O branży

I edycja akcji internetowej „Stop! Drogowy absurd” rozstrzygnięta

Opublikowano: 25 sierpnia 2013

Nagrodzono autorów zdjęć przedstawiających szczególnie niebezpieczne miejsca na drogowej mapie Polski. Zgłoszenia przyjmowane były przez miesiąc w ramach wakacyjnej akcji „Stop! Drogowy absurd” – wspólnego projektu poseł Beaty Bublewicz i Klubu DRIvera – internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców na Facebooku. Akcja objęta została patronatem Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Akcja „Stop! Drogowy absurd” prowadzona jest na profilu Klub Drivera na Fecebooku, będącym inicjatywą Związku Browary Polskie, prowadzonym w celu promocji idei „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Cała internetowa społeczność odpowiedzialnych kierowców zaproszona została do zgłaszania miejsc na polskich drogach, które, ich zdaniem, wymagają zmiany oznakowania lub wprowadzenia innych elementów infrastruktury.

W pierwszej edycji akcji, która trwała od 25 lipca do 24 sierpnia, internauci zgłosili niemal 40 „drogowych absurdów” zlokalizowanych na terenie całej Polski. Każda osoba, która wzięła udział w akcji, zostanie nagrodzona, a zgłoszenie najbardziej popularne wśród Internautów, które zdobyło wśród nich największą ilość głosów, nagrodzone zostanie nawigacją samochodową. Autor zgłoszenia, które ocenione zostało przez eksperta Marka Wierzchowskiego, jako najbardziej zasadne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nagrodzony zostanie kursem doskonalenia techniki jazdy w Szkole Jazdy Renault.

Wciąż można się przyłączyć do akcji „Stop! Drogowy absurd” – właśnie trwa jej druga edycja, która zakończy się 25 września. Poza nagrodami, analogicznymi do tych, które przyznane zostały w pierwszej odsłonie akcji, elementem zachęcającym do udziału w niej jest świadomość bezpośredniego wpływu na codzienną polską rzeczywistość drogową.

Dołączyć do akcji „Stop! Drogowy absurd” można poprzez profil Klub Drivera na Fecebooku

https://www.facebook.com/klubdrivera

wyniki I edycji akcji:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569635659738329&set=a.137518329616733.13893.111284068906826&type=1&theater


O branży

Startuje wakacyjna akcja pod patronatem poseł Beaty Bublewicz i Dekady BRD

Opublikowano: 25 lipca 2013

Widzisz absurd na drodze? Zgłoś go specjalistom!

Startuje wakacyjna akcja pod patronatem poseł Beaty Bublewicz i Dekady BRD

25 lipca – w Dniu Bezpiecznego Kierowcy – została zainaugurowana wakacyjna akcja „Stop! Drogowy absurd”. Projekt, będący wspólną inicjatywą poseł Beaty Bublewicz i internetowej społeczności odpowiedzialnych kierowców Klubu DRIvera, ma na celu wskazanie na polskich drogach miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogowej mapie Polski, które wymagają zmiany oznakowania lub wprowadzenia innych elementów infrastruktury.

W ramach akcji „Stop! Drogowy absurd” wszyscy fani profilu Klub DRIvera na Facebooku, który  jest inicjatywą Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, mają możliwość zgłaszania miejsc na drogowej mapie Polski znanych im jako wyjątkowo niebezpieczne. Wszystkie zgłoszenia zostaną zaopiniowane przez eksperta, inżyniera ruchu drogowego Marka Wierzchowskiego. Wybrane – najbardziej naglące, niebezpieczne lub po prostu absurdalne, za pośrednictwem przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poseł Beaty Bublewicz, trafią do odpowiednich jednostek w samorządach lokalnych, z prośbą o interwencję. 

Świadomość realnego wpływu na codzienną polską rzeczywistość drogową będzie elementem zachęcającym do większego zaangażowania w akcję i wskazywania w przemyślany sposób miejsc, które poprzez niewłaściwe rozwiązania infrastrukturalne lub też ich brak, stwarzają duże ryzyko wypadków dla wszystkich użytkowników drogi. W przypadku zdecydowania o interwencji w odpowiedzi na dane zgłoszenie, jego autor zostanie poinformowany o tym, jakie kroki zostaną podjęte wobec wskazanego przez niego „drogowego absurdu”.

