O branży

Kampania „W ciąży nie piję alkoholu” na konferencji naukowej w Szczyrku

Opublikowano: 18 lutego 2016

Kampania „W ciąży nie piję alkoholu” jako przykład dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania spożywaniu alkoholu przez kobiety w ciąży – 8. Konferencja Naukowa „Young Women w ginekologii, endokrynologii, psychiatrii i prawie”

W dniach 14-16 stycznia w Szczyrku odbyła się 8. edycja Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej „Young women w ginekologii, endokrynologii, psychiatrii i prawie”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego sympozjum była prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Konferencja stanowiła kontynuację cyklicznych warsztatów i szkoleń dla lekarzy położników-ginekologów, endokrynologów oraz pediatrów, prowadzonych przez Sekcję Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTG.

Sympozjum było okazją nie tylko do prezentacji najnowszych doniesień naukowych, ale również do dyskusji z ekspertami i specjalistami z całego kraju oraz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń dotyczących pracy z młodą pacjentką.

Uczestnicy konferencji mieli m.in. okazję zapoznać się z prezentacją przedstawiającą założenia i dotychczasowe efekty kampanii „W ciąży nie piję alkoholu”, prowadzonej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie od 2013 r. Środowisku lekarzy oraz położnych biorących udział w sympozjum przybliżone zostały działania prowadzone przez branżę wraz z partnerami, skupiające się na edukowaniu przyszłych matek na temat szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka i na promowaniu bezwzględnej abstynencji w czasie ciąży.

Ponadto Związek – Browary Polskie zadbał o dystrybucję wśród uczestników spotkania Stanowiska Ekspertów, Alkohol a ciąża: stan wiedzy na 2014 rok, na nośnikach USB dołączonych do materiałów z konferencji.


O branży

Branża piwowarska po raz trzeci przyznała nagrody Piwne Pozytywy

Opublikowano: 23 września 2015

18 września, w Światowym Dniu Odpowiedzialności Branży Piwowarskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego już po raz trzeci wręczył nagrody Piwne Pozytywy. Tegoroczna edycja gali zgromadziła blisko 100 wyjątkowych osób reprezentujących różne dziedziny życia społecznego. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili m.in. przedstawiciele parlamentu, agend rządowych, środowiska medycznego, instytucji publicznych, stowarzyszeń  producenckich i organizacji pozarządowych. 

Gala rozdania nagród Piwne Pozytywy 2015 odbyła się podczas obchodzonego w 55 krajach Światowego Dnia Odpowiedzialności Branży Piwowarskiej (Global Beer Responsibility Day) i była wyrazem poparcia działań na rzecz edukacji obywatelskiej w zakresie eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz promowania abstynencji wśród kierowców i kobiet w ciąży, przez polskich piwowarów. W czasie gali przedstawiciel Komendy Głównej Policji, pani Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego poinformowała o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, a Komendą Główną Policji, które sankcjonuje lata skutecznego partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach Porozumienia strony będą realizowały m.in. wspólne działania informacyjno – edukacyjne promujące odpowiedzialność za kierownicą oraz wśród sprzedawców alkoholu.   

Nagroda w kolorze piwa

Promocja i propagowanie wiedzy na temat piwa, jego bogactwa i różnorodności, a także możliwości wykorzystania jego potencjału w kulinariach przyczynia się nie tylko do rozwoju przemysłu piwowarskiego jako sektora gospodarki, ale również do tworzenia pozytywnych i odpowiedzialnych wzorców konsumpcji piwa. Z tego względu, podczas tegorocznej edycji wręczenia nagród Piwne Pozytywy, organizatorzy postanowili szczególnie wyróżnić osoby i podmioty zasłużone dla propagowania wiedzy o piwie i promocji kultury piwnej.

W tym roku wśród laureatów znalazło się miasto Krasnystaw – za kontynuowanie wieloletniej tradycji „Chmielaków Krasnostawskich”. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Burmistrz, pani Hanna Mazurkiewicz, od lat związana z Krasnymstawem, gospodyni tegorocznych „Chmielaków”.

Statuetka „za popularyzację wiedzy o piwie i promocję kultury piwnej” trafiła na ręce Macieja Chołdrycha – piwoznawcy i eksperta w dziedzinie analizy sensorycznej i degustacji piwa, właściciela firmy Piwoznawcy, który od lat prowadzi kursy, szkolenia i eventy dla degustatorów oraz konsumentów piwa, a także Michała Kopika, który od wielu lat zajmuje się piwowarstwem, warzelnictwem i propagowaniem wiedzy o piwie i jego różnorodności, jest certyfikowanym sędzią Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oraz autorem jednego z najbardziej popularnych blogów o piwie – Piwny Garaż.

Kształtowanie się i rozwój kultury piwnej nie byłby możliwy bez popularyzacji wiedzy dotyczącej historii i wielowiekowej tradycji browarnictwa na ziemiach polskich, dlatego wśród osób nagrodzonych znalazł się także Pan Tomasz Kruz, który z zamiłowania do historii i browarnictwa uczynił swoją życiową pasję. Jest autorem prac naukowych z zakresu piwowarstwa, organizatorem wystaw, konferencji i imprez o tematyce piwnej, takich jak Biesiada Trybunalska, a także pomysłodawcą szlaku piwnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Promocja właściwych wzorców konsumpcji to także przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w tym propagowanie abstynencji wśród kierowców oraz ograniczanie dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. To m.in. dzięki wsparciu i osobistemu zaangażowaniu kolejnego laureata nagrody Piwne Pozytywy – Pana Leszka Wieciecha, Prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie” oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” udało się zwiększyć świadomość tysięcy sprzedawców zatrudnionych na stacjach paliw w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz uczynić z setek tysięcy kierowców ambasadorów idei trzeźwej jazdy.

Dzięki obiektywnej i rzetelnej informacji skierowanej do opinii publicznej za pośrednictwem mediów, rośnie świadomość znaczenia branży piwowarskiej dla szeroko rozumianej gospodarki. Stanowi ona ważne źródło wpływów do budżetu państwa, generuje tysiące miejsc pracy, a w wymiarze społecznym, jest istotnym sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dziennikarzem, który niewątpliwie przyczynił się do wzrostu świadomości polskiego konsumenta w obszarze krajowego i zagranicznego przemysłu piwowarskiego, jest kolejna laureatka tegorocznych nagród branży piwowarskiej – Pani Beata Drewnowska z Działu Ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita”, związana także z Gazetą Giełdy „Parkiet”.

Królewski napój w królewskich komnatach

Gala wręczenia nagród Piwne Pozytywy już po raz drugi gościła w Zamku Królewskim w Warszawie. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. To tutaj znajduje się  jedna z największych prywatnych kolekcji kartograficznych zgromadzona przez dr. Tomasza Niewodniczańskiego ze środków pochodzących z warzenia i sprzedaży piwa. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie już po raz drugi uzupełnił zbiory Zamku o unikatowe eksponaty. W tym roku – by szlachetnej tradycji stało się zadość – do kolekcji trafiło pięć historycznych map z lat 1770-1812, które będzie można oglądać w Bibliotece Królewskiej.


O branży

Mur(al)em za trzeźwością

Opublikowano: 16 lipca 2015

Początek sezonu urlopowego to dobry moment, by wszystkim ruszającym w drogę przypomnieć, że oprócz przepisów drogowych każdego kierowcę obowiązuje odpowiedzialna postawa oraz bezwzględna  trzeźwość za kółkiem. Hasła te stały się punktem wyjścia dla kampanii muralowej, którą przygotował Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. 

W związku z inauguracją kampanii w dniach 6 i 7 lipca w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Lublinie odbyły się spotkania prasowe poświęcone tematowi odpowiedzialnej – trzeźwej jazdy. Briefingi miały nietypowy przebieg – organizatorzy kampanii zaprosili przedstawicieli lokalnych mediów wprost pod murale, by porozmawiać o tym, co oznacza odpowiedzialność za kółkiem, a także przedstawić założenia i cele kolejnej edycji inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. W tym roku pomysłodawcy akcji pragną dotrzeć z przekazem nie tylko do kierowców, ale także do ich bliskich, przyjaciół i współpasażerów, by uświadomić im, że ich postawa – sprzeciw lub przyzwolenie na jazdę „na podwójnym gazie” – ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko ich samych, ale też innych użytkowników dróg.

