Jak się robi w Hiszpanii..

[skyday-main-image id=”126″]
[skyday-excerpt]

Jacobo Olalla Marañon, Dyrektor Generalny Cerveceros de España zaprezentował podczas polskiego Seminarium model działania „Narodowej Umowy Przeciw Piciu nieletnich” – forum stworzonego przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, Cerveceros de España oraz 50 innych organizacji takich jak grupy rodzicielskie, producenci innych napojów alkoholowych czy wydawcy, zaangażowanych w działania edukacyjne, prewencyjne czy samoregulację ale także gromadzenie wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy Umowy podkreślają że właśnie działania prewencyjne i edukacyjne dają lepsze rezultaty niż zakazy i restrykcje nie poparte elementami wychowania.

[/skyday-excerpt]

Zobacz Prezentację Jacobo Olalla Marañon, Dyrektora Generalnego Cerveceros de España.

[skyday-attachments-and-galleries id=”126″ lang=”pl”]