1

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6.12.2008

Pobierz
Ustawa o podatku akcyzowym

Ustawa o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) reguluje opodatkowanie tzw. akcyzą oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotów wyrobów objętych tym podatkiem i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy, z uwzględnieniem wymogów UE w tym zakresie. Podatkowi akcyzowemu podlegają również wyroby alkoholowe, w tym piwo.

Pobierz 

 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z  26 października 1982 r. (z późniejszymi zmianami) określa warunki, w których możliwe jest dystrybuowanie alkoholu, w tym piwa. Reguluje kwestie związane ze sprzedażą alkoholu i jego promocją, a także stanowi podstawy prawne systemu walki z alkoholizmem i zapobieganiu tej chorobie społecznej.

Pobierz
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. (z późniejszymi zmianami) określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.

Pobierz