Informacja Prasowa – 5 lat samoregulacji w reklamie

Do końca 2010 roku Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy rozpatrzył 2641 skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe.

Komisja Etyki Reklamy uznała, że 1172 skargi były uzasadnione, w 952 przypadkach nie zgodziła się ze skarżącymi. W przypadku 517 skarg wpłynęły one po orzeczeniu KER w danej sprawie lub brakowało w nich danych umożliwiających precyzyjne określenie, jaki przekaz reklamowy jest skarżony. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zrzesza organizacje branżowe, które tworzą standardy etycznej reklamy i zobowiązują się do ich przestrzegania – obecnie związek liczy 13 członków. Rada Reklamy tworzy system ochrony konsumentów poprzez mechanizm bezpłatnego składania skarg na reklamy. Rada oferuje także usługę copy advice, pozwalającą na zasięgniecie opinii na temat planowanych działań marketingowych na wczesnym etapie ich opracowywania. Samoregulacja jest inicjatywą dobrowolną i oddolną środowiska reklamodawców, mediów oraz agencji reklamowych, które wspólnie ustalają standardy reklamy i zobowiązują się do ich przestrzegania. Dzięki temu nie tylko udało się na przestrzeni 5 lat wypracować wysokie standardy reklamy w Polsce, ale jednocześnie skutecznie chronić konsumentów i odbiorców reklamy przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem. System samoregulacji reklamy działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Choć każdy z krajów ma swój własny kodeks dobrych praktyk dopasowany do realiów i kultury narodowej, wszystkie oparte są na Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Reklamy (ICC). Obecnie w Europie każdego roku konsumenci składają w ramach systemów samoregulacji ok. 50 tys. skarg, co odpowiada 0,1 proc. wszystkich publikowanych reklam. „Budując system samoregulacji przyjęliśmy założenie, że najlepszą drogą rozwoju będzie konsekwentne budowanie świadomości wśród konsumentów, branży oraz organów administracji publicznej. Nasze statystyki pokazują, że było to założenie jak najbardziej słuszne – mówi Konrad Drozdowski, dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. „Jesteśmy pełni podziwu dla szybkości rozwoju systemu samoregulacji w Polsce – w bardzo krótkim czasie od powstania Rada Reklamy spełniła nasze standardy i została pełnoprawnych członkiem EASA” – mówi dr Oliver Gray, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Standardów Reklamowych – EASA Alliance. „Sprawna samoregulacja jest kluczowa wobec wyzwań jakie stoją obecnie przed rynkiem marketingu i reklamy” – dodał. Eliminacja nieetycznych, nie spełniających powszechnie przyjętych standardów reklam przynosi korzyści zarówno konsumentom, mediom oraz zleceniodawcom i twórcom reklamy, gdyż reklama która obraża lub wprowadza w błąd konsumenta, może znacząco obniżyć zaufanie do wszystkich przekazów reklamowych. Branża piwowarska – jako pierwsza – w 2008 roku ustaliła swoje standardy reklamy. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 2008 roku stał się sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy, oraz wprowadził do niego rozdział szczegółowo regulujący zasady komunikacji marketingowej na rynku piwa. Standardy reklamy piwa to udoskonalane zasady dotyczące samoograniczenia swobód reklamowych, dobrowolnie przyjęte przez członków Związku. Wspólnie z Komisją Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Standardów Reklamowych (EASA) wypracowano 7 standardów etycznej reklamy. Dotyczą one m.in. popularyzacji krajowych kodeksów etyki w reklamie, informowania i edukacji konsumentów o możliwości składania skarg na nieetyczną reklamę oraz kontroli poszczególnych form komunikacji marketingowej. Początek działań samoregulacyjnych branży piwowarskiej w Polsce zbiegł się z inauguracją tego procesu na forum unijnym. W 2007 roku The Brewers of Europe – organizacja zrzeszająca krajowe organizacje piwowarskie z 27 krajów Unii oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji złożyło na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia ogólnoeuropejską deklarację, w której zobowiązano się zwiększyć standardy reklamy piwa w Unii Europejskiej. „Jako branża odpowiedzialna społecznie przywiązujemy ogromną wagę do standardów etycznych naszych działań. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko przepisy prawa, ale właśnie odpowiedzialne i etyczne postępowanie reklamodawców, twórców i mediów realnie chroni konsumentów przed niewłaściwymi treściami w reklamie. Dlatego jesteśmy dumni zarówno z ustalonych przez wszystkie strony standardów jak i wyników jakie one przynoszą”– mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Skargi na reklamy produktów alkoholowych, w tym piwa, stanowią minimalny procent wszystkich – w 2009 było ich 7, z czego tylko 2 trafiły do rozpatrzenia przez arbitrów i nie stwierdzono ich niezgodności z kodeksem etyki. W 2010 do Rady Reklamy trafiło 16 skarg na reklamy wyrobów alkoholowych, z czego 7 trafiło do rozpatrzenia i w tylko jednym przypadku stwierdzono niezgodność z Kodeksem – przy czym to sam reklamodawca wprowadził odpowiednie zmiany jeszcze przed decyzją Rady. To pokazuje, że to właśnie samoregulacja branży piwowarskiej skutecznie pozwala unikać niewłaściwych treści. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe: Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości. Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie jest organizacją skupiającą największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje ich w relacjach z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami społecznymi. Związek realizuje również kampanie społeczne promujące odpowiedzialną sprzedaż i konsumpcję alkoholu oraz podejmuje i wspiera liczne inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Jedną z nich jest zainicjowany w 2006 r. program „Prowadzący – Niepijący” promujący, pod hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, zachowanie trzeźwości w ruchu drogowym.. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii oraz Turcji.