Społeczna odpowiedzialność

Klub DRIvera na Facebooku – społeczność bezpiecznych powrotów z imprezy

Opublikowano: 10 lipca 2013

W 2010 roku główne działania podejmowane w ramach akcji edukacyjnej Klub DRIvera przeniesione zostały do social media, gdzie na Facebooku założony został fan page Klubu Dyżurnego Ruchu Imprezowego https://www.facebook.com/klubdrivera. Stworzenie na popularnym portalu społecznościowym platformy skupiającej inicjatywy podejmowane w ramach akcji Klub DRIvera motywowane było chęcią dotarcia do większej ilości młodych ludzi i uczynienia z nich lojalnych ambasadorów idei „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

W celu zwiększenia zaangażowania i interakcji internautów, na fan page’u Klubu DRIvera poza regularnym pojawianiem się wpisów, których przekaz nawiązuje do idei braku tolerancji dla prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, inicjowane były angażujące konkursy. Aplikacje konkursowe, poza tym, że oferowały użytkownikom dobrą rozrywkę i atrakcyjne nagrody, zawierały także przekaz dotyczący potrzeby odpowiedzialnego zachowania na drodze.

W ramach konkursu „Dekalog DRIvera” zadaniem uczestników było zaproponowanie zasad, którymi powinien kierować się DRIver, czyli Dyżurny Kierowca. Przyjęto, że pierwsza i najważniejsza zasada jest oczywista „Piłeś – nie jedź”, dlatego internauci proszeni byli o pomysły do pozostałych dziewięciu haseł dekalogu. Stopień zaangażowania internautów oraz ich wzajemnej interakcji przerósł oczekiwania organizatorów – w konkursie wzięło udział 415 osób, a grono fanów profilu na Facebooku powiększyło się o ponad 2 tysiące nowych użytkowników.

Kolejny konkurs – „Prawo Jazdy DRIvera” przewidywał udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Dzięki takiemu założeniu internauci mieli okazję do przypomnienia sobie najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drodze. Każdy z użytkowników konkursu, który udzielił prawidłowych odpowiedzi, otrzymywał „Prawo Jazdy DRIvera” – symboliczny spersonalizowany certyfikat wzięcia udziału w konkursie. W aplikacji konkursowej udział wzięło ponad 1500 osób, a grono fanów profilu Klubu Dyżurnego Kierowcy powiększyło się o ponad 2 tysiące osób.

Z uwagi na bardzo dużą popularność, jaką cieszył się konkurs „Prawo Jazdy DRIvera”, zdecydowano o jego kontynuacji. Druga edycja konkursu spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem fanów niż poprzednia, aktywizując wokół idei bezpieczeństwa ruchu na drodze ponad 4 tysiące osób. W czasie trwania aplikacji liczba fanów profilu Klubu DRIvera wzrosła o ponad 5 tysięcy osób, dając w rezultacie łączną liczbę 22 241 osób – ludzi, dla których bezpieczny powrót z imprezy jest równie ważny, co dobra zabawa. Te i inne niezwykle ważne zasady promowane na profilu Klubu DRIvera trafiają codziennie do coraz większej grupy osób, kształtując społeczność osób niewyrażających zgody na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

 

Poza prowadzeniem platformy Klub DRIvera na Facebooku, Związek Browary Polskie kontynuuje działania realizowane od kilku lat w ramach programu edukacyjnego „Prowadzący – niepijący” – akcji objętej auspicjami Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach tej dobrowolnej inicjatywy animatorzy Klubu Drivera obecni są na wielu ogólnokrajowych i lokalnych wydarzeniach o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie za pomocą alkogogli i symulatora jazdy promują zasadę „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. 


Społeczna odpowiedzialność

DRIver

Opublikowano: 17 sierpnia 2012

Wyniki badań TNS OBOP wykonane na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w marcu 2006 roku pokazują, że prawie 20 proc. kierowców przynajmniej raz prowadziło samochód pod wpływem alkoholu. Główne powody tego rodzaju zachowania wyłonione w badaniu: Musiałem jakoś wrócić do domu (36 proc.), Wypiłem niedużo, świetnie się czułem (21 proc.), Nie mogłem czekać (11 proc.), Odwoziłem pozostałe osoby (4 proc.).

Związek BROWARY POLSKIE postanowił działać tam, gdzie tkwi źródło problemu. Kwestia kolizji alkoholu i prowadzenia pojazdów dotyczy głównie sytuacji klubowych.

