Społeczna odpowiedzialność

2008 – trzecia edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2008

W roku 2008 kampania „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” została zrealizowana w ramach europejskiego projektu podjętego przez Związek Browary Polskie. Celem złożonego do Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia zobowiązania było propagowanie odpowiedzialnych postaw wśród osób sprzedających alkohol oraz potencjalnych świadków sprzedaży, mogących niejednokrotnie zapobiec nabyciu alkoholu przez osobę nieletnią.

Trzecia edycja kampanii została wsparta badaniami przeprowadzonymi przez niezależny ośrodek TNS OBOP na zlecenie ZPPP Browary Polskie, dotyczące postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. Pokazały one, że 96 procent ankietowanych osób ocenia to zjawisko negatywnie, przy czym przez 78 procent jest ono uznawane za przestępstwo. Jednocześnie badania pokazały, że w opinii Polaków dostęp młodzieży do alkoholu jest wciąż łatwy (tak sądzi 82 procent respondentów), pomimo dość rozpowszechnionego przekonania o zasadności i konieczności odbierania koncesji na sprzedaż alkoholu osobom, które naruszą zasady Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (75 procent badanych opowiedziało się za taką właśnie karą). Dodatkowo Polacy pytani o akcje edukacyjne przeciwdziałające sprzedaży alkoholu nieletnim, w 80 procentach zgodni są co do tego, iż powinni podejmować je producenci alkoholu.

Działania edukacyjne i informacyjne rozpoczęły się na początku sierpnia i trwały do połowy października. Swoim zasięgiem kampania objęła cały kraj. Dzięki wsparciu przedstawicieli handlowych, związanych z firmami zrzeszonymi w ZPPP Browary Polskie, a także pomocy lokalnych komend Policji, udało się dotrzeć do około 50 tysięcy sklepów, pubów, kawiarni i restauracji w całym kraju. W każdym z tych miejsc pozostawiono pakiety informacyjne, zawierające film instruktażowy, pokazujący trudne sytuacje związane ze sprzedażą alkoholu oraz ulotkę, plakat, naklejkę i tabliczkę – materiały informujące o nie sprzedawaniu alkoholu nieletnim w danym miejscu oraz o prawie sprzedawcy do wylegitymowania każdego klienta, chcącego kupić alkohol.

Równolegle do dystrybucji materiałów informacyjno – edukacyjnych, ruszyła kampania reklamowa w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Na potrzeby projektu przygotowano spot edukacyjny, mający zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji wieku kupujących alkohol oraz podkreślający wagę reagowania przypadkowych świadków takich sytuacji. Spot emitowany był w TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, VIVA, VH1, Ravel Chanel, Tele 5, Puls, National Geographic, Comedy Central, Discovery Word oraz Animal Planet, dzięki udostępnionemu przez te stacje bezpłatnemu czasowi reklamowemu.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

„Gazeta Wyborcza” i portal gazeta.pl, TVP SA, I Program PR, „Polityka”, SuperExpress, Canal +, TV Planete, MTV, TV Romantica, sieć nośników reklamy zewnętrznej AMS, Polsat Sport, Polsat Zdrowie i Uroda, TVN, Radio Zet, Animal Planet, Discovery


Społeczna odpowiedzialność

2004-2005 – druga edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2004

Druga edycja kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” odbyła się w latach 2004-5. pod hasłem „Twój sprzeciw ma znaczenie” . Grupą, do której kierowane były działania, byli klienci sklepów, świadkowie sprzedaży, często wykazujący brak zainteresowania wobec problemu udostępniania alkoholu nieletnim. W całej Polsce odbywała się kontrola punktów sprzedaży alkoholu, gdzie przyznawano Certyfikaty Rzetelnego Sprzedawcy oraz Żółte Kartki Ostrzegawcze.

