Beer”

Opublikowano: 11 marca 2015

26 lutego, w Akademii Kulinarnej Whirlpool w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne w ramach kampanii „Love Beer”, prowadzonej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Podczas warsztatów, uczestnicy wydarzenia przekonali się, że piwo to trunek towarzyski, który łączy ludzi i wyśmienicie czuje się w kuchni. Goście dowiedzieli się jak i z czego powstaje piwo oraz w jaki sposób należy je serwować i degustować oraz, że piwo idealnie łączy się z nawet najbardziej wyszukanymi potrawami. Po świecie piwnych stylów, rytuałów i kulinariów gości oprowadzali: Michał Kopik – piwowar, sensoryk i piwoznawca oraz Marco Ghia – szef kuchni, wielokrotny juror w konkursach kulinarnych oraz współzałożyciel Akademii Kulinarnej Whirlpool.

Piwo w kuchni i od kuchni

Michał Kopik opowiedział uczestnikom warsztatów o historii piwa, składnikach, z których powstaje złoty trunek oraz o roli zmysłów w degustacji i technikach doboru piwa do potrawy. Wskazówki eksperta posłużyły gościom do oceny wybranych stylów piwnych.

Następnie pod okiem Marco Ghia uczestnicy przygotowali sześć potraw z wykorzystaniem skrupulatnie dobranych przez szefa kuchni gatunków piwa. W pierwszej kolejności powstały przystawki w postaci tatarów, których smak wzbogaciły ciemne piwa typu bock. Po nich przyszedł czas na gulasz z piwem porter oraz risotto przygotowane na bazie piwa pszenicznego. Na tak wykwintnej uczcie nie mogło zabraknąć deserów – piwnej wariacji tradycyjnego włoskiego Tiramissu, czyli  Beeramisu oraz Panna Cotty. Tym razem kawę, którą nasączany jest biszkopt Tiramisu zastąpiło wytrawne piwo stout. Delikatny smak Panna Cotty podkreślił natomiast sos malinowo-rozmarynowy z dodatkiem piwa typu American Pale ALE.

Uczta trwała do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy opuścili studio bogatsi o wiedzę dotyczącą piwa oraz pełni pomysłów na nowe piwno-kulinarne połącznia.


O branży

Dyskusja panelowa nad wnioskami ujętymi w raporcie „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013”

Opublikowano: 6 lutego 2015

Dnia 4 lutego 2015roku, w siedzibie Państwowej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się dyskusja nad wnioskami ujętymi w raporcie „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013”, opracowanym przez Instytut Transportu Samochodowego.  Skrót raportu znajduje się w załączonym pliku.

Dyskusję prowadziła redaktor Justyna Golonko z Programu 1 Polskiego Radia. Wśród prelegentów znaleźli się:

  • Dr hab. Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
  • Autorka raportu – Ilona Buttler – Instytut Transportu Samochodowego
  • Andrzej Markowki – psycholog ruchu drogowego
  • Podinsp. Artur Zawadzki – Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Mariusz Wasiak – Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Andrzej Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

Organizatorami i gospodarzami spotkania były instytucje skupione w nieformalnej koalicji na rzecz walki z problemem nietrzeźwych kierowców: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Stowarzyszenie Polska Wódka oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Obok nich na konferencji reprezentowane były między innymi: Parlamentarny Zespołu ds. BRD, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Samochodowego oraz media.


image_print