1

Nastolatki a alkohol. Konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu wyników najnowszego badania CBOS

Nastolatki i alkohol to temat, wokół którego nie cichnie społeczna dyskusja. Dlaczego niepełnoletni sięgają po alkohol? Kto i w jaki sposób kształtuje ich stosunek do alkoholu? Wreszcie – czy można uchronić młodzież przez przedwczesnym kontaktem z alkoholem? Z próbą odpowiedzi na te pytania zmierzyli się eksperci uczestniczący w konferencji, która odbyła się 6 lipca br. w Centrum Prasowym PAP. Pretekstem do spotkania były wyniki badania „Postawy młodzieży wobec alkoholu”, zrealizowanego przez CBOS na zlecenie Związku Browary Polskie. Zaproszenie do dyskusji, poprowadzonej przez Justynę Golonko, dziennikarkę radiowej Jedynki, przyjęło troje uznanych ekspertów: dr Aleksandra Piotrowska – psycholog rozwojowy, dr Adam Kłodecki – certyfikowany terapeuta uzależnień oraz Marcin Herrmann – analityk, który prowadził badania z ramienia CBOS.

Na wstępie pan Herrmann podkreślił, że badanie, którego najważniejsze wyniki zostaną zaprezentowane podczas spotkania, to pierwsza tak szeroko zakrojona analiza zjawiska picia przez niepełnoletnich. Uzyskane rezultaty odsłaniają ważne z punktu widzenia profilaktyki kulisy zachowań nastolatków – począwszy od powodów sięgania po alkohol, przez sposoby jego zdobywania, na wpływie otoczenia na decyzje młodych ludzi związane z alkoholem skończywszy. Podkreślił, że jedna z najważniejszych zależności uchwyconych w badaniu dotyczy wpływu dorosłych na stosunek nastolatków do alkoholu. Dane wyraźnie wskazują, że fakt sięgania po napoje alkoholowe przed ukończeniem 18 r.ż. jest wyraźnie skorelowany ze stylem życia rodziców i stosunkiem do alkoholu obowiązującym w domu rodzinnym. Z tezą tą zgodzili się pozostali eksperci uczestniczący w dyskusji. W opinii dr Aleksandry Piotrowskiej, pierwsza i najważniejsza „lekcja” postrzegania alkoholu pobierana jest w rodzinnym domu – w trakcie spotkań towarzyskich, uroczystości i celebracji, w których uczestniczą młodzi ludzie, obserwując przy okazji zachowania osób dorosłych. Zdaniem dr Adama Kłodeckiego, często to właśnie liberalna postawa osób bliskich wobec alkoholu połączona z jego zauważalną obecnością w domu  sprawiają, że nastolatki traktują spożywanie napojów procentowych jako coś naturalnego. Stąd już niedaleko do podejmowania prób zdobycia tego „zakazanego owocu”. Badania pokazały, że takie próby ma za sobą 75 proc. uczniów w wieku 12-17 lat. Co istotne  jest to doświadczenie, o którym większość młodych osób mówi rodzicom, czyli pozbawione etykiety „tabu”. Zdaniem dr Piotrowskiej, szczerość i otwartość w relacjach rodzice – nastolatki otwiera przestrzeń dla skutecznej profilaktyki, tym bardziej, że w bazującym na wynikach badania rankingu uznawanych przez młodzież autorytetów to właśnie rodzice zajmują pierwsze miejsce. – Zdobycia zaufania nastolatka nie jest proste. Rodzice, mając taki kapitał, powinni go jak najlepiej wykorzystać. Nie chodzi o wygłaszanie moralizatorskich monologów, ale o autentyczną uważność w relacji dziecko-dorosły, niebagatelizowanie eksperymentów młodego człowieka z napojami alkoholowymi, a potraktowanie takich doświadczeń jako punktu wyjścia do mądrej rozmowy o zasadach, wzajemnych oczekiwaniach, obawach i nadziejach – powiedział dr Kłodecki. W opinii dr Piotrowskiej sukces wychowawczy opiera się w dużej mierze na jednym mocnym filarze i jest nim dobra komunikacja w rodzinie. – Słuchanie dzieci, gdy chcą mówić i mówienie, gdy chcą słuchać to najprostszy i najtańszy model profilaktyki – podkreśliła.

Podsumowując spotkanie Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie, zwróciła uwagę na fakt, że  jedną z ról, do których rodzice wychowują dzieci, jest bycie odpowiedzialnym konsumentem.  W tym zadaniu powinno ich wspierać społeczeństwo – zarówno inni dorośli, to jest wychowawcy czy nauczyciele, jak i wszystkie instytucje powołane do tego, by prowadzić działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dyrektor Gut podkreśliła, że tylko model profilaktyki oparty o współdziałanie szeregu podmiotów może przynieść sukces w postaci rosnącej liczby świadomych, odpowiedzialnych i bez wyjątku pełnoletnich konsumentów alkoholu.