Wielkoformatowe murale to pomysł na zwrócenie uwagi jak najszerszych grup odbiorców na kwestie odpowiedzialnych zachowań za kierownicą. Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele Policji podkreślali, że oprócz działań kontrolnych mających na celu eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym, niezwykle ważnym ogniwem łańcucha profilaktyki są kampanie społeczne o charakterze edukacyjnym, dzięki którym świadomość użytkowników dróg jest coraz większa i dzięki którym – jak pokazują statystyki – z roku na rok spada liczba kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu.


O branży

Konferencja inaugurująca V edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

Opublikowano: 10 czerwca 2015

9 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną, piątą już edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Przedstawiono na niej nowe, uniwersalne, nieodpłatne narzędzie szkoleniowe dla sprzedawców – internetową platformę „Odpowiedzialny Sprzedawca” (www.odpowiedzialnysprzedawca.pl)

Spotkanie rozpoczęła mł. insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że codzienne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących sprzedaży alkoholu wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia, jest jednym z zadań Policji, jednak w tym obszarze równie duże znaczenie ma obywatelska postawa i jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa wobec prób nabycia alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. Inspektor Kuźnia odwołała się do hasła „Bezpieczeństwo – wspólną sprawą”, które szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie zbliżających się wakacji, jak co roku będących dla części młodych ludzi, wypoczywających poza domem, pierwszą okazją do spróbowania alkoholu. Na ich drodze może i powinien stanąć odpowiedzialny sprzedawca. W imieniu Policji zadeklarowała zaangażowanie funkcjonariuszy z jednostek w całym kraju w promocję platformy szkoleniowej poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych w trakcie rutynowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Jako druga głos zabrała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP – Browary Polskie, która przybliżyła założenia tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, w zamyśle organizatorów ukierunkowanej na edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. To właśnie sprzedawcy, jak podkreśliła dyr. Gut, są bardzo ważnym ogniwem łańcucha prewencji – od ich decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. W tym szczególnym zadaniu wspierać ich ma bezpłatna, łatwo dostępna platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostarczająca nie tylko szerokiej wiedzy, ale także narzędzi do efektywnego i asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r.ż.

Nadzieję na to, że platforma stanie się rynkowym standardem szkolenia sprzedawców wyraził Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, który zabrał głos jako ostatni. Dyr. Faliński podkreślił, że powstanie narzędzia było możliwe dzięki międzybranżowej współpracy i merytorycznemu zaangażowaniu wielu partnerów, co jest szczególnie cenne w przypadku inicjatyw o tak wielkim społecznym znaczeniu jak kampania „Pozory mylą, dowód nie”.


O branży

Prezentacja kultury piwnej na Zamku Królewskim. Relacja z gali Piwne Pozytywy 2014

Opublikowano: 9 października 2014

Piwne Pozytywy 2014 – nagrody polskiej branży piwowarskiej, zostały przyznane 7 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczna edycja gali, której inicjatorem i gospodarzem jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie – zgromadziła niemal 100 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu, agend rządowych, środowiska medycznego, instytucji publicznych, organizacji producenckich oraz pracowników browarów.

Nagrodzona odpowiedzialność i otwartość na dialog

Nagrody Piwne Pozytywy są wyróżnieniem przyznawanym przez Związek Browary Polskie – organizację skupiającą największych producentów piwa w Polsce – Kompanię Piwowarską, Grupę Żywiec oraz Carlsberg Polska. Założeniem wydarzenia branżowego, którego pierwsza edycja odbyła się w roku ubiegłym, jest nagrodzenie osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla promocji kultury piwa w Polsce, której nieodłącznym elementem jest odpowiedzialna konsumpcja. Lista laureatów tegorocznej edycji gali wskazuje, że dla propagowania właściwych postaw wobec alkoholu kluczową rolę odgrywa gotowość do dialogu społecznego – angażującego osoby i organizacje reprezentujące różne środowiska.

Statuetki Piwne Pozytywy 2014 przekazane zostały podczas oficjalnej części wydarzenia przez przedstawicieli Związku Browary Polskie – prezesa Tomasza Bławata oraz dyrektor biura Zarządu – Danutę Gut. Wśród nagrodzonych znaleźli się partnerzy zainicjowanych przez Związek działań edukacyjnych ukierunkowanych na promowanie abstynencji wśród kobiet ciężarnych – poseł Beata Małecka-Libera, dzięki której FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) był tematem debaty podkomisji sejmowej oraz Rada Ekspertów Ginekologów, autorów stanowiska analizującego wpływ alkoholu na rozwój płodu. Pozostałymi laureatami są: przedstawiciel mediów – Tomasz Prusek, dziennikarz działu gospodarczego, nestor nauczania piwowarstwa – Tadeusz Rzemieniuk, autor pionierskich publikacji dotyczących technologii browarnictwa oraz popularyzator kultury piwnej w Sieci – Artur Szudrowicz, założyciel portalu Browar.biz.

Przypieczętowanie więzi branży piwowarskiej z polską historią

Piwo było obecne w historii Polski od zarania dziejów, a rozwój piwowarstwa był możliwy dzięki wsparciu rządzących władców. Patronat państwa, którym objęci byli przez wieki polscy piwowarzy, pozwolił na ugruntowanie pozycji piwa, jako jednego z najbardziej cenionych napojów alkoholowych oraz wykształcenie bogatych tradycji i piwnych rytuałów, których jak najszersza promocja jest głównym celem inicjatyw branżowych takich jak organizacja gali Piwne Pozytywy.  

Wybór Zamku Królewskiego na miejsce tegorocznej gali nie był przypadkowy. Podczas uroczystości Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przekazał nowe eksponaty do zbiorów kartograficznych Zamku. Darowizna ta stanowi kontynuację tradycji zapoczątkowanej przez dr. Tomasza Niewodniczańskiego, najbardziej znanego polskiego kolekcjonera oraz piwowara, który powiększył narodową kolekcję o 2,5 tysiąca map, 900 starodruków i setki innych zbiorów o ogromnej wartości materialnej i historycznej, zgromadzonych dzięki środkom pochodzącym z warzenia piwa.


O branży

Światowy Dzień FAS w Sejmie

Opublikowano: 9 września 2014

Problem spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne tematem dyskusji sejmowej 

9 września w Sejmie, z okazji obchodów Światowego Dnia FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), odbyła się z inicjatywy Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego konferencja „FAS jako problem zdrowia publicznego. Wyzwania dla polityki zdrowotnej i społecznej”. Wśród osób biorących udział w spotkaniu znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, PARPA, organizacji pozarządowych działających w obszarze macierzyństwa oraz przemysłu alkoholowego.

Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji sejmowej o tematyce FAS było opracowanie przez zespół ginekologów, składający się z uznanych autorytetów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, stanowiska dotyczącego wpływu alkoholu na rozwój płodu. Założeniem, które zostało postawione przed tą inicjatywą, było wypracowanie rekomendacji dla środowiska ginekologów dotyczących informowania pacjentek spodziewających się dziecka o zagrożeniach związanych z konsumpcją alkoholu w ciąży, już podczas ich pierwszej wizyty w gabinecie lekarskim.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zwrócili uwagę na utrzymujące się wciąż w polskim społeczeństwie duże przyzwolenie na nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, w tym spożywanie go przez kobiety w ciąży. Podkreślone zostało, że problem ten dotyczy nie tylko ogółu społeczeństwa, ale także środowiska lekarzy ginekologów. Z uwagi, że wśród specjalistów ginekologów wciąż nie ma w tym obszarze jednomyślności, sformułowanie jednoznacznego komunikatu o tym, że nie jest znana dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla płodu, wydaje się kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu kobiety ciężarnej, która ma prawo do rzetelnej i opartej na aktualnej wiedzy medycznej informacji na temat konsekwencji, z jakimi wiąże się spożywanie alkoholu w jej stanie.

Fundamentalna rola, jaką mają do odegrania lekarze ginekolodzy i położne – grupy, którym w Polsce przysługuje prawo do opieki nad kobietami w ciąży, w promocji odpowiedzialnych postaw przyszłych matek, nie budziła zastrzeżeń zgromadzonych. Podkreślono jednakże, że aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy specjalistów była możliwa, kluczowe jest wyposażenie przedstawicieli środowiska medycznego w niezbędne informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płód. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że edukacją na temat FAS powinni zostać objęci także studenci medycyny, na których będzie w przyszłości spoczywać obowiązek opieki nad kobietami w ciąży.

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń propagujących wiedzę na temat FAS zwrócili uwagę na potrzebę większej koordynacji wszystkich służb ukierunkowanej na pomoc rodzicom dzieci z Zespołem FAS. Poza dookreśleniem skali problemu, Małgorzata Klecka i Iwona Palicka z ramienia Fundacji FAStryga (widoczne na zdjęciu z Danutą Gut, przedstawicielem ZPPP) poinformowały o zainaugurowanej 9 września międzynarodowej kampanii „Too Young To Drink”. której celem jest podniesienie świadomości ryzyka, jakie niesie ze sobą picie alkoholu w czasie ciąży.

Głównymi wnioskami płynącymi ze spotkania było podkreślenie roli edukacji w promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w polskim społeczeństwie oraz potrzeba zmiany regulacji w kierunku zapisania obligatoryjności informowania pacjentek na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się konsumpcja alkoholu w ich stanie, przez lekarzy ginekologów i położne. Przedstawiciele parlamentu podkreślili gotowość  kontynuacji dialogu w tym obszarze oraz potwierdzili, że temat FAS będzie dalej omawiany w Sejmie, również w szerszym gronie – do czego okazją będą kolejne obchody Światowego Dnia FAS.


O branży

Otwarcie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Opublikowano: 22 maja 2014

Rzetelna i kompleksowa baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. To także punkt wyjścia do planowania działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie liczby wypadków oraz ich skutków.

Pomimo faktu, że w Polsce następuje systematyczny spadek liczby ofiar wypadków drogowych, to nadal w ich następstwie życie traci średnio 9 osób dziennie, a 120 zostaje rannych. Potrzeba poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostaje w dalszym ciągu palącą kwestią, dlatego w latach 2010-2013 w Instytucie Transportu Samochodowego powstało Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR), które realizuje zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 oraz założenia europejskich projektów: SafetyNet i DaCoTA, czyli kompleksowego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa na drogach.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jednostka wspierająca władze centralne i lokalne w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zajmuje się gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu brd. Dane te mogą służyć m.in. do oceny skuteczności podejmowanych działań, kreowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym, tłumaczy dr hab. inż. Marcin Ślęzak – dyrektor ITS.

Głównym celem POBR jest przyczynienie się do zmniejszania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczanie danych o zagrożeniach i rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu poprawy obecnego stanu rzeczy. Rzetelnie przygotowana baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów z zakresu brd, a także punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od zakresu oraz jakości zbieranych danych i ich analiz w dużej mierze zależy trafność podejmowanych decyzji. Właściwe decyzje pozwolą zaś zapobiegać wypadkom i zmniejszać ich ewentualne skutki.

System informatyczny POBR składa się z dwóch części: hurtowni danych i portalu informacyjnego www.obserwatoriumbrd.pl. Portal POBR zapewnia narzędzia do analiz danych o wypadkach drogowych. Interaktywna mapa oraz dostęp do bazy POBR umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów. Wynikami analiz są mapy wypadków i zestawienia tabelaryczne z danymi liczbowymi.

Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zarządców dróg wszystkich szczebli, specjalistów z różnych dziedzin: projektantów, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów, studentów, a także przedstawicieli mediów.

Ponadto POBR współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką brd w kraju i za granicą, m.in. z Krajową Radą BRD, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkimi Radami BRD, Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Komisją Europejską, europejską bazą danych (CARE), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w ramach międzynarodowej bazy danych IRTAD oraz z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), konkluduje dyrektor Marcin Ślęzak.

System informatyczny POBR utworzono dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oficjalnego otwarcia Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonali: Maciej Mosiej, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

 

Więcej informacji:

 

Maria Dąbrowska-Loranc

Centrum Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego ITS

+48 22 43 85 176

maria.dabrowska-loranc@its.waw.pl

 

Anna Zielińska

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

+48 22 43 85 131

anna.zielinska@its.waw.pl

 

Mikołaj Krupiński

Rzecznik prasowy ITS

+48 22 43 85 538

+48 604 931 310

mikolaj.krupinski@its.waw.pl

 

 


O branży

Weekend kultury piwa w Łodzi – Relacja z Offbeer – Łódzkiego Festiwalu Piwa

Opublikowano: 30 października 2013

2 puby, 2 dni i 20 nalewaków. Tak w wielkim skrócie można podsumować pierwszy Łódzki Festiwal Piwa „Offbeer”. Organizatorami wydarzenia było Towarzystwo Promocji Kultury Piwa „Bractwo Piwne”, Klub Miłośników Piwowarstwa Ericpol oraz, co ważniejsze, dwa konkurujące ze sobą na co dzień łódzkie puby – Piwoteka Narodowa i The Eclipse Inn. To ewidentny dowód na to, że piwo łączy!

Konkursy, warsztaty, wykłady – 30 przystanków programu 

Podczas dwóch dni Festiwalu (26 i 27 października) uczestnicy wydarzenia mieli okazję przekonać się, że piwo to trunek, który łączy ludzi i przełamuje bariery. Udział w imprezie był całkowicie bezpłatny, wyjątek stanowiły jedynie warsztaty sensoryczne dla piwowarów domowych oraz wycieczki śladem łódzkich browarów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy zadbali, aby zgromadzeni goście nie tylko dowiedzieli się o historii browarnictwa w swoim regionie, ale co ważniejsze spróbowali  dobrego piwa w dobrym towarzystwie. Towarzystwo w tym wypadku stanowili zarówno przedstawiciele browarów, eksperci, historycy, jak i zwykli smakosze, chcący poszerzyć swoje piwne horyzonty.

 

Odpowiedzialność

Ważnym elementem programu Łódzkiego Festiwalu Piwa była promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Przy wsparciu animatorów z Klubu DRIvera, którzy reprezentowali Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce, umożliwili gościom sprawdzenie, jaki wpływ na organizm ma niewielka nawet ilość alkoholu. Pomogły w tym alkogogle oraz gry zręcznościowe, dzięki którym uczestnicy Festiwalu mieli okazję przekonać się, jak w wielkim stopniu alkohol pogarsza kluczowe dla kierowców zdolności psychomotoryczne. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zachęcani byli także do dołączenia do internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców na Facebooku www.facebook.com/klubdrivera.


O branży

Branża piwowarska zaprezentowała bogactwo kultury piwnej Relacja z gali Piwne Pozytywy 2013

Opublikowano: 25 października 2013

69 marek piwa, 12 stylów piwnych, grono ekspertów oraz znakomitych osobistości w jednym miejscu – gala Piwnych Pozytywów 2013 za nami. Pomysłodawca wydarzenia – Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, skupiający liderów rynku – Carlsberg Polska, Grupę Żywiec, Kompanię Piwowarską w ten sposób prezentuje bogactwo kultury złotego trunku!

Degustacje, pokazy i odpowiedzialność

Wydarzenie odbyło się 23 października w warszawskiej restauracji Endorfina i  było pierwszym tego typu przedsięwzięciem branżowym w Polsce. Jego główna idea to szeroka prezentacja kultury piwnej w Polsce. Goście wydarzenia mogli skorzystać z rad najlepszych piwnych ekspertów, skosztować specjalnie wyselekcjonowanych i dopasowanych do stylów piwnych potraw. Wśród przybyłych znalazła się liczne grono przedstawicieli parlamentu: m.in. posłowie Komisji Finansów Publicznych; Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Rolnictwa, Parlamentarnej Grupy Kobiet, senatorowie, a także przedstawiciele organizacji branżowych oraz świata mediów.

Niewątpliwą atrakcją była również specjalnie przygotowana strefa odpowiedzialności społecznej, gdzie zebrani zapoznali się z kampaniami realizowanymi przez ZPPP Browary Polskie. Każdy zainteresowany pod okiem animatorów Klubu DRIvera miał możliwość przetestowania alkogogli oraz sprawdzenia swoich sił na symulatorze jazdy po alkoholu.

