Edukacja obywatelska w Pytaniu na śniadanie!

28 grudnia gościem pytania na śniadanie byłą P. Danuta Gut,Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie.

audycja poświęcona była zarówno dorobkowi naukowemu listopadowej konferencji Edukacja Obywatelska – Alkohol a Społeczeństwo, jak też działaniom branży piwowarskiej w obszarze ochrony nieletnich przed dostępem do alkoholu! Zapis audycji można obejrzeć tu: