Ograniczenie reklamy piwa odbierze środki na sport

Opublikowano: 19 grudnia 2017

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia ograniczenie godzin emisji reklam piwa może oznaczać, że Ministrowi Sportu zabraknie środków na dalsze finansowanie sportu dzieci i młodzieży. Opłata od reklam piwa to główne źródło dochodu Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów funkcjonującego przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Przesunięcie godzin emisji reklam piwa z 20:00 na 23:00, czyli w praktyce ich zakaz oznacza, że Fundusz utraci większość dochodów. W ciągu ostatnich lat ze środków Funduszu sfinansowano zajęcia sportowe dla prawie 280 tys. dzieci z blisko 300 miast i gmin w Polsce.  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi media emitujące reklamy piwa są zobowiązane odprowadzać 10 proc. wpływów z tego tytułu na konto Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tylko w minionym roku do kasy Funduszu trafiło ponad 19 mln zł. Fundusz dofinansowuje na wniosek miast, gmin, klubów sportowych i organizacji pozarządowych upowszechnianie sportów zimowych, naukę pływania oraz gimnastykę korekcyjną. W latach 2014-2016 po ministerialną dotację sięgnęło blisko 600 podmiotów, w tym 286 jednostek samorządu terytorialnego oraz 302 kluby sportowe i organizacje non-profit. Łączna kwota, jaką Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w tym czasie na dofinansowanie szkolnego sportu wyniosła prawie 55 mln złotych. Dzięki niej z samych tylko lekcji pływania realizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skorzystało 278 tys. uczniów.

Sport miejski, sport wiejski

Choć 19 milionów, jakimi Fundusz dysponował w 2016 r. może się wydawać kwotą relatywnie niewielką, stanowi ona istotną część budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Odpowiada na przykład rocznym wydatkom na reprezentację Polski w sportach zimowych czy dwóm trzecim kwoty przeznaczanej na wyczynowy sport osób z niepełnosprawnością. Co roku z dofinansowania Funduszu korzysta około 90 tys. uczniów, przede wszystkim z niewielkich miast i wsi, które bez finansowego wsparcia ze strony Ministerstwa nie byłyby w stanie zaoferować zajęć sportowych tak dużej liczbie dzieci i młodzieży.

Ustawą w szkolny sport

Przyszłość Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów stoi pod znakiem zapytania, bowiem Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która ogranicza możliwość reklamowania piwa poprzez przesunięcie piwnych spotów z godz. 20:00 na 23:00. Resort zdrowia zauważa, że nowelizacja ustawy ma związek z Funduszem Zajęć Sportowych dla Uczniów, jednak stwierdza, że nie powinna ona wpłynąć negatywnie na Fundusz. Nie bierze natomiast pod uwagę, że przesunięcie reklam piwa z godziny 20:00 na 23:00 w opinii branży piwowarskiej równoznaczne jest z wprowadzeniem całkowitego ich zakazu. Branża szacuje, że z telewizji zniknie nie część – jak zakłada Ministerstwo – ale większość piwnych spotów. Likwidując w praktyce reklamę piwa resort zdrowia doprowadzi w do likwidacji Funduszu, którego przychody mogą spaść nawet o 70-75 proc. O tyle w rzeczywistości zmniejszą się dotacje z Funduszu na sport dzieci i młodzieży.

Ograniczając godziny reklam piwa Ministerstwo Zdrowia chce walczyć z rzekomo wysoką konsumpcją alkoholu w kraju. W ocenie branży piwowarskiej to rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci zmniejszenia spożycia alkoholu, bo – jak wynika z danych – reklama piwa służy przede wszystkim konkurencji na rynku piwowarskim, a młodzież praktycznie jej nie ogląda. Według badań osoby poniżej 18 roku życia stanowią zaledwie 6 proc. widowni telewizyjnej w godzinach wieczornych i nocnych. Na zmianie prawa straci za to m.in. szkolny sport, bo mniej reklam będzie oznaczać niższe wpływy do Funduszu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaplanowało, że w 2018 r. Fundusz przeznaczy na dofinansowanie projektów sportowych ponad 28 mln złotych. Wnioski można było składać do końca listopada tego roku. Na początku grudnia resort zdrowia przedstawił propozycję ograniczenia reklamy piwa, która – jeśli przejdzie – z całą pewnością uniemożliwi realizację wielu zaplanowanych już zajęć.

 

Źródło danych: Sprawozdania z wykonania planu działalności MSiT za lata 2014-2016.

image_pdfimage_print