Edycja 2010

W roku 2010 odbyła się II edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, prowadzonej wspólnie przez Związek Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Celem programu jest zwiększenie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu niepełnoletnim oraz zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Przed rozpoczęciem działań w ramach II edycji kampanii, zlecono przeprowadzenie badań na temat sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Badania prowadzone przez sopocki instytut badawczy PBS DGA wykorzystywały metodę obserwacji uczestniczącej (Tajny Klient) w trzech różnych sytuacjach: próba zakupu alkoholu przez młodzież niepełnoletnią w sytuacji kiedy nikogo nie ma w sklepie, kiedy w sklepie (kolejce) są inne osoby dorosłe, i kiedy te osoby dorosłe reagują zwracając uwagę sprzedawcy.

W ramach badań przeprowadzonych metodą Tajny klient okazało się, że 53 proc. sprzedawców w 400 przebadanych punktach sprzedało alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią. Mimo iż zdecydowana większość badanych (95%) potępiała sprzedaż alkoholu nieletnim, w takiej sytuacji zareagowało zaledwie zaledwie 4 na 28 przypadkowych świadków sprzedaży. Powyższe wyniki ukazały skalę negatywnego zjawiska, jakim jest społeczne przyzwolenie na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, wskazując jednocześnie na potrzebę edukacji zarówno sprzedawców, jak i świadków sprzedaży. Badania przeprowadzone po kampanii pokazały, że wskaźnik żądania przez sprzedawców okazania dowodu tożsamości wzrósł o 12 punktów procentowych. 

II edycja kampanii zakładała kontynuację idei z 2009 roku – dystrybucję pakietów edukacyjno-informacyjnych do sklepów w całej Polsce. Zestawy dostarczane do punktów sprzedaży alkoholu zawierały ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. W dotarciu do sprzedawców w całej Polsce pomagali funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania materiałów informowali sprzedawców, że sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, z którym wiążą się poważne konsekwencje.

Do działań w ramach II edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” zaangażowano Europejską Fundację Kultury Miejskiej – organizację, która poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej wspiera inicjatywy społeczne. Efekty pracy Fundacji można było zobaczyć na terenie całej Polski w postaci scenek utrzymanych w stylistyce street art’u. W 17 miastach powstało łącznie powstało ponad 600 obrazków pokazujących, jakie zagrożenia może nieść ze sobą spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich. Każdą z namalowanych scen opatrzono znakiem kampanii „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”.

W ramach kampanii wyprodukowano dwa 15. sekundowe spoty zwracające uwagę na to, że dorosły wygląd nie musi oznaczać dojrzałości. Spoty były emitowane przez Telewizję Polską.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” zdobyła najwyższe, platynowe wyróżnienie w kategorii „community relations” w konkursie Magellan Awards 2010.

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich