O branży

Beer Statistics 2015

Opublikowano: 5 stycznia 2016

The Brewers of Europe opublikowały kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics”.

3 listopada europejska organizacja piwowarów The Brewers of Europe (Browary Europejskie) opublikowała kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics” (statystyki piwne), które przytacza dane za rok 2014 oraz wskazuje na trendy od roku 2009, w 28 krajach członkowskich UE.

„Dane zebrane w „Beer Statistics 2015” są bardzo obiecujące i po raz kolejny pokazują, że piwo jako kategoria umacnia się po kryzysie gospodarczym lat 2008/09”, skomentował Pierre-Olivier Bergeron, Sekretarz Generalny The Brewers of Europe.

„Od 2010 roku obserwujemy, że zarówno konsumpcja, jak i produkcja w Europe pozostają na stabilnym poziomie, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych browarów, co dowodzi, że piwo odgrywa ważną role w rozwoju gospodarczym Unii”.

„W 2014 liczba miejsc pracy w przemyśle browarniczym wzrosła o 3,9%, w porównani do roku poprzedniego”, komentuje Bergeron. „Ma to tym większe znaczenie, że każde z tych miejsc pracy kreuje dodatkowe, w branżach współpracujących.” W całym łańcuchu dostaw, europejski przemysł piwowarski odpowiada za 2 mln miejsc pracy, a jedno miejsce pracy w browarze generuje jedno miejsce w rolnictwie, jedno w opakowaniach i logistyce, jedno  w marketingu i inny usługach, jedno w handlu detalicznym i aż 11 miejsc pracy w szeroko rozumianej gastronomii.

W chwili obecnej w UE działa ponad 6500 browarów – dwa razy więcej niż w 2008. Tylko w 2014 roku powstało 650 nowych browarów, co stanowi 11% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

„Powstanie tak wielu nowych browarów jest nie tylko oznaką zaufania jakie Europejczycy pokładają w branży”, kontynuuje Bergeron, „Wskazuje również na zainteresowanie konsumentów zróżnicowaniem i jakością produktu.”

Należy jednak podkreślić, że sukces branży piwnej w dalszym ciągu zależy w dużej mierze od właściwych polityk, które umożliwią browarom konkurowanie miedzy sobą (również ponad granicami), z uwzględnieniem zrównoważonego, wspierającego systemu podatkowego.

W czasie inauguracji kolejnej kadencji Klubu Piwnego przy Parlamencie Europejskim, Niemiecka Eurodeputowana Renate Sommer powiedziała m.in.: „Piwo zawsze było częścią bogatej kultury europejskiej i odgrywało zasadniczą rolę dla rozwoju gospodarki. Parlament Europejski jest zgodny, aby robić więcej dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W tym celu musimy się upewnić, że ustawodawstwo unijne ma przełożenie na praktykę.”

Na tle statystyk europejskich Polska zajmuje miejsce w czołówce Unii. W 2014 roku rodzime browary wyprodukowały blisko 40,1 mln hl piwa, co plasuje nas na trzecim miejscu na Starym Kontynencie, za Niemcami i Wielka Brytanią. To samo miejsce zajmujemy pod względem konsumpcji (37,6 mln hl) i czwarte pod względem konsumpcji per capita (98l) ustępując Czechom, Niemcom i Austrii.  Od kilku lat obserwujemy wzrost eksportu polskiego piwa na rynki europejskie, do obu Ameryk i Azji. Nasze piwa kupuje już nie tylko Polonia („stara” w USA, Kanadzie, Australii i „nowa” w Wielkiej Brytanii, Irlandii), ale również konsumenci w krajach tradycyjnie „piwnych”, takich jak: Belgia, Holandia, Czechy. Obecność polskiego piwa zauważalna jest nawet w tak egzotycznych miejscach, jak: Sudan, RPA, Kenia, Chiny, Tajwan, Paragwaj, itd. Polska jest jednak nadal kluczowym krajem konsumpcji polskiego piwa. W 2014 roku na terenie naszego kraju działało 133 browary i ich liczba ciągle rośnie.


O branży

XXXV Kongres EBC w Porto

Opublikowano: 18 sierpnia 2015

Artykuł przygotowany przez dr inż. Marka Zdaniewicza, dr inż. Edytę Kordialik-Bogacką, dr inż. Aleksandra Poredę

W 2015 roku organizację Kongresu EBC ponownie powierzono Portugalii. XXXV Kongres EBC odbył się w dniach 24-28 maja w słonecznym Porto. Uczestniczyło w nim ok. 400 przedstawicieli browarów, słodowni, instytucji naukowych, dostawców urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także środków wspomagających produkcję. Miejscem obrad było Centrum Kongresowe Alfândega, znajdujące się nad brzegiem rzeki Douro, w odległości ok. 5 km od jej ujścia do Oceanu Atlantyckiego. W gmachu zaadaptowanym na centrum kongresowe w przeszłości mieścił się urząd celny. Tutaj barki z winem transportowane z głębi kraju do portu poddawane były kontroli. Towary sprawdzano, pobierano cło w zależności od rodzaju i ilości dóbr, a jeśli było to konieczne, przechowywano je przed dalszą podróżą.

Część merytoryczną konferencji zainaugurował João Abecasis z portugalskiego stowarzyszenia przemysłu browarniczego (APCV), który swoje wystąpienie poświęcił trendom obserwowanym na rynku piwa w Portugalii. Przedstawił niepokojące branżę piwowarską dane dokumentujące spadek spożycia piwa w 2014 roku do najniższej wartości w ostatnich 24 latach. Według APVC przeciętny Portugalczyk spożywa zaledwie ok. 46 litrów tego napoju rocznie. Portugalia jest jednak znaczącym eksporterem piwa. Sprzedaje do innych krajów ok. 2,49 mln hl piwa rocznie, co sytuuje Portugalię w pierwszej dziesiątce największych eksporterów piwa w Europie, tuż za Polską (2,54 mln hl). Portugalczycy spożywają piwo przede wszystkim w restauracjach, pubach czy klubach. Biorąc pod uwagę ilość kupowanego w tych miejscach piwa są na pierwszym miejscu w Europie. Polska zajmuje natomiast w tym rankingu dopiero 28 miejsce. W naszym kraju spożycie piwa w gastronomii w stosunku do domowej konsumpcji kształtuje się na poziomie 10:90, w Portugalii 66:34.

Kolejny wykładowca Demetrio Carceller, prezydent The Brewers of Europe, podkreślał wyjątkowy wkład branży piwowarskiej w rozwój kulturalny i gospodarczy Europy. Browarnicy stanowią kluczowe podmioty gospodarcze UE, wiodą prym w badaniach naukowych i innowacjach, propagują odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, a także zrównoważony rozwój środowiska.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja prof. Franka Ratha z instytutu VLB Berlin podsumowująca zrealizowany grant badawczy dotyczący niekontrolowanego wypieniania się piwa, tzw. gushingu. Prelegent udokumentował, że badanie stopnia zakażenia ziarna jęczmienia przez pleśnie pozwala oszacować tylko w niewielkim stopniu ryzyko wystąpienia wypieniania się gotowego wyrobu, otrzymywanego z zainfekowanego surowca. W toku przeprowadzonych badań nie potwierdzono również silnej korelacji pomiędzy stężeniem tworzonych przez pleśnie hydrofobin, a częstotliwością występowania gushingu. Przypuszcza się więc, iż hydrofobiny nie są jedyną przyczyną występowania zjawiska wypieniania się piwa. Pomimo więc zakrojonych na szeroką skalę badań i ciągłego doskonalenia metod analitycznych, gushing pozostaje wciąż nie do końca poznanym zjawiskiem.

Ostatni wykład sesji plenarnej był podsumowaniem dyskusji, która odbyła się na ubiegłorocznym spotkaniu Brewing Science Group (BSG) w Wiedniu, na temat najbardziej palących problemów, przed którymi staje obecnie branża piwowarska. Zreferowania tych zagadnień podjęli się: Caroline Walker z Campden BRI (UK) oraz przewodniczący BSG, Carsten Zufall z Cervecería Polar (Wenezuela). Również  tegoroczny Kongres był okazją do spotkania członków BSG. Spotkanie w dużym stopniu poświęcone było organizacji przyszłorocznego Sympozjum EBC, które po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

Kolejne wystąpienia prezentowano w trzech równoległych sesjach. Zgodnie z nowym pomysłem organizatorów, poszczególne referaty pogrupowano jednak nie według tematyki wykładów, ale w zależności od położenia ośrodków, w których badania były  prowadzone. Tytuły sesji zasadniczo pokrywały się z nazwami rejonów geograficznych: Benelux, Centralna Europa I i II, Centralna/Wschodnia Europa, Północno-Zachodnia Europa, Skandynawia/Finlandia, Iberia/Ameryka Łacińska, USA i Japonia. Wielu uczestników Kongresu odnotowało, że z bardzo dobrej strony zaprezentowali się  właśnie naukowcy z Japonii. W czasie trzech dni Kongresu przedstawiono łącznie 65 półgodzinnych referatów i 93 plakaty dotyczące różnych aspektów związanych z browarnictwem. Polskie akcenty to prezentacje dr Edyty Kordialik-Bogackiej z Politechniki Łódzkiej dotyczące: (1) wpływu rodzaju syropu cukrowego na aktywność fermentacyjną drożdży i jakość piwa (2) emocjonalnych reakcji polskich i włoskich konsumentów na napoje alkoholowe (badania prowadzone we współpracy z naukowcami z Universita Cattolica del Sacro Curore w Piacenzie) oraz dr Aleksandra Poredy i dr Marka Zdaniewicza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat (3) suplementacji brzeczek jonami metali.

