Powstaje Polskie Forum Alkohol a Społeczeństwo.

Opublikowano: 2 grudnia 2011

[skyday-main-image id=”128″]
[skyday-excerpt]

Chęć jego powołania ogłosili przedstawiciele branży piwowarskiej w czasie poniedziałkowego Seminarium „Edukacja Obywatelska – Alkohol a Społeczeństwo”, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz Brewers of Europe.

Tematyka Seminarium zebrała ekspertów z różnych dziedzin ale koncentrowała się wokół wypracowania realnych i efektywnych sposobów zapobiegania negatywnym skutkom nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu, oraz roli jaką mogą w tych działaniach odegrać wszystkie organizacje chcące uczestniczyć w kształtowaniu kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

[/skyday-excerpt]

ranża piwowarska podnosi konieczność stworzenia szerokiego forum społecznego, które stałoby się realnym forum dyskusji, wymiany opinii oraz wypracowywania realnych rozwiązań problemów związanych z nieodpowiedzialnym piciem alkoholu. Forum takie powinno być otwarte dla wszelkich instytucji, organizacji czy środowisk chcących uczestniczyć w rozwiązywaniu tego problemu – takich jak administracja państwowa, organizacje pozarządowe, thinh thanki czy ośrodki naukowe.

Znakomite przykłady funkcjonowania takich ciał pokazali wczoraj, miedzy innymi Przewodniczący Brewers of Europe, Pierre-Olivier Bergeron bergeron.jpgoraz przedstawiciele hiszpańskiej i portugalskiej organizacji piwowarów, gdzie tego typu sposoby szerokiej współpracy pomiędzy producentami, państwem, organizacjami pozarządowymi i światem nauki sprawdzają się od wielu lat. Doskonałym przykładem jest Portugalia, gdzie tamtejsza Organizacja Producentów Piwa jest jednym z współtwórców Krajowego Planu Zwalczania Problemów Alkoholowych, które to forum działa nie tylko w obszarze samoregulacji reklamy, eliminowania prowadzenia pojazdów po alkoholu czy ochrony nieletnich, ale także tworzy wzorce odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnikami Planu jest także administracja państwowa i samorządowa, zwłaszcza służby powołane do prewencji alkoholowej, organizacje obywatelskie, ale także szpitale, placówki medyczne zajmujące się pomocą osobom z problemami alkoholowymi.  Portugalski Krajowy Plan działa ponadto w ramach Europejskiego Forum Alkoholu i Zdrowia.

Z kolei Jacobo Olalla Marañon,, Dyrektor Generalny Cerveceros de España zaprezentował podczas polskiego Seminarium model działania „Narodowej Umowy Przeciw Piciu nielolalla2.jpgetnich” – forum stworzonego przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, Cerveceros de España oraz 50 innych organizacji takich jak grupy rodzicielskie, producenci innych napojów alkoholowych czy wydawcy, zaangażowanych w działania edukacyjne, prewencyjne czy samoregulację ale także gromadzenie wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy Umowy podkreślają że właśnie działania prewencyjne i edukacyjne dają lepsze rezultaty niż zakazy i restrykcje nie poparte elementami wychowania. Seminarium „Edukacja Obywatelska – Alkohol a Społeczeństwo” było w założeniu pierwszą próbą zebrania środowisk, które powinny być zaangażowane w tę problematykę.

W seminarium poza przedstawicielami organizacji piwowarskich z różnych krajów uczestniczyli także przedstawiciele organizacji branżowych winiarzy i producentów wódek, przedstawiciele Policji, MSWiA, PARPA, znawcy rynku marketingu, reklamy i badań społecznych naukowcy i eksperci zajmujący się zarówno medycznymi jak i społecznymi, i psychologicznymi aspektami alkoholu w społeczeństwie. Uczestnikami Seminarium byli także przedstawiciele gmin aktywnych w tegorocznej akcji ZPPP Browary Polskie, Policji i Min. Sprawiedliwości – „Pozory mylą- dowód nie”.

 

Najczęściej przewijającym się motywem dyskusji w czasie seminarium była kwestia „zakazywać czy wychowywać” do której odwoływali się uczestnicy dyskusji.

James Bartlett z brytyjskiego think-tanku Demos zaprezentował badania, z których wynika, iż to właśnie stosunki panujące w rodzinie, zainteresowanie ze strony rodziców, troska i otwartość na dyskusję z dziećmi są podstawowym czynnikiem decydującym o stosunku dzieci do alkoholu w przyszłości. „Badania prowadzimy na wybranej grupie dzieci, którym niejako towarzyszymy z naszymi badaniami od narodzin do dorosłości, dzięki temu możemy śledzić zmiany ich postaw. Z naszych badań jednoznacznie wynika, iż to właśnie w jaki sposób rodzice rozmawiają z dziećmi – nie tylko o alkoholu, ile czasu, zaangażowania troski im poświęcają, decyduje zarówno o tym czy kiedy młody człowiek sięgnie po alkohol, ale też jak – odpowiedzialnie czy ryzykownie – będzