Polski Kongres Browarniczy

Opublikowano: 21 października 2016

Ponad 200 gości zgromadził Polski Kongres Browarniczy odbywający się w Warszawie w dniach 17-18 października 2016 r. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju poświęcone było między innymi prezentacji przemian, jakich doświadczyła branża piwowarska w ciągu ostatnich 25 lat, a także nakreśleniu perspektyw i wyzwań stojących przed producentami złocistego trunku. Zwieńczeniem dwudniowego spotkania browarników, współorganizowanego przez Browary Regionalne Jakubiak, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, była uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród Piwne Pozytywy oraz ogłoszeniem wyników profesjonalnego konkursu piw Good Beer 2016. 

Podkreślenie wagi sektora piwowarskiego i jego wpływu na polską gospodarkę, a także zwrócenie uwagi na innowacyjność technologii stosowanych w naszym kraju na tle światowego browarnictwa – to główne cele zakończonego niedawno Polskiego Kongresu Browarniczego. Wydarzenie było okazją do spotkania przedstawicieli piwnego świata – reprezentantów największych polskich browarów, browarów regionalnych, restauracyjnych, rzemieślniczych, browarników domowych – ale nie tylko. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli również przedstawiciele administracji rządowej, środowiska akademickiego, licznych firm i instytucji, a także mediów – w sumie ponad 200 osób.

Branża piwowarska kiedyś i dziś

Szczególnym zainteresowaniem gości cieszyła się konferencja jubileuszowa „Ćwierćwiecze browarnictwa w Polsce”. Otworzyło ją wystąpienie dr. Piotra Szajnera z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, poświęcone prezentacji przemian sektora piwowarskiego w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Upłynęło ono pod znakiem największych w historii branży inwestycji, których łączna wysokość w latach 1995-2015 wyniosła 12 mld zł. W efekcie polskie browary stały się jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Nowe technologie pozwoliły podnieść wydajność pracy i zwiększyć dynamikę produkcji. W 2014 r. roku polscy browarnicy dostarczyli na rynek 40,5 mln hl piwa, co uczyniło Polskę trzecim producentem w Europie.

Czasy, w których rodził się polski przemysł piwowarski z sentymentem wspomniały osoby od lat związane z branżą – panowie: Jerzy Dwornicki, Mieczysław Mietła, Andrzej Olkowski oraz Paweł Sudoł. Wszyscy zgodnie podkreślali, że na lata transformacji ustrojowej przypadł jeden z najbardziej niezwykłych momentów w historii polskiego browarnictwa – czas bardzo pracowity, ale też satysfakcjonujący; czas wielkich inwestycji w nowe technologie, ale również w ambitnych młodych ludzi, którzy w tamtych latach stanowili trzon kadry menadżerskiej.

Dzięki wsparciu partnerów zagranicznych, nakładom na inwestycje oraz wytężonej pracy samych piwowarów w ciągu zaledwie dwóch dekad polski przemysł browarniczy stał się jednym z najnowocześniejszych na świecie, a piwo – największą i najważniejszą kategorią spożywczą w Polsce. Z danych przedstawionych przez panią Agatę Dudkiewicz z firmy Nielsen wynika, że choć w strukturze sprzedaży największy udział (70 proc.) ma „jasne pełne”, czyli lager, to najbardziej dynamicznie rosnącą kategorią są piwne specjalności oraz piwa bezalkoholowe. Wartość sprzedaży tych drugich szacowana jest już na 138 mln zł. Analitycy rynku przewidują, że półka z piwnymi specjalnościami, piwami nisko- i bezalkoholowymi będzie się powiększać, ponieważ piwosze spragnieni są ciekawych smaków, chętnie testują piwne nowości i odkrywają dla siebie nieznane dotąd gatunki. Odzwierciedleniem aktualnych trendów konsumenckich jest liczba pojawiających się na rynku nowych wariantów znanych marek – w ubiegłym roku polskie browary zaoferowały piwoszom ponad 600 zupełnie nowych odsłon chmielowego trunku!