Na podstawie wyników badania opracowano projekt akcji edukacyjnej, oparty na interaktywnym marketingu doświadczalnym. Działania zorientowano na młodych kierowców – w wieku 18-30 lat, bo w tej grupie wiekowej najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Dodatkową grupę docelową stanowili właściciele barów, dyskotek, barmani, a także partnerzy biznesowych branży piwowarskiej, media i decydenci z władz samorządowych.

Akcja miała pokazać młodym kierowcom, jak naprawdę działa alkohol i jak wpływa na ich zachowania, zdolności psychomotoryczne. Kolejnym założonym celem było wpojenie zasady „Piłeś – pohamuj się – nie jedź!” oraz spopularyzowanie zwyczaju, by na imprezie wyznaczać osobę, która nie pije alkoholu i rozwozi znajomych do domu.

Korzystając ze swych codziennych związków z branżą, BROWARY POLSKIE namówiły restauratorów i właścicieli pubów do udziału w akcji. Miejscem działań stały się miejskie lokale, w których serwowany jest alkohol. Akcja „Prowadzący – Niepijący” doczekała się sześciu edycji: pod koniec 2006 r. odbyła się w Łodzi, w 2007 – w Poznaniu, Krakowie, na Górnym Śląsku i w Warszawie. W roku 2008 zawitała do Lublina i Trójmiasta. W planach – Wrocław.

W weekendowe wieczory, gdy w klubach i pubach najwięcej jest młodych ludzi, lokale odwiedzane są przez zespoły animatorów ubranych w wyróżniający się sposób, przeszkolonych, wyposażonych w materiały informacyjne i gadżety.

Uczestnicy zabawy mogą nie tylko po raz kolejny usłyszeć, ale wreszcie poczuć i zrozumieć, w jaki sposób alkohol wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowców. Animatorzy proponują założenie „alkogogli” – specjalnych okularów, które zniekształcają obraz rzeczywistości w sposób analogiczny do oddziaływania alkoholu na zmysły. Wiele osób, które zupełnie na trzeźwo zobaczyły świat przez „alkogogle”, dopiero wtedy uświadamia sobie rozmiary zagrożenia wynikające z prowadzeniem samochodu po alkoholu.
Wzmocnić oddolne

Po takim wstępie łatwiej przystąpić do zasadniczych działań. Główne zadanie animatorów polega na tym, aby w interesujący sposób przedstawić pomysł „DRI-vera”, czyli Dyżurnego Ruchu Imprezowego, i zachęcić do udziału w akcji. „DRI-ver” to osoba wyznaczona w gronie uczestników imprezy, która nie pije, by po zakończeniu zabawy bezpiecznie odwieźć samochodem wszystkich znajomych do domów. Dodatkowo w akcję włączana jest zawsze wybrana korporacja taksówkowa, która na podstawie kuponów rozdawanych przez animatorów wozi imprezowiczów ze sporą zniżką.

Formuła DRI-vera, czyli tzw. wyznaczonego kierowcy (z ang. designated driver) doskonale sprawdziła się w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Holandii, gdzie popularyzowano ją po raz pierwszy. Tajemnica jej sukcesu może polegać na tym, że wykorzystuje naturalny, „oddolny” mechanizm: młodzi kierowcy często sami, spontanicznie porozumiewają się w ten sposób i ustalają między sobą uczestnika, który nie pije i jeździ samochodem.
Klubdrivera.pl

W ramach kampanii edukacyjnej „Prowadzący – niepijący” wystartował internetowy klub odpowiedzialnych kierowców klubdrivera.pl Zasada DRIvera to zero tolerancji dla jazdy po alkoholu. Każdy uczestnik Klubu bierze udział w specjalnych konkursach z wiedzy nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma również dostęp do interaktywnych narzędzi: gier i symulatora.
Dodatkowe działania

„Gadające pisuary”, umieszczone w pubowych toaletach, przypominają, że prowadzenie po alkoholu to nie tylko zagrożenie – ale i zachowanie zupełnie nie „trendy”.

Animacjom w klubach towarzyszą działania ambientowe, odbywające się w godzinach popołudniowych w najbardziej „klubonośnych” okolicach. Ostrzeżeniem oddziałującym na wyobraźnię są wraki samochodów, opatrzone hasłem „Po alkoholu puszczają hamulce”, wożone po mieście na lawetach. Na przejściach dla pieszych odbywają się „manify” – pod hasłem „Piłeś – pohamuj się – nie jedź” zachęcające do odpowiedzialności i refleksji w związku z piciem alkoholu i prowadzeniem pojazdów. Podczas krakowskiej edycji akcji „Prowadzący – Niepijący” działania zostały rozpoczęte już w ciągu dnia, gdy uczestnicy majówkowego pikniku na Błoniach mogli założyć „alkogogle” i na specjalnie wydzielonym torze przejechać się quadem.


image_print