Dla mediów

Solidarność Spożywców rusza z programem W RODZINIE SIŁA!

Opublikowano: 24 września 2018

„Solidarność” Przemysłu Spożywczego rozpoczyna działania edukacyjne w ramach programu
W RODZINIE SIŁA! To akcja mająca wspierać rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem
do alkoholu i przedwczesną inicjacją alkoholową. Organizatorzy zachęcają dorosłych do dawania dobrego przykładu odpowiedzialnych zachowań wobec alkoholu. W tym celu stworzyli Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica – zbiór zasad pomagających uniknąć zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego picia napojów z procentami. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystko zaczyna się w rodzinie
W centrum zainteresowania twórców programu znajduje się rodzina. W dużej mierze to właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za to, kiedy i w jaki sposób ich dzieci sięgną po napoje procentowe. Jak pokazują badania „Postawy młodzieży wobec alkoholu”[i], przeprowadzone przez CBOS młodzież, za miejsce inicjacji alkoholowej, ponad dwukrotnie częściej wymieniała własny dom (34,6 proc.) niż lokalizację „pod chmurką” (15,7 proc.). Alkoholowy „debiut” młodych ludzi w większości przypadków odbywał się w towarzystwie. Najczęściej wskazywano na obecność rówieśników (48,7 proc.), jednak co trzeci badany (33,4 proc.) smak alkoholu poznał z rodzicami lub innymi pełnoletnimi członkami rodziny.

Dom rodzinny jest zatem pierwszym i najważniejszym miejscem kształtowania odpowiedzialnego podejścia młodzieży do alkoholu. Inicjatorzy programu wiedzą, jak trudnym zadaniem jest wychowanie dzieci, w tym wpajanie zasad postępowania wobec alkoholu. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyli Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica. Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”: – Dawanie dobrego przykładu to jeden z filarów mądrej miłości rodzicielskiej. Dla nas, pracowników browarów, którzy często od pokoleń zajmują się warzeniem piwa, przestrzeganie zasad odpowiedzialności i umiarkowania jest szczególnie ważne. Chcemy, aby Dekalog służył rodzicom jako podpowiedź i oparcie w różnych sytuacjach wychowawczych.

Organizatorzy wierzą, że przesłanie programu jest potrzebne i czytelne dla wszystkich. – W realizowaniu naszych założeń bezcenne jest wsparcie tych, dla których kluczowe znaczenie mają sprawy związane z ochroną osób małoletnich i tworzeniem dobrych wzorców dla młodzieży. Tym bardziej cieszymy się z objęcia honorowego patronatu nad programem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podkreśla Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.

Program jest realizowany przy wsparciu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. – Działania W RODZINIE SIŁA! mają  stanowić wsparcie i drogowskaz dla wszystkich dorosłych, aby wiedzieli, jak mądrze wychowywać dzieci i skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom nieodpowiedzialnego picia. W pełni popieramy program, którego celem jest zapobieganie problemom dostępu i spożywania alkoholu przez nieletnich poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców zamiast wprowadzania kolejnych, często bezskutecznych ograniczeń i zakazów. To postawa otoczenia, rodziców i odpowiednie wzorce wyniesione z domu stanowią najlepszą ochronę nieletnich przed spożywaniem alkoholu – tłumaczy Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny ZPPP – Browary Polskie.

W edukacji siła

Działania promujące postulaty programu W RODZINIE SIŁA! w pierwszej fazie są skierowane do pracowników browarów, członków ich rodzin oraz społeczności skupionej wokół zakładów produkujących piwo. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości do akcji będą przyłączały się kolejne branże i zakłady pracy. „Solidarność” Przemysłu Spożywczego chce promować inicjatywę również wśród społeczności lokalnych, szczególnie w miastach i gminach, gdzie zlokalizowane są browary. Idee programu, a w szczególności opracowany na jego potrzeby Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica będą popularyzowane podczas pikników zakładowych i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez lokalne władze i organizacje społeczne.

Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica:

  1. Wyznaczam wyraźne granice – alkohol jest tylko dla dorosłych
  2. Nigdy nie częstuję dziecka alkoholem
  3. Nigdy nie nadużywam alkoholu w obecności dzieci
  4. Nikogo nie zachęcam do picia alkoholu, zwłaszcza przy dzieciach
  5. Nie żartuję z dzieckiem o alkoholu
  6. Nigdy nie mówię dziecku, że picie alkoholu to dowód bohaterstwa, odwagi, warunek dobrej zabawy czy bycia częścią grupy
  7. Tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po alkoholu i z nietrzeźwym kierowcą
  8. Nigdy nie mówię, że alkohol może rozwiązać jakikolwiek problem
  9. Dbam o swoje dziecko od chwili poczęcia – nigdy nie piję alkoholu w ciąży
  10. Nie pozwalam na sprzedaż i picie alkoholu przez niepełnoletnich

[i] Badanie pn. Postawy młodzieży wobec alkoholu zostało zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie ZPPP Browary Polskie. Pomiar realizowany był w dniach od 18 marca 2016 roku do 05 kwietnia 2016 roku.

 


Dla mediów

NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 13 czerwca 2018

W trakcie II Kongresu Pracowników Branży Piwowarskiej, który odbył się 7 czerwca w Warszawie, Mirosław Nowicki, Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” ogłosił realizację programu „W rodzinie siła!”. Jego celem jest edukacja członków Związku oraz ich rodzin na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, doradzenie rodzinom w jaki sposób chronić nieletnich i przeciwdziałać ich przedwczesnej inicjacji alkoholowej.

Założenia programu wpisują się w ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Narodowy Program Trzeźwości. W zamyśle twórców „W rodzinie siła!” ma stanowić jego wsparcie i drogowskaz dla wszystkich dorosłych, co robić, aby skutecznie stawić czoła negatywnym skutkom nieodpowiedzialnego picia.

Edukacja to podstawa
W wygłoszonym w trakcie Kongresu wystąpieniu Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność” powiedział: Członkowie NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego w pełni zgadzają się z postulatem, że bez wspólnego działania nie będzie skutecznej profilaktyki. Dla nas, pracowników browarów, którzy często od pokoleń zajmują się warzeniem piwa, promowanie zasad odpowiedzialności i umiarkowania jest sprawą fundamentalną. Wiemy, że mamy do odegrania ważną rolę w procesie edukacji i prewencji, a nasz głos będzie słyszalny nie tylko w zakładach pracy, ale i w całej Polsce.

Dla inicjatorów programu kluczowym elementem powodzenia jego realizacji jest rodzina
i zaangażowanie jej dorosłych członków w kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu. Jak pokazują badania, to w głównej mierze na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za to, kiedy i w jaki sposób ich potomkowie sięgną po napoje wysokoprocentowe. Dom rodzinny jest pierwszym
i najważniejszy miejscem kształtowania odpowiedzialnego podejścia młodzieży do alkoholu, piętnowania upijania się czy wsiadania po alkoholu za kierownicę, nieakceptowania zachowań prowadzących do uzależnienia.

Odpowiedzialny rodzic, mądre dziecko
Działania promujące postulaty programu „W rodzinie siła!” będą skierowane nie tylko do pracowników zakładów piwowarskich, ale obejmą również ich rodziny i lokalne społeczności. Organizatorzy planują stworzenie, przy wsparciu ekspertów psychologów, praktycznych materiałów edukacyjnych pokazujących, jakie są zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego picia alkoholu i jak uchronić przed nimi nieletnich. Zamierzają promować idee programu, a w szczególności opracowany na jego potrzeby Dekalog Zasad Odpowiedzialnego Rodzica podczas pikników zakładowych i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez lokalne władze i organizacje społeczne. Liczą, że program zostanie objęty patronatem Ministra Zdrowia.


image_print