W czasie Kongresu odbyło się także spotkanie robocze założonego przez dr Aleksandra Poredę konsorcjum, skupiającego oprócz przedstawicieli Polski także naukowców z Belgii, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy dążą do powołania wspólnych, międzynarodowych studiów doktoranckich z zakresu słodownictwa i browarnictwa. W spotkaniu uczestniczył także John Brauer (The Brewers of Europe), deklarując swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Organizatorzy Kongresu zapewnili także uczestnikom możliwość uczestniczenia w ciekawych imprezach towarzyszących, takich jak: rejs statkiem po rzece Douro, wizyta w fabryce butelek, w browarze Unicer, a także udział w uroczystym bankiecie pożegnalnym z koncertem muzyki regionalnej.

Na zakończenie tej relacji, składamy szczególne podziękowania Związkowi Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce, za wsparcie organizacyjne i finansowe udziału polskiej delegacji w Kongresie EBC w Porto.


O branży

Browary: Rozporządzenie Parlamentu podkreśla konieczność zajęcia się nadużywaniem alkoholu w Europie

Opublikowano: 11 marca 2014

W dniu 11 marca 2014 roku Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła Rozporządzenie w sprawie Strategii UE ds. Alkoholu. Ponadnarodowa organizacja The Brewers of Europe potwierdza zobowiązanie Browarów do działań przeciw szkodom wyrządzanym przez nadmierną konsumpcję alkoholu.

“Rozporządzenie Parlamentu na temat Strategii UE ds. Alkoholu słusznie podkreśla konieczność zajęcia się kwestią nadużywania alkoholu, w tym spożywania alkoholu przez nieletnich oraz upijania się pod koniec tygodnia, jak również prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oraz picia alkoholu podczas ciąży”, powiedział Pierre Olivier Bergeron, Sekretarz Generalny The Brewers of Europe. „Jeśli mamy zagwarantować bezpieczną i rozsądną konsumpcję alkoholu w Europie, konieczne są dialog interaktywny, ścisłe partnerstwo oraz przede wszystkim skierowane do odpowiednich grup docelowych wspólne działania.”

The Brewers of Europe wierzą, że ukierunkowane działania przeciwko nadużywaniu alkoholu są warunkiem wstępnym do osiągnięcia celów Strategii UE mającej za zadanie wsparcie Państw Członkowskich w ograniczaniu szkód związanych ze spożywaniem alkoholu. Chociaż spożycie alkoholu spadło podczas kryzysu gospodarczego, nadal istnieją poważne problemów związane z nadużywaniem alkoholu. Browary Europejskie wierzą, że wzmacnia to zasadniczo potrzebę koncentracji na egzekwowaniu istniejącego ustawodawstwa oraz planowanych działań na szczeblu lokalnym, skierowanych do tej mniejszości, która nadużywa alkoholu, a nie na wprowadzaniu nowych, odgórnych rozwiązań skoncentrowanych na konsumpcji jako takiej.

The Brewers of Europe jest w pełni zaangażowane w zaplanowane inicjatywy związane z nadużywaniem alkoholu poprzez zobowiązania o dużej wadze, takie jak EU Beer Pledge, samoregulacja rynkowa, projekt SMART obliczony na ograniczenie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, uruchomionego we współpracy z pozarządową organizacją UE European Transport Safety Council (Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu) oraz Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, a ponadto zaangażowane są w wiele działań w ramach partnerstwa lokalnego.

“The Brewers of Europe przyjęły z radością apel Parlamentu do Komisji, aby prowadzić konsultacje z właściwymi interesariuszami, takimi jak Forum, gdzie Browary Europejskie są autorem ponad 100 z 250 zobowiązań przedłożonych dotychczas”, powiedział p. Bergeron.

“Zważywszy na nasze aktywne zaangażowanie w Forum, nie powinno dziwić to, że The Brewers of Europe popierają europosłów w ich apelach wzywających wszystkich interesariuszy do udziału w Forum i tym samym umożliwiają stworzenie skutecznych działań w celu ograniczenia szkód wyrządzonych przez alkohol.”

The Brewers of Europe popierają obecną Strategię UE, która przyznaje UE kluczową rolę w sterowaniu debatą na szczeblu krajowym i lokalnym poprzez wymianę najlepszych praktyk, danych i dowodów.

P. Bergeron podsumował, jak następuje: “We wszelkich naszych wysiłkach w celu rozwiązania problem nadużywania alkoholu nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu, że piwo jest napojem społecznym, który spożywany z umiarem – tak jak to robi zdecydowana większość – może być częścią wyważonego i zdrowego stylu życia. W istocie Rozporządzenie uznaje ten fakt i my jako Browary zobowiązujemy się do stałego promowania odpowiedzialnej konsumpcji piwa.”

 

Kontakt

Simon Spillane, Starszy Doradca ds. Komunikacji, The Brewers of Europe
+32 (0)2 551 1810; sws@brewersofeurope.org

O The Brewers of Europe

Założone w 1958r. w Brukseli, The Brewers of Europe zrzeszają krajowe stowarzyszenia browarów z 29 krajów europejskich.


O branży

Polski fotograf wyróżniony przez europejskich browarników

Opublikowano: 6 grudnia 2013

Laureatem III edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego Faces of Brewing został Polak, autor zdjęcia „Social Lubricant”. Wręczenie nagrody oraz prezentacja wyróżnionego zdjęcia odbyło się 4 grudnia podczas gali Beer Serves Europe – wydarzenia europejskiej branży piwowarskiej organizowanego cyklicznie w Brukseli. Oficjalny patron konkursu,  polskie browary zrzeszone w Związku Browary Polskie,  ufundowały dodatkową nagrodę dla najlepszego zdjęcia nadesłanego z Polski.

Realizowany po raz trzeci konkurs fotograficzny „Faces of Brewing” organizowany jest przez The Brewers of Europe – międzynarodową organizację zrzeszającą europejskich browarników. Projekt, który w założeniu ma łączyć pasję do fotografii i złotego trunku, ukierunkowany jest na promocję bogatej, a jednocześnie silnie zróżnicowanej tradycji piwowarstwa poszczególnych europejskich regionów i krajów. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było hasło „Out for a beer”, a tematyka wykonanych zdjęć miała się odwoływać do miejsc, w których serwuje się piwo oraz celebruje chwile spędzone przy tym trunku.

Polscy browarnicy zaangażowani w konkurs

Przez kilka miesięcy trwania konkursu (kwiecień – październik) ze wszystkich krajów członkowskich (28 krajów UE, Szwajcaria, Norwegia, Turcja) napłynęło około 350 piwnych zdjęć, z czego niemal 100 prac nadesłanych zostało przez polskich uczestników. Tak duże zaangażowanie Polaków w konkurs wynikało z szeroko zakrojonej komunikacji tego projektu prowadzonej od lipca przez Związek Browary Polskie. Dodatkową zachętą do udziału w konkursie „Faces of Brewing” była nagroda, którą polscy browarnicy zdecydowali się przyznać autorowi najlepszej pracy z Polski. Decyzją jury najlepszym polskim zdjęciem zostało wybrane „Social Lubricant”, którego autor stał się tym samym podwójnym laureatem konkursu Faces of Brewing.

Zdjęcie „Social Lubricant” zdecydowanie  wyróżnia się na tle pozostałych polskich prac konkursowych. Jego autor uchwycił klimatyczną i pełną pasji atmosferę spotkania przy piwie, jednocześnie zachowując świetną kompozycję oraz techniczną jakość zdjęcia. To wszystko sprawiło, że nie mieliśmy wątpliwości przy uzgadnianiu werdyktu i jednogłośnie przyznaliśmy zdjęciu „Social Lubricant”                 I miejsce. Praca reprezentuje najwyższą jakość, co znajduje także potwierdzenie w decyzji międzynarodowego jury – powiedział Andrzej Świetlik, fotograf, jeden z członków jury.

Główną nagrodą, przewidzianą przez The Brewers of Europe dla zdobywcy I miejsca, jest sprzęt fotograficzny o wartości 1000 Euro. Dodatkową nagrodą ufundowaną przez Związek Browary Polskie dla najlepszego polskiego zdjęcia jest wyjazd na plener fotograficzny do Toskanii. Przyznanie tej nagrody nastąpi w grudniu w siedzibie Związku w Warszawie.


O branży

Słowenia 29. członkiem The Brewers of Europe

Opublikowano: 5 czerwca 2013

3. czerwca The Brewers of Europe przyjęły kandydaturę Słowenii jako swojego 29. członka.

Piwo warzone jest w każdym państwie UE i Słowenia nie stanowi wyjątku. Posiada ona bogate dziedzictwo piwowarskie, które zapewnia obecnie około 10 tysięcy miejsc pracy. Słoweńcy spożywają około 80 litrów piwa na głowę, a słoweńskie browary warzą ponad 150 milionów litrów piwa rocznie, z czego około 1/4 trafia na eksport.

Stowarzyszenie Słoweńskich Browarów zostało przyjęte pod skrzydła europejskiego stowarzyszenia browarów na walnym zebraniu The Brewers of Europe w Luksemburgu.


O branży

Browary europejskie mówią o znacznych postępach “Beer Pledge” przy okazji 12. zebrania plenarnego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia UE

Opublikowano: 25 kwietnia 2013

BRUKSELA, 25 kwietnia 2013: Wypowiadając się na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF), The Brewers of Europe ogłosiły postępy we wdrażaniu tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie), wliczając w to nowe przełomowe partnerstwo z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu.

Uruchomiony rok temu w obecności Przewodniczącego EAHF, European Beer Pledge zobowiązuje branżę do działania na rzecz podniesienie wiedzy konsumenta, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz bezpośredniego przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu. Nowe sprawozdanie sporządzone przez KPMG pokazuje jak browary w Europie dołączały do tej inicjatywy poszerzając jej zakres liczbowy i geograficzny oraz merytoryczny, wywiązując się ze swojej obietnicy danej w Zobowiązaniu.

W słowie wstępnym do sprawozdania europosłanka Renate Sommer pisze: Cieszę się z zobowiązania do corocznej sprawozdawczości nt. wdrażania i pozostaje pod wrażeniem pierwszego sprawozdania. Świadczy ono o zaangażowaniu browarów nie tylko w słowa, ale i w działania!’