Akcja „Stop! Drogowy absurd” będzie realizowana na profilu Klub DRIvera na Facebooku w dwóch edycjach – od 25 lipca do 24 sierpnia i następnie od 26 sierpnia do 25 września. W obu etapach przyznane zostaną nagrody dla autorów zgłoszeń najbardziej popularnych (przyznane przez internautów) oraz najbardziej zasadnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (przyznawane przez eksperta). Akcja „Stop! Drogowy absurd” zostanie podsumowana pod koniec września podczas konferencji prasowej w Sejmie RP.

Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest projektem zainicjowanym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które ogłosiło lata 2011- 2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Celem projektu jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu regionalnym, krajowym i globalnym.

Klub DRIvera jest jedną z inicjatyw Związku Browary Polskie realizowanych od kilku lat w ramach programu edukacyjnego „Prowadzący – niepijący”, mającego na celu zmniejszenie przyzwolenia społecznego na prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym. Fan page Klubu DRIvera (Dyżurnego Ruchu Imprezowego) na Facebooku jest miejscem zrzeszającym ludzi, którzy chcą się dobrze bawić, ale dbają także o bezpieczne zakończenie imprezy. Jednym z głównych celów profilu Klub DRIvera jest promowanie wśród internetowej społeczności, a także poza nią, idei „Piłem – nie jadę. Szukam innego rozwiązania”.


O branży

Prezydent RP podpisał nową Ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Opublikowano: 12 lipca 2013

W dniu 8 lipca br. Bronisław Komorowski, Prezydent RP podpisał nową Ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014r.

W ocenie branży ustawa otwiera drogę do poprawy funkcjonowania systemu opakowań zwrotnych w łańcuchu dostaw producent – dystrybutor – jednostka handlu detalicznego – konsument.

Art. 26 ustawy daje ministrowi do spraw środowiska delegację do zawierania z przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku do obrotu w handlu detalicznym dobrowolnych porozumień w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu jednostkowymi opakowaniami wielokrotnego użytku.

Wzmocnienie i uporządkowanie tego systemu pozwoli na zrealizowanie następujących celów społeczno – gospodarczych:

  1. Zapobieganie odpadom.

Butelka zwrotna „oszczędza” energię, emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, gdyż jest przygotowywana do wykonania większej liczby cykli (napełnień), o nawet 20-30 razy. Praktycznie tylko branża piwowarska (zarówno duże jak i małe browary) zachowały opakowanie zwrotne w sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych. Udział butelki zwrotnej stanowi ok. 45% wolumenu sprzedaży.

  1. Partnerstwo z handlem na zasadach dobrowolności.

Butelka zwrotna jest opakowaniem akceptowanym przez wielu konsumentów i szczególnie popularna w handlu tradycyjnym, czyli w małych i średnich sklepach w pobliżu miejsca zamieszkania. Mając to na uwadze przewidujemy, że zmiana zasad funkcjonowania kaucji za opakowanie będzie bodźcem finansowym do zwrotu butelki, a stworzony mechanizm dla sklepów wspierających obrót opakowaniami zwrotnymi jednocześnie wspierać będzie obroty handlowe.

  1. Utrzymanie obowiązku odzysku i recyklingu na niezmienionych zasadach.
  2. Rozpowszechnienie auto-regulacji branży poprzez zawieranie porozumień z właściwymi agendami rządowymi, w tym przypadku z Ministerstwem Środowiska.

O branży

„Pozory mylą, dowód nie” wśród najbardziej efektywnych kampanii na świecie

Opublikowano: 21 czerwca 2013

Ogólnopolski program edukacyjny „Pozory mylą, dowód nie” jako jedna z dwóch polskich kampanii został zaliczony do najciekawszych i najbardziej efektywnych światowych inicjatyw społecznych. Wyboru dokonało jury złożone z czołowych specjalistów w zakresie kampanii społecznych w USA, działające w ramach międzynarodowego projektu Creative for Good. Wszystkie wyróżnione kampanie ogłoszone zostaną 21 czerwca podczas uroczystości Cannes Lions.