 

Piwne Pozytywy 2013 rozdane

Podczas oficjalnej części wydarzenia zostały rozdane nagrody Piwne Pozytywy 2013. To pierwsza edycja konkursu, choć pomysłodawcy liczą, że wydarzenie na stałe wpisze się do kalendarza imprez branży piwowarskiej. Nagrodzono osoby, które przez wiele lat współtworzyły programy ograniczania łatwego dostępu nieletnich do alkoholu – Komenda Głowna Policji, działały na rzecz bezpieczeństwa na drogach – poseł Beata Bublewicz, a także aktywnie angażowały się w  tworzenie kultury piwnej w Polsce – Politechnika Łódzka, dr Andrzej Sadownik oraz Bractwo Piwne. Wydarzenie uświetnił koncert Marcina Nowakowskiego, który grą na saksofonie stworzył wyjątkowy nastrój.

 

Świadomie i odpowiedzialnie

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie od wielu lat prowadzi liczne kampanie mające na celu propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży, świadomej konsumpcji oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Na swoim koncie ma wielokrotnie nagradzane akcje, m.in. Pozory mylą, dowód nie. Dodatkowo w ramach samoregulacji na opakowaniach oraz spotach telewizyjnych browary zrzeszone w Związku Browary Polskie wprowadzają dobrowolne znaki odpowiedzialnościowe, m.in. w tym roku pojawił się symbol „W ciąży nie pije alkoholu”. Jest to trzeci znak obok „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”. Branża piwowarska ma znaczący wpływ na gospodarkę, poprzez duże wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków i zatrudnienie. Sponsorujemy drużyny sportowe i różnego typu mistrzostwa. Organizujemy festiwale muzyczne, konkursy dla artystów i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Od lat miliony ludzi spędza przy piwie miłe chwile z przyjaciółmi i bardzo nas cieszy, że warząc piwo, wytwarzamy w jakimś sensie również pozytywne emocje – dodaje Tomasz Bławat, prezes ZPPP Browary Polskie.


O branży

Znamy największe drogowe absurdy w Polsce

Opublikowano: 9 października 2013

Ponad 70 zdjęć przedstawiających niewłaściwe oznakowanie polskich dróg zostało zgłoszonych w ramach akcji „Stop! Drogowy Absurd”. Akcja prowadzona była przez dwa miesiące wśród liczącej blisko 30 tysięcy osób internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców Klubu DRIvera na Facebooku. Projekt, zorganizowany przy współpracy poseł Beaty Bublewicz i Związku Browary Polskie, objęty został patronatem Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zainaugurowana w Dniu Bezpiecznego Kierowcy akcja realizowana była w dwóch odsłonach – od 25 lipca do 24 sierpnia oraz od 26 sierpnia do 25 września br. Oba etapy prowadzone były na facebookowym profilu Klubu DRIvera, który zrzesza odpowiedzialnych kierowców – osoby ceniące w równym stopniu dobrą zabawę, co bezpieczny powrót z imprezy. Funkcjonujący od 2010 roku profil, mający na celu jak najszerszą promocję idei „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, jest jedną z inicjatyw Związku Browary Polskie, prowadzonych w ramach propagowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

W ciągu dwóch edycji akcji zgłoszonych zostało ponad 70 drogowych absurdów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Nadesłane zdjęcia przedstawiają miejsca, które – ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg – wymagają zmiany oznakowania lub wprowadzenia innych elementów infrastruktury. Wszystkie zgłoszenia zostały przekazane do zaopiniowania ekspertowi, inżynierowi ruchu drogowego, Markowi Wierzchowskiemu, który wybrał dwa zdjęcia przedstawiające wyjątkowo absurdalne rozwiązania infrastrukturalne przyjęte przez osoby odpowiedzialne za oznakowanie i organizację ruchu drogowego.

Najbardziej naglące i stwarzające realne niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg „absurdy drogowe” zostaną za pośrednictwem przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poseł Beaty Bublewicz, przekazane z prośbą o interwencję do odpowiednich jednostek w samorządach lokalnych. Poza możliwością kształtowania polskiej „rzeczywistości drogowej”, elementem zachęcającym do zaangażowania w akcję były nagrody – autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają kursy doskonalenia techniki jazdy w Szkole Jazdy Renault oraz nawigacje samochodowe.

Lista zwycięzców obu edycji akcji „Stop! Drogowy absurd” oraz wyróżnione przez eksperta i internautów zdjęcia udostępnione są na profilu Klubu DRIvera na Facebooku www.facebook.com/klubdrivera


image_print