Sprawozdanie podkreśla, że postępy zostały w znacznej mierze osiągnięte dzięki zaangażowaniu The Brewers of Europe w partnerstwo na wszystkich szczeblach, w tym dzięki opracowaniu narzędzi dla browarów i innych partnerów. Nowe przełomowe partnerstwo „SMART” pomiędzy The Brewers of Europe a Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) jest przykładem takiego właśnie podejścia.

Trzyletnie partnerstwo „SMART” (Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym) jest pierwszym w historii wspólnym zobowiązaniem na forum EAHF paneuropejskiego stowarzyszenia biznesowego we współpracy z wiodącą paneuropejską organizacją pozarządową. Zaowocuje  ono wytycznymi, dobrymi praktykami i studiami przypadków, a także dialogiem na szczeblu krajowym oraz zaangażowaniem zainteresowanych stron.

Prezes The Brewers of Euorpe, Demetrio Carceller, wyraził radość z partnerstwa i powiedział: “Publikacja pierwszego śródokresowego sprawozdania zbiega się z uruchomieniem przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu pionierskiego trzyletniego projektu zwalczającego prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. The Brewers of Europe niezmiernie cieszy się z partnerstwa z ETSC.” Projekt opiera się na wiodącej roli The Brewers of Europe w EAHF oraz na długiej tradycji wspierania działań przeciwdziałających prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu w Europie.

Carceller dodał, że pomimo, że Beer Pledge jest inicjatywą w toku, a wielu projektów nie można jeszcze podsumować, ambitny charakter Beer Pledge pokazuje, że wielostronne dobrowolne podejście w UE zdaje egzamin. “Mogę powiedzieć, że wdrożenie Beer Pledge pozostanie jednym z głównych priorytetów The Brewers of Europe, jego członków oraz pojedynczych browarów.”

 

Kontakt w mediach

Simon Spillane: +32 2 551 18 10, sws@brewersofeurope.org

 

O The Brewers of Europe

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org

 

O European Beer Pledge

Tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie) jest dobrowolną inicjatywą uruchomioną w lutym 2012r. przez browary europejskie w celu wsparcia państw członkowskich UE w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. Browary zobowiązują się do podejmowania wspólnych mierzalnych działań w celu poprawy informacji konsumenckiej, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu zgodnie z oczekiwaniami obywateli oraz decydentami politycznymi UE.

 

O Sprawozdaniu

Tzw. European Beer Pledge objęty jest coroczną sprawozdawczością w celu regularnego monitorowania postępów, a także udostępnienia dalszych okazji do identyfikacji, oceny I rozszerzenia działań będących najlepszymi praktykami. Sprawozdanie to stanowi pierwsze śródokresowe sprawozdanie na temat wdrożenia European Beer Pledge. Koncentrując się na działaniach wspieranych przez członków The Brewers of Europe w roku 2012, sprawozdanie śródokresowe przedstawia ilustrację inicjatyw przeprowadzanych przez browary, stowarzyszenia, firmy i szerokie koalicje, zgodnie z i przyczyniając się do wdrażania trzech filarów European Beer Pledge. Pełne sprawozdanie tutaj:

http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

 

O partnerstwie SMART ( Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym)

W ramach trzyletniego projektu SMART, ETSC:

 • Będzie publikować wytyczne o programach rehabilitacyjnych dla niektórych kategorii kierowców skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wytyczne będą przedstawione także na konferencji zorganizowanej w Brukseli;
 • Będzie identyfikować i publikować studia przypadków najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu: mogą one pochodzić między innymi od osób indywidulanych, firm, pracowników medycznych, młodych ludzi, organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu;
 • Zorganizuje serię sześciu krajowych wydarzeń w celu wyeksponowania i omówienia strategii radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w poszczególnych krajach;
 • Zorganizuje konferencję połączoną z obiadem nt. sposobów radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w miejscu pracy;

Będzie także regularnie publikować swój newsletter “Drink Driving Monitor”, jedną z najbardziej znanych publikacji Rady. Do każdy Monitora dołączony będzie “Alcohol Interlock Barometer”, dający przegląd zmian ustawodawczych związanych z wykorzystaniem sprzężonych narzędzi w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu.


O branży

Budowa pozytywnej przyszłości małych i średnich browarów w Europie

Opublikowano: 19 kwietnia 2013

Forst (Włochy), 19 kwietnia 2013 – Dziś i jutro małe i średnie browary z całej Europy spotykają się w celu omówienia roli piwa i browarów w pełnym wyzwań środowisku biznesowym Unii Europejskiej. Gospodarzem jest browar Forst, a organizatorem The Brewers of Europe we współpracy ze swoim włoskim członkiem, Assobirra. To odbywające się dwa razy w roku wydarzenie stanowi dla małych niezależnych browarów europejskich wyjątkową okazję do spotkania i dyskusji w serdecznej i żywej atmosferze nad stojącymi przed nimi wyzwaniami oraz sposobami osiągania sukcesów w dzisiejszej Europie.