Wyróżniona kampania

„Pozory mylą, dowód nie” – kampania realizowana od kilku lat wspólnie przez Związek Browary Polskie oraz Komendę Główną Policji, ukierunkowana jest na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Skierowana głównie do sprzedawców alkoholu oraz rodziców nastolatków, aktywnie angażuje polskie samorządy, szkoły i organizacje non-profit. Została wyróżniona przez członków amerykańskiej Rady Reklamy (Ad Council) ze względu na efektywność, długofalowość i pomysłową kreację.

Konkurs Creative for Good

Creative for Good to wspólna inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego oraz amerykańskiej Rady Reklamy. Inicjatorom projektu przyświeca idea, aby wyróżnić kampanie z różnych obszarów (promocja zdrowia, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, community relations), wyraźnie przodujące w swoich kategoriach. Wybrane case studies posłużyć mają za budujący przykład bądź inspirację dla instytucji na całym świecie, podejmujących działania z obszaru marketingu społecznego. Zgromadzono je na stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego w celu zapewnienia każdemu zainteresowanemu podmiotowi łatwego dostępu do idei zawartych w wyróżnionych inicjatywach.

Inauguracja

Oficjalna inauguracja projektu Creative for Good oraz ogłoszenie wyróżnionych kampanii odbędzie się 21 czerwca na festiwalu w Cannes podczas konferencji „Creativity in Social Business”.

 

Link do projektu Creative for Good:

http://www.weforum.org/best-practices/creative-good/

Link do kampanii „Pozory mylą, dowód nie” na stronie Światowego Forum Ekonomicznego:

http://www.weforum.org/best-practices/creative-good/appearances-may-be-deceptive-id-not-2012-poland


O branży

W Żywcu wybrano najlepsze piwo 2013 roku

Opublikowano: 18 czerwca 2013

Warszawa, 18.06.2013 r. Jak co roku od prawie 20 lat w trzeci weekend czerwca odbyło się największe w Polsce  święto piwowarów i kultury picia piwa – Festiwal Birofilia. Do Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu przyjechało ponad 5 tysięcy miłośników piwa, piwowarów domowych, rzemieślników, przemysłowych kolekcjonerów kapsli, butelek, puszek i podkładek i mistrzów piwowarstwa. Na dwa dni festiwalu Żywiec stał się ponownie europejską stolicą piwa.

Każdy piwosz, który odwiedził Żywiec w czasie Festiwalu Birofilia mógł m.in. zwiedzić Arcyksiążęcy Browar w Żywcu i Muzeum Browaru, nauczyć się sztuki serwowania piwa, porozmawiać z największymi w Europie autorytetami piwnymi, wziąć udział w spotkaniach na temat roli chmielu i drożdży w warzeniu piwa a także dowiedzieć się, jak wiele mitów dotyczących piwa funkcjonuje w naszym kraju i dlaczego są one nieprawdziwe.

– Jest wiele festiwali piwa w Europie, ale ten w Żywcu jest unikalny. Jestem przekonany, że nie ma innego dużego browaru, który zaprasza na swój teren tylu piwowarów, aby promować piwo. A jest tu jego naprawdę duży wybór – powiedział w czasie konferencji prasowej Conrad Siedl, członek jury Konkursu Piw Domowych, dziennikarz i popularyzator piwa, juror międzynarodowych konkursów piwnych, autor wielu książek o piwie w tym m.in. „Bierkatechismus” (Katechizmu piwnego), znany jako „Bierpapst” (papież piwa).

W alei piw świata festiwalu dostępnych było ponad 500 piw w kilkudziesięciu stylach piwnych oraz trunki uwarzone przez piwowarów domowych, browary rzemieślnicze a nawet pracowników Grupy Żywiec, którzy również warzą piwo metodą domową. Pełnoletni uczestnicy Festiwalu mogli je degustować w specjalnych kufelkach o poj. 125 ml. Tyle wystarczy, aby poznać smak, goryczkę, zapach, barwę, pienistość i inne kluczowe cechy każdego piwa, zachowując przy tym umiar i odpowiedzialną postawę wobec alkoholu.

– Sponsorując Festiwal Birofilia Grupa Żywiec promuje kulturę konsumpcji piwa i w ten sposób dzieli się też swoją pasją do warzenia piwa. Nie bez powodu festiwal odbywa się na terenie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, gdzie piwo warzymy od 157 lat. Taka tradycja zobowiązuje do uświadamiania Polakom, że piwo jest niezwykle bogatą i ciekawą kategorią. Na świecie istnieje ok. 80 stylów piwnych, a obecnie tylko Grupa Żywiec oferuje piwa w 6 stylach i z ponad 30 produktami ma jedną z najbardziej zróżnicowanych ofert na polskim rynku piwa – powiedziała po festiwalu Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

Głównym punktem żywieckiego Festiwalu było wybranie przez międzynarodowych mistrzów piwowarstwa Grand Championa Birofilia 2013, czyli najlepszego piwa domowego w Polsce. W tym roku w konkursie wystartowało  161 piwowarów, którzy do konkursu zgłosili rekordowe 432 piw. Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Lechowskiego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych zdecydowało, że najlepszym piwem 2013 r. jest Imperialne India Pale Ale uwarzone przez Czesława Dziełaka z Wyłudek w województwie podlaskim. W nagrodę twórca receptury piwa domowego Imperialne India Pale Ale uwarzy je ponownie w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie przy wsparciu piwowarów Grupy Żywiec w skali kilka tysięcy razy większej. Marzeniem każdego piwowara domowego jest, aby smak jego piwa poznało jak najwięcej piwoszy. Dzięki sieci dystrybucji i rozbudowanej sprzedaży Grupy Żywiec co roku dokładnie 6 grudnia każdy Grand Champion trafia na półki sklepowe w całej Polsce. Zwycięskie piwo 2013 r. charakteryzuje się wyraźnymi aromatami chmielu i ma barwę bursztynu.

Styl Imperial India Pale Ale (18-24o Blg):Zwane też czasami Double IPA, to młody styl piwa, który narodził się w USA. Browary rzemieślnicze w Stanach Zjednoczonych zafascynowane możliwościami jakie dają amerykańskie odmiany chmielu zaczęły warzyć piwo, które będzie jeszcze mocniej chmielone niż amerykańska odmiana IPA. Aby zrównoważyć wysoki poziom goryczki konieczne było zwiększenie ekstraktu początkowego. Przymiotnik Imperial został zaczerpnięty od stylu Russian Imperial Stout. Nie ma on uzasadnienia historycznego, a raczej używany jest przez analogię do piwa bardzo mocnego i bardzo bogatego w smaku.

Sponsorem Festiwal Birofilia w Żywcu jest Grupa Żywiec. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Śląskiego objęli Festiwalem Birofilia w Żywcu 2013 Patronatami Honorowymi. Patronami zostali także Burmistrz Miasta Żywca oraz Dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Więcej informacji na stronie www.festiwal-birofilia.pl


O branży

Browary Polskie coolturalnie warzą piwo z łódzkimi studentami

Opublikowano: 3 czerwca 2013

27 i 28 maja na terenie Politechniki Łódzkiej odbyła się III edycja Coolturalnego Festiwalu Piwa – imprezy, której głównym celem jest promowanie bogatej kultury piwa oraz propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Realizację tych celów po raz drugi wsparł Związek Browary Polskie, który poprzez obecnych na wydarzeniu animatorów Klubu DRIvera promował hasło „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Festiwal, organizowany po raz trzeci przez Studenckie Koło Naukowe Chemików KOLLAPS, zdążył już wyrobić sobie markę wśród braci studenckiej. Dwudniowa impreza adresowana była do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kulturą piwa – uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki piwowarstwa domowego, dowiedzieć się więcej o fascynującej sensoryce piwa, a także spróbować nieznanych gatunków złocistego trunku. Wykłady i warsztaty zostały poprowadzone przez znanych piwoznawców – między innymi przez Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego Marka Suligę, co stanowiło gwarancję wartości merytorycznej przekazywanych informacji.

Dużym zainteresowaniem studentów obecnych podczas drugiego dnia Festiwalu cieszyło się stoisko Klubu DRIvera – klubu zrzeszającego  ludzi, którzy chcą się dobrze bawić, ale dbają także o bezpieczny powrót po zakończeniu imprezy. Takie właśnie zasady były przekazywane przez animatorów klubu, którzy zachęcali studentów do spróbowania swoich sił na symulatorze jazdy. Prowadzenie pojazdu z założonymi alkogoglami pozwoliło młodym kierowcom na doświadczenie tego, w jak wielkim stopniu zmienia się nasza percepcja po wypiciu nawet niewielkiej porcji alkoholu.

Obecna na Festiwalu Danuta Gut, Dyrektor biura Zarządu Związku Browary Polskie, podkreślała, jak ważna jest edukacja młodych ludzi w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu  – „Prowadzone przez nas od kilku lat akcje pod hasłem <<Nigdy nie jeżdżę po alkoholu>> mają na celu uświadomienie ludziom, że nigdy nie wolno łączyć alkoholu z prowadzeniem pojazdów, gdyż nie istnieje tzw. „bezpieczna” ilość alkoholu, po której można prowadzić pojazd.  Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych ludzi, aby byli ambasadorami filozofii promującej zasadę „Piłeś – nie jedź”.


O branży

Browary Polskie na pikniku promującym bezpieczeństwo pieszych

Opublikowano: 14 maja 2013

W sobotę 11 maja na warszawskim Bemowie odbyła się impreza plenerowa będąca zwieńczeniem obchodów Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ przypadającego w dniach 6-12 maja 2013 br. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów było bezpieczeństwo pieszych, jako niechronionych, a więc szczególnie zagrożonych użytkowników drogi. Organizatorzy imprezy wraz z partnerami, wśród których był także Związek Browary Polskie, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji mających zwrócić ich uwagę na ten aspekt wspólnego bezpieczeństwa na drodze.

Piknik został otworzony przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji, którzy w ramach codziennych obowiązków interweniują na polskich drogach. Funkcjonariusze Policji zwrócili uwagę uczestników imprezy no to, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest wynikiem odpowiedzialnych zachowań wszystkich użytkowników drogi. Podkreślili także potrzebę takich inicjatyw jak obchody Europejskiego Dnia BRD, dzięki którym wzrasta świadomość roli odpowiedzialnych zachowań na drodze, w tym jednego z najważniejszych – prowadzenia samochodu wyłącznie w stanie trzeźwym.

Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych uczestników imprezy. Do najbardziej spektakularnych należała inscenizacja wypadku drogowego przeprowadzona przez Policję i Państwową Straż Pożarną oraz pokazy mistrzów Polski w rajdach i wyścigach samochodowych. Zainteresowaniem uczestników cieszyły się także konkursy  – współzawodnictwo kierowców na płycie poślizgowej, konkurs na najwolniejszy przejazd motocyklem, a także quiz z przepisów ruchu drogowego, w którym nagrodą główną był przejazd z Kajetanem Kajetanowiczem – mistrzem Polski w rajdach samochodowych.

Wśród wielu wystaw przygotowanych przez organizatorów i partnerów sobotniego pikniku, znajdowało się także stoisko Klubu DRIvera – klubu bezpiecznych powrotów, zrzeszającego  ludzi, którzy chcą się dobrze bawić, ale dbają także o bezpieczne zakończenie imprezy. Takie właśnie zasady były przekazywane uczestnikom pikniku, którzy – dzięki dostępnym na stoisku Klubu DRIvera alkogoglom i symulatorowi jazdy mogli się przekonać, w jak wielkim stopniu zmienia się nasza percepcja po wypiciu nawet niewielkiej porcji alkoholu.

Związek Browary Polskie, który jest pomysłodawcą i organizatorem programu edukacyjnego „Prowadzący – niepijący”, od kilku lat podejmuje inicjatywy takie jak Klub DRIvera – wymierzone na ograniczenie społecznego przyzwolenia na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Obecna na sobotnim pikniku Danuta Gut, Dyrektor biura Zarządu Związku Browary Polskie, wskazała, że to przyzwolenie jest największe w przypadku napojów niskoprocentowych, takich jak piwo. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu dla człowieka, po której mógłby on prowadzić samochód.  Bądźmy ambasadorami idei „Piję – nie siadam za kierownicą” i konsekwentnie ją realizujmy w przypadku każdego alkoholu – podkreśliła Danuta Gut.


O branży

ZAPRASZAMY NA RODZINNY PIKNIK DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opublikowano: 8 maja 2013

W ramach Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, przypadającego w dniach 6-12 maja 2013 r., zaplanowano cykl wydarzeń związanych z tematyką bezpieczeństwa na drogach, skupionych wokół motywu przewodniego, którym jest bezpieczeństwo pieszych.

Jednym z nich będzie impreza plenerowa zorganizowana w sobotę 11 maja na terenie autodromu Automobilklubu Polski w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 127. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Związek Browary Polskie jest jednym z uczestników pikniku. W ramach Klubu DRIvera (internetowego klubu odpowiedzialnych kierowców) promować będzie trzeźwą jazdę samochodem.


O branży

Dzielnica Wola edukuje swoich sprzedawców wspólnie z Browarami Polskimi

Opublikowano: 30 kwietnia 2013

26 kwietnia w Ośrodku Kultury Żeromskiego odbyło się seminarium dla sprzedawców napojów alkoholowych. Głównym celem organizowanego już po raz czwarty przez Urząd Dzielnicy Wola spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom obowiązujących zasad i wymogów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, a także przybliżenie problemu, jakim jest sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. W organizację seminarium, tak jak w przypadku  jego poprzedniej edycji, włączył się Związek Browary Polskie.

Część merytoryczna spotkania poprowadzona została przez wieloletniego członka krakowskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Bartłomieja Mazurkiewicza. Podczas tej części seminarium sprzedawcom zostały przedstawione najważniejsze kwestie prawne związane z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ważnym problemem poruszonym przez pana Mazurkiewicza było również łamanie prawa przez tych sprzedawców, którzy nie przestrzegają zasad  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prawnik podkreślił, że każdy akt sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej stanowi w świetle prawa przestępstwo, którego wykrycie skutkuje m.in. utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Istotną częścią wolskiego seminarium były wystąpienia w całości poświęcone negatywnemu zjawisku, jakim jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Bogusław Prajsner, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim (ROPSAN), przybliżył obecnym wyniki badania przeprowadzonego w warszawskich sklepach metodą Tajemniczy Klient. Zgromadzeni sprzedawcy mieli okazję zobaczyć, że wielu przedsiębiorców wciąż łamie prawo i sprzedaje alkohol osobom niepełnoletnim, mimo grożących za ten czyn poważnych konsekwencji. Trzy sklepy na terenie dzielnicy Wola, których sprzedawcy wykazali na tym polu największą odpowiedzialność, odznaczono certyfikatami.

Działania wymierzone na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia były tematem wystąpienia Joanny Pieniążek, koordynatorki kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Edukacja sprzedawców w zakresie konieczności sprawdzania dowodów osobistych młodo wyglądającym osobom jest głównym celem kampanii prowadzonej od czterech lat przez Związek Browary Polskie i Komendę Główną Policji.  W wyniku działań zrealizowanych w ramach tej akcji, do której włączyła się także dzielnica Wola, udało się podnieść świadomość sprzedawców odnośnie zagrożeń, jakie niesie sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.


O branży

Browary Polskie partnerem konferencji Emerging Europe 2013 w Szkole Głównej Handlowej

Opublikowano: 19 marca 2013

W dniach 13-15 marca 2013 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja Emerging Europe. Browary Polskie były partnerem strategicznym tego wydarzenia, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Emerging Europe 2013 było 9. edycją międzynarodowej konferencji o tematyce inwestowania oraz sytuacji ekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to początek długofalowej współpracy ze środowiskiem akademickim.

Z uwagi na ostatni kryzys gospodarczy i obecną sytuację na rynkach finansowych edycja ta była  poświęcona tematyce błędów w przepisach, a także sektora bankowego w obliczu kryzysu zaufania do instytucji finansowych. Liczne wykłady oraz analizy konkretnych przypadków pozwoliły uczestnikom zrozumieć czynniki, które leżą u podstaw dzisiejszego kryzysu na rynkach finansowych, jak również dowiedzieć się czegoś na temat możliwości  krajów rozwijających się – takich, jak Polska.

Wśród prelegentów konferencji znalazły się najbardziej wpływowe osoby związane z polską gospodarką, m.in.  Witold Orłowski – główny doradca PwC, Wiesław Rozłucki – współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych oraz doradca w banku inwestycyjnym Rotschild, Ryszard Petru – partner w PwC oraz prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Piotr Chudzik – dyrektor zarządzający na Europę Centralną Banku Nomura, Sławomir Sikora – prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA  oraz Członek Zarządu Związku Banków Polskich, a także Wojciech Sobieraj – prezes i twórca Alior Banku.

Konferencja odbyła się w dniach 13-15 marca 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zgromadziła ponad 2000 słuchaczy z SGH, UW, SGGW, Akademii Leona Koźmińskiego oraz studentów z zagranicy.


image_print