Czy rzeczywiście był „efekt Euro”?

Perspektywy dla branży piwowarskiej w 2013 r.