1

Podniesienie stawki podatku VAT zagrożeniem dla branży piwowarskiej

[skyday-main-image id=”86″]
[skyday-excerpt]
Według wyników badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers na zlecenie The Brewers of Europe, w krajach Unii Europejskiej może dojść do znacznego spadku sprzedaży piwa. Sytuacja ta jest spowodowana planowaną na 2011 rok podwyżką podatku VAT.
[/skyday-excerpt]

Od pierwszego stycznia 2011 roku stawka VAT na piwo może wzrosnąć z dotychczasowych 22 do 23%. Rozwiązanie to od początku budziło obawy polskiej branży piwowarskiej, która po spadku sprzedaży, jaki zanotowała w minionym roku, liczyła na wzrost sprzedaży w roku 2011.Wszystko wskazuje jednak na to, że z powodu wzrostu stawek podatkowych może być zgoła inaczej.

Prognozy dla Europy

Według badań przeprowadzonych na zlecenie The Brewers of Europe przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers branża odnotuje znaczny spadek sprzedaży piwa w całej Unii Europejskiej. Jak mówi Pierre-Oliver Bergeron, Sekretarz Generalny Związku The Brewers of Europe, zmiany w europejskim systemie podatkowym mogą skutkować nawet utratą około 70 000 miejsc pracy i narazić budżet unijny na straty szacowane na 115 milionów euro. Spowodowane to będzie zmniejszeniem sprzedaży piwa, a w konsekwencji spadkiem przychodów budżetowych z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Podwyżka podatków a rynek polski

Analogiczna sytuacja przewidywana jest również na polskim rynku. Branża obawia się, że obostrzenia podatkowe i podyktowany nimi nieunikniony wzrost cen piwa, szacowany nawet na kilka groszy na butelce, może spowodować duże spadki jego sprzedaży. Prognozuje się, że samo podniesienie VAT-u spowoduje spadek popytu na piwo o pół punktu procentowego w stosunku do ubiegłego roku. Spadki te mogą poważnie odbić się na kondycji całego sektora browarniczego i spowodować znaczne spowolnienie w rozwoju branży.

 

Pełna wersja raportu PwC do pobrania tutaj

[skyday-attachments-and-galleries id=”86″ lang=”pl”]