Portugalia – przykład dla Polski?

Opublikowano: 12 grudnia 2011

[skyday-main-image id=”125″]
[skyday-excerpt]

Tamtejsza Organizacja Producentów Piwa jest jednym z współtwórców Krajowego Planu Zwalczania Problemów Alkoholowych, które to forum działa nie tylko w obszarze samoregulacji reklamy, eliminowania prowadzenia pojazdów po alkoholu czy ochrony nieletnich, ale także tworzy wzorce odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnikami Planu jest także administracja państwowa i samorządowa, zwłaszcza służby powołane do prewencji alkoholowej, organizacje obywatelskie, ale także szpitale, placówki medyczne zajmujące się pomocą osobom z problemami alkoholowymi.. Portugalski Krajowy Plan działa ponadto w ramach Europejskiego Forum Alkoholu i Zdrowia.

[/skyday-excerpt]

Prezentacja Portugalskiej Organizacji Producentów dostępna jest tutaj:

[skyday-attachments-and-galleries id=”125″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print