Kontynuując ideę kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”, akcja rozpoczęła się 23 listopada 2004 r. konferencjami prasowymi w dziewięciu największych miastach Polski. W ramach kampanii prowadzone były działania o charakterze edukacyjnym i działania weryfikujące sprzedaż alkoholu nieletnim. Przedstawiciele handlowi browarów dostarczyli do około 80 tys. punktów sprzedaży alkoholu materiały kampanii, m. in. książeczki „Sztuka odmawiania, czyli sposoby na sposoby”, znaczki „Nie sprzedaję alkoholu nieletnim” i plakaty. Uruchomiona została infolinia – Linia Nieobojętnych 0-801 188 288. W TVP, na kanałach tematycznych, w kinach i w Polskim Radiu pojawiły się spoty kampanii, a w dziennikach i tygodnikach opiniotwórczych ogłoszenia.

Temat podjęła prasa ogólnopolska i lokalna. W działania zaangażowały się samorządy gminne, a w dystrybucję materiałów kampanii włączyły się sieci handlowe. Hasło kampanii: „Twój sprzeciw ma znaczenie” apeluje o odpowiedzialne działania w trosce o młodzież. Ma przyczynić się do zwiększenia liczby reakcji dorosłych osób na próbę zakupu alkoholu przez nieletnich.

W całej Polsce odbywała się kontrola punktów sprzedaży alkoholu. Od stycznia 2005 r. rozdano 136 Certyfikatów Rzetelnego Sprzedawcy oraz 513 Żółtych Kartek Ostrzegawczych. Tytuł i Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy przyznawany był przedsiębiorcom, którzy zgodnie z obowiązującym prawem konsekwentnie odmawiali sprzedaży jakichkolwiek napojów alkoholowych młodo wyglądającym klientom, w chwili zakupu nie posiadający dokumentów potwierdzających ich pełnoletniość.

Żółta Kartka Ostrzegawcza wręczana była zaś osobom, wobec których stwierdzono możliwość naruszenia prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedawcy ci sprzedali alkohol osobie, która nie mogła poprzez dokument tożsamości dowieść ukończenia osiemnastego roku życia, a jej wygląd mógł budzić wątpliwości co do pełnoletniości.

Specjalnie powołane lokalne zespoły badały, czy prawo dotyczące nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim jest respektowane. Osoba wyglądająca na niepełnoletnią prosiła o alkohol, nie okazując dowodu tożsamości. Od reakcji sprzedającego zależało, czy po kilku dniach do jego sklepu dostarczony był Certyfikat Odpowiedzialnego Sprzedawcy czy Żółta Kartka Ostrzegawcza.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu (Polish Chamber of Commerce), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sieci handlowe (Biedronka, E. Leclerc, Kaufland, Real, Tesco, Żabka) Patronat nad kampanią objęły: – I edycja: Radio Zet, Telewizja Polska SA, sieć Multikino, Cyfra +, UPC oraz inni najwięksi operatorzy TV kablowych w Polsce.


Społeczna odpowiedzialność

2003 – pierwsza edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2003

Pierwsza edycja kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” odbyła się w roku 2003. Jej adresatami byli m.in. sprzedawcy i właściciele sklepów oraz punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu – restauracji, pubów i kawiarni. Kampania ma przypomnieć sprzedawcom o obowiązku sprawdzania wieku kupującego alkohol, jeśli jego wygląd sugeruje, że może być to osoba niepełnoletnia. Uprawnienia takie daje sprzedawcy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 15). Odbiorcami kampanii są również świadkowie sprzedaży. Organizatorom kampanii zależy, aby dorośli reagowali, gdy widzą nastolatków, którym sprzedawany jest alkohol.

Na użytek kampanii 2003 r. przygotowano: spoty telewizyjne, plakaty, ulotki edukacyjne dla sprzedawców oraz billboardy. Do końca lipca 2003 roku przedstawiciele handlowi browarów oraz hurtownicy dotarli z materiałami kampanijnymi do 80 tys. punktów sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Kampania trwała przez całe wakacje.

W przekazach i materiałach kampanijnych pojawiły się komunikaty:

  • „Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo”
  • „Sprzedawca ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości”
  • „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”
  • „Granicą prawa – Granica wieku”

W działania kampanijne zaangażowała się policja oraz samorządy lokalne.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

Wsparcia kampanii udzielili:

Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i usług, 280 inicjatyw samorządów lokalnych w całej Polsce


image_print