W finałowej dyskusji panelowej poświęconej kondycji, perspektywom i wyzwaniom stojącym przed branżą piwowarską wybrzmiało kilka ważnych kwestii. Pani prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch ze Szkoły Głównej Handlowej zwróciła uwagę na znaczenie sektora browarniczego dla polskiej gospodarki. Jak podkreśliła, z tytułu produkcji i sprzedaży piwa branża odprowadza do budżetu państwa znaczące kwoty, ale na tym jej oddziaływanie na gospodarkę się nie kończy. Sektor generuje także ponad 200 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. Piwo jako produkt odpowiadający za 25 proc. obrotów małych sklepów ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania kilkudziesięciu tysięcy placówek handlowych w kraju, co zaznaczył w swojej wypowiedzi pan Tadeusz Pankowski, prezes Naczelnej Izby Zrzeszeń Handlu i Usług. Branża stymuluje również sektor rolniczy, kupując surowce niezbędne do warzenia piwa od polskich producentów. Jak podkreślił pan Krzysztof Potocki, Naczelnik Wydziału Wyrobów Alkoholowych Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współpraca między lokalnymi dostawcami a browarami zaczyna przynosić pierwsze wymierne efekty w postaci notowanego w ostatnich latach wzrostu areału upraw chmielu.

Dalszy rozwój branży w warunkach przewidywanych zmian demograficznych oraz możliwych zmian w otoczeniu regulacyjnym to tematy, które zdominowały dyskusję o wyzwaniach i perspektywach dla branży piwowarskiej. Zdaniem Andrzeja Olkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, rozsądna polityka fiskalna państwa w zakresie podatku akcyzowego to narzędzie, które może zadecydować o przyszłości sektora browarniczego. Przekonały się o tym małe browary, które dzięki obniżeniu stawki akcyzy mogły rozwinąć swoją działalność i do dziś wiele z nich z powodzeniem funkcjonuje na krajowym rynku. Według pani Danuty Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie, branża do dalszego rozwoju potrzebuje przede wszystkim stabilnego otoczenia regulacyjno-prawnego. Prof. Poniatowska-Jaksch dodała, że wobec postępujących zmian demograficznych w polskim społeczeństwie kluczowe dla branży będzie także poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Wieczór pełen piwnych nagród

Gala wieńcząca Kongres była prawdziwym świętem kultury piwnej. W pierwszej części wieczoru Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie po raz czwarty wręczył „Piwne Pozytywy”, czyli nagrody przyznawane osobom i instytucjom ważnym dla rozwoju branży browarniczej i dla promowania kultury piwnej. W tym roku organizatorzy postanowili wyróżnić za całokształt pracy dziennikarskiej na rzecz branży panią Marię Przegalińską, która od ćwierć wieku nieprzerwanie kieruje pracą redakcji magazynu „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”. Kolejną ze statuetek przyznano Wydziałowi Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, reprezentowanemu na gali przez panią dr hab. inż. Joannę Kawę-Rygielską. Uczelnia otrzymała nagrodę za organizację pierwszych w Polsce podyplomowych studiów „Technologia piwowarstwa”. Ostatnia z nagród trafiła w ręce pana Zdzisława Kryńskiego, wieloletniego prezesa szczecińskiego Browaru Bosman, który przez blisko 40 lat łączył pracę na rzecz branży z rozwijaniem kolekcjonerskiej pasji, gromadząc blisko 3 tysiące birofilskich pamiątek, głównie szklanek i kufli z browarów z całej Europy.

Przyznawaniu nagród Piwne Pozytywy po raz kolejny towarzyszyło przekazanie przez Związek Browary Polskie darowizny do kolekcji zbiorów kartograficznych Zamku Królewskiego. Związek kontynuuje tym samym dzieło dr. Tomasza Niewodniczańskiego, browarnika-pasjonata i wieloletniego dyrektora browaru Bitburger. W tym roku zbiory Zamku zostały wzbogacone o sześć nowych map o wysokiej wartości historycznej i artystycznej. Najstarsza z nich pochodzi z 1575 roku.

Oficjalną część gali zakończyło ogłoszenie wyników profesjonalnego konkursu piw Good Beer 2016. Z kilkuset  trunków  zgłoszonych do konkursu grono uznanych sędziów piwnych wybrało najlepsze, przyznając złote, srebrne i brązowe medale w aż 14 kategoriach.

 

 

image_pdfimage_print