Kolejna edycja kampanii "Alkohol ? nieletnim dostęp wzbroniony!?

Opublikowano: 22 września 2008

[skyday-main-image id=”35″]
[skyday-excerpt]
Z badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS OBOP na temat postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim wynika, że 96 proc. ankietowanych uważa sprzedaż alkoholu osobom nieletnim za negatywne zjawisko. Jednocześnie 82 proc. badanych dostrzega, że niepełnoletnia młodzież w Polsce ma łatwy dostęp do alkoholu. Wychodząc na przeciw temu problemowi społecznemu Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”
[/skyday-excerpt]

Badania zostały przeprowadzone w sierpniu br. na zlecenie Związku Pracodawców – Browary Polskie. 78 proc Polaków uważa, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo. Jednocześnie respondenci twierdzą, że w ponad 50 proc. zaobserwowanych przez nich przypadków, sprzedawcy sprzedają alkohol niepełnoletnim kupującym. Złamanie prawa w tym zakresie powinno skutkować odebraniem sprzedającemu koncesji – tak twierdzi 75 proc. badanych, ale 64 proc. z nich jest przekonanych, że sprzedawców, którzy łamią prawo nie spotyka żadna kara.
Polacy są zdania, że producenci alkoholu powinni angażować się w inicjatywy przeciwdziałające zjawisku sprzedaży alkoholu nieletnim (80 proc. badanych).

W sierpniu br. rozpoczęto emisję spotu edukacyjnego, którego celem jest zwrócenie uwagi sprzedających alkohol na konieczność weryfikacji wieku osób kupujących alkohol i jednocześnie podkreślenie, jak ważne jest, aby Polacy reagowali w sytuacjach, kiedy są świadkami próby zakupu napojów alkoholowych przez małoletnią młodzież.

Kampania telewizyjna prowadzona jest na kanałach, które udostępniły bezpłatny czas reklamowy na rzecz prowadzonych działań edukacyjnych: TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, VIVA, VH1, Travel Channel, Tele 5, Puls, National Geographic, Comedy Central, Discovery World oraz Animal Planet.

Drugim elementem kampanii jest dystrybucja do 50 tys. sklepów w Polsce pakietów edukacyjno-informacyjnych dla sprzedawców. Dystrybucja jest prowadzona przez przedstawicieli handlowych browarów zrzeszonych w Związku Browary Polskie.
Pakiety informacyjne dla sprzedawców zawierają materiały edukacyjne na temat obowiązującego w Polsce zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i konsekwencji złamania go, a także film szkoleniowy, którego rolą jest modelowanie postaw i zachowań sprzedawców w różnych, często trudnych dla nich sytuacjach, kiedy nieletni, stosując różne sposoby, starają się namówić sprzedawcę na sprzedanie im alkoholu.
Dodatkowo, w pakietach znajdują się plakaty, naklejki, ulotki oraz tabliczki do umieszczenia w miejscu sprzedaży informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu nieletnim. Działania prowadzone będą do połowy października br. Zakończą się badaniami postaw sprzedawców na temat sprzedaży alkoholu nieletnim.
Realizację projektu wspiera agencja Marketing & Communications Consultants. Bezpłatny czas reklamy w stacjach TV pozyskany został dzięki pomocy domu mediowego Equinox.

[skyday-attachments-and-galleries id=”35″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print