Podczas tego wydarzenia, zorganizowanego dla browarów i przez browary w pięknej okolicy doliny Merano, 14 browarów z krajów europejskich (Włochy, Węgry, Dania, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Malta, Belgia, Polska, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania) przytaczają konkretne zdarzenia i przykłady z całego kontynentu, w tym radzenia sobie z wyższymi podatkami, zakładania sprawnego browaru w trudnym środowisku biznesowym, budowania reputacji Europy jako źródła wysokiej jakości piwa mogącego wchodzić na inne rynki oraz budowania reputacji piwa jako kategorii samej w sobie.

Piwo, wyjątkowy napój alkoholowy, warzone jest w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, tworząc ponad 2 miliony miejsc pracy. Stanowi ono także integralną część europejskiego dziedzictwa i kultury. W Europie istnieje około 4 tysięcy browarów produkujących ponad sto różnych gatunków piwa i oferujących około 40 tysięcy różnych marek piwa setkom milionów klientów w Europie i na świecie.

O ile kultura piwa w Europie znacząco się różni dzięki rozmaitym gatunkom piwa oraz zwyczajom konsumenckim, to piwo odgrywa ważną role w każdym kraju, a tysiące browarów więcej łączy, niż dzieli. I pomimo tego, że browary słusznie dumne są ze swych marek, zachowują jednocześnie skromność i świadomość, że dużo mogą się od siebie wzajemnie nauczyć.

Otwierając seminarium, vice-prezes The Brewers of Europe, Franco Thedy z Birra Menabrea we Włoszech, powiedział: “Fascynujący krajobraz piwowarski w Europie obejmuje większe i mniejsze browary. Ta różnorodność rozmiarów stanowi atut, w oparciu o który wszystkie browary mogą budować dziedzictwo europejskiego piwa i wspólnie je pielęgnować.” Seminarium gościło ponadto prezentacje browarów ze Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii, które chciały podzielić się swoimi doświadczeniami i wymienić uwagami z europejską bracią piwowarską.

Same Włochy doświadczyły godnego uwagi odrodzenia piwowarstwa w ostatnich latach. Liczba browarów na rynku włoskim rośnie lawinowo, a jego motorem jest przede wszystkim pragnienie różnorodności i rozmaitości, jaką piwo może zaoferować z zasadniczo tych samych czterech głównych składników naturalnych: słodowanych zbóż, chmielu, drożdży i wody.

W istocie browar Forst jest przykładem łączenia tradycji i wartości rodzinnych z nowymi technologiami. Jest to browar, który przystosował się do dzisiejszego krajobrazu gospodarczego zachowując jednocześnie swój lokalny charakter oraz wierność swojej społeczności. 

Dzięki uprzejmości Nielsa Halda, z radością mogę podzielić się z Państwem następującymi istotnymi wiadomościami:-

 • 21 kwietnia duński rząd postanowił obniżyć stawkę akcyzy na piwa od 1 lipca 2013 o 15%;
 • Obniżka jest częścią porozumienia o inicjatywach w celu poprawy warunków wzrostu i zatrudnienia w Danii;
 • Postanowiono także wycofać planowaną indeksację stawki akcyzy na piwo w 2015 i 2018r.;
 • Decyzja ta opiera się na szerokim porozumieniu w Parlamencie, które z jednym tylko wyjątkiem (skrajnej lewicy) zostało osiągnięte przez wszystkie partie polityczne w Danii;
 • O ile Duńskie Stowarzyszenie Browarów chciałoby, aby obniżka poszła jeszcze dalej, rząd nie obniżył akcyzy na wino;
 • Akcyza na piwo została obniżona w taki sposób, że relacja akcyzy na piwo do akcyzy na wino wynosi 1:1,5.

Ta wiadomość z Danii, słuszny wybór polityczny, jest kolejnym świadectwem wagi piwa.  Z pewnością będziemy uczyć się od Nielsa i z doświadczenia duńskich browarów. Jest to też oczywiście przykład bardzo na czasie w kontekście burzy mózgów nad scenariuszami działania w łonie The Brewers of Europe.

Niels powiedział także, że duński rząd postanowił wycofać akcyzę na napoje bezalkoholowe. Zniesienie akcyzy na napoje bezalkoholowe jest przełomowe: od jednej z najwyższych stawek akcyzy na napoje bezalkoholowe w Europie do całkowitego zniesienia. Zniesienie to nastąpi dwuetapowo: 1 lipca 2013r. stawka spadnie o 50%, a od 1 stycznia 2014r. całkowicie zniknie.


O branży

The Brewers of Europe wybierają nowego Prezesa

Opublikowano: 26 listopada 2012

W dniu 23 listopada The Brewers of Europe powołały Demetrio Carceller na nowego Prezesa, zastępującego Alberto da Ponte.

Demetrio Carceller, Prezes i Dyrektor S.A. Damm oraz Corporación Damm S.A. w Hiszpanii, głęboko wierzy w wyjątkową rolę, jaką branża piwowarska począwszy od małych browarów po międzynarodowe firmy o wieloletniej tradycji i lokalnych korzeniach, mają do odegrania w europejskim dziedzictwie społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

Jako kluczowy składnik krajowej gospodarki, przynoszący około 5,9 miliarda Euro i tworzący około 222000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, branża piwowarska i piwna w Hiszpanii także przyczynia się do europejskiego dziedzictwa o śródziemnomorskich wzorcach konsumpcyjnych charakteryzujących się umiarkowanym spożyciem, konsumpcją w większym gronie oraz łączeniem piwa z posiłkiem.

Zapewniając Delegatów Browarów z 28. krajów europejskich o zaangażowaniu w kontynuację osiągnięć swojego poprzednika, p. Carceller powiedział: “Wizja The Brewers of Europe tworzenia przyjaznego piwu, inteligentnego i opłacalnego środowiska biznesowego w UE jest nie tylko szlachetna, ale także bardzo konkretna. Kontynuując dzieło mojego poprzednika będę się starał zapewnić europejskiej branży piwowarskiej i jej wyjątkowej mieszance przedsiębiorstw o różnych rozmiarach możliwość dynamicznego i aktywnego udziału w obecnej batalii w i o Europę.”

Gratulując mu nominacji, jego poprzednik Alberto da Ponte, wybrany niedawno na Prezesa RTP – Rádio e Televisão de Portugal, powiedział: “Zostawiam The Brewers of Europe w dobrych rękach. Demetrio Carceller kieruje jednym z największych browarów w Hiszpanii i ma niezbędną europejską wizję, optymizm I pragmatyzm do tego, by przewodzić The Brewers of Europe w czasach obecnego globalnego I gospodarczego zamętu”.

“Wszyscy, w tym także browary, mamy do odegrania rolę w budowaniu prosperity i dobrobytu”, dodał p. Carceller.

Pobierz

Zdjęcie p. Demetrio Carceller

Czy wiesz, że…

 • Piwo warzone jest we wszystkich 27 Państwach Członkowskich UE
 • W UE istnieje ponad 3500 browarów
 • W Europie jest około 40000 różnych piw
 • Istnieje około 130 różnych rodzajów piwa
 • Piwo jest źródłem ponad 50 mld € przychodu rocznie do budżetów krajowych
 • Piwo generuje ponad 2 miliony miejsc pracy w UE

O branży

Ogłoszono laureatów Faces of Brewing 2012

Opublikowano: 23 listopada 2012

Bruksela, 23 listopada 2012: Zdjęcie mnicha kontrolującego współczesny browar, zatytułowane “Ojciec Antoine” wygrało pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie “Faces of Brewing, ogłoszono we czwartek na gali “Beer Serves Europe” w Brukseli, na której zebrały się czołowe postaci branży piwowarskiej oraz europejskie media.

Zwycięzca, fotograf Danny Van Tricht z Belgii, otrzymał nagrodę 1000 Euro na sprzęt fotograficzny, wręczoną przez Alberto da Ponte, Prezesa The Brewers of Europe. “Faces of Brewing rzuca blask na twarze branży piwowarskiej, która tworzy 2 miliony miejsc pracy w Unii Europejskiej i stanowi źródło rocznego przychodu rzędu 50 miliardów Euro w postaci podatków płaconych rządom europejskim”, powiedział p. da Ponte.

Przedstawiając wizerunek 82-letniego mnicha, który nadal przeprowadza codzienne kontrole jakości piwa Rochefort, Danny Van Tricht powiedział: “Dziękuję za możliwość, jaką konkurs Faces of Brewing stwarza dla niezawodowych fotografów, takich jak ja, którzy mogą pokazać swoje prace, a także dziękuję wszystkim piwowarom, którzy przez ostatnie piętnaście lat szeroko otwierali przede mną drzwi.”

Trzej zwycięzcy to:

1. Danny Van Tricht, Belgia, za zdjęcie Father Antoine

2. Michelle Petillo, Belgia, za zdjęcie Skye Ale

3. Gaetano Timpanaro, Włochy, za zdjęcie The Brewers´ Spent Grains

Zwycięskie trzy zdjęcia zostały wybrane przez 5-osobowy panel: renomowaniu fotografowie Adam Berry (były DAPD i Bloomberg) i Chalotte Rea, piwowarów Alberto da Ponte (The Brewers of Europe) i Steve Leroy (Anheuser-Busch InBev) oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego Marianne Thyssen, Przewodniczącej European Parliament Beer Club. Zwycięskie zdjęcia zostały wybrane w oparciu o ich kreatywność i oryginalność, technikę fotograficzną oraz zgodność z tematyką konkursu.

Konkurs stanowi platform do zaprezentowania wielu twarzy starej sztuki piwowarskiej z perspektywy tych, którzy potrafią uchwycić jej ulotne chwile”, powiedział p. Berry. “Fotografowie dają świadectwo swoich wyjątkowych spotkań z europejską wielowiekową tradycją.”

W dwóch konkursach zorganizowanych przez The Brewers of Europe w 2011 i 2012 roku, strona internetowa odnotowała 33000 wejść i zarejestrowała 875 zdjęć, z których 70 zakwalifikowało się do konkursu. Ponad 2000 osób śledziło konkurs poprzez media społecznościowe, głosowało na swoje ulubione zdjęcie i zapoznało się z różnymi obliczami europejskiej branży piwowarskiej.

Na początku bieżącego miesiąca konkurs ogłoszono zwycięzcą ‘Digital/Online Champion’ prestiżowego konkursu ‘European Public Affairs Awards 2012’ w uznaniu skutecznego zaangażowania docelowgo odbiorcy oraz innowacyjne wykorzystanie platform cyfrowych.

 

Kontakt:

Simon Spillane: sws@brewersofeurope.org +32 2 551 18 10

O The Brewers of Europe:

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe z siedzibą w Brukseli stanowi głos branży piwowarskiej w instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych. Założone w 1958r. ma 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

http://www.brewersofeurope.org/


O branży

Gala The Brewers of Europe podkreśla rolę sponsorowania sportu w dobie kryzysu

Opublikowano: 22 listopada 2012

BRUKSELA, 22 listopada 2012: Podejmując tematykę roli piwa w sponsorowaniu sportu, doroczna gala The Brewers of Europe podkreśliła odpowiedzialną role, którą ponad 3500 europejskich browarów odgrywa we wspieraniu sportu amatorskiego i zawodowego.

Wydarzenie pod nazwą ‘Beer Serves Europe’ odbyło się w Brukseli, gdzie liderzy UE dyskutowali o tym, w jaki sposób stymulować wzrost gospodarczy tnąc przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków publicznych. Równolegle odbywały się przygotowania do 40. Unijnego Otwartego Forum o Alkoholu i Zdrowiu, jakie miało miejsce następnego dnia, gdzie omawiano kwestie związane ze szkodliwymi skutkami spożywania alkoholu, edukacją młodzieży oraz marketingiem społecznym.

W dyskusji panelowej, szef Wydziału ds. Sportu Komisji Europejskiej, Michał Krejza, ponownie podkreślił, że sport jest fundamentem dobrej kondycji społeczeństwa europejskiego, eksponując podstawową rolę sektora prywatnego w finansowaniu sportu, tak jak to ujmuje Biała Księga Sportu Unii Europejskiej.

“Sport jest siłą napędową gospodarki, rynku pracy i interakcji społecznych zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowym, a sponsoring jest ważnym źródłem przychodów, które grają istotną role w rozwoju sportu” – powiedział w swoim przewodnim wystąpieniu dr Emanuel Macedo de Medeiros, prezes Europejskiej Zawodowej Ligii Piłki Nożnej.

Dodał, że “jeżeli kryzys w strefie Euro ma być zażegnany, a kluczowe sektory, takie jak sport czy browarnictwo mają pozostać konkurencyjnymi i opłacalnymi, konieczne jest działanie w zrównoważonym środowisku biznesowym. Jakiekolwiek działanie w celu dalszego ograniczania sponsoringu przez browary jest zatem krokiem w niewłaściwym kierunku.”

Ponadto w tymże panelu p. Pavlos Photiades, Dyrektor Zarządzający Photos Photiades Breweries podkreślił, że jego browar wspiera setki wydarzeń sportowych i kulturalnych na Cyprze, mówiąc, że “jesteśmy głęboko zaangażowani we wspieranie sportu amatorskiego, społeczności i integrację społeczną. Nasze wsparcie gwarantuje dorosłym drużynom dostęp do koniecznego sprzętu oraz obiektów, promując aktywność oraz zdrowy styl życia oraz szerzenie ideałów olimpijskich.”

Browary europejskie, które generują około 2 milionów miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, wydają miliard Euro rocznie na sponsoring oraz wspieranie swoich społeczności. 62% tej kwoty przeznacza się na wydarzenia lokalne, pokrycie kosztów operacyjnych organizacji sportowych w czasach zaciskania pasa przez rządy. Tylko 11,9% przeznacza się na duże imprezy sportowe.

Sponsoring browarów jest kołem ratunkowym dla lokalnych wydarzeń, w tym o charakterze sportowym, z których wiele po prostu by się nie odbyło bez wsparcia ze strony lokalnych browarów i lokali”, powiedziała panelistka Brigid Simmonds, Dyrektor Wykonawczy British Beer and Pub Association, Wiceprezes Sport and Recreation Alliance oraz autorka ‘Developing Partnerships in Sport and Leisure’.

Alberto da Ponte, Prezes The Brewers’ of Europe zamknął wydarzenie mówiąc, że “łatwo jest przeoczyć pozytywny wpływ europejskiej branży piwowarskiej na społeczeństwo, kulturę i gospodarkę. My jako browary chcielibyśmy nadal wspierać lokalne społeczności i stanowić ważną część europejskiej tkanki społecznej oraz lidera w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji.”

Wystąpienia ukażą się wkrótce na stronie internetowej www.beerserveseurope.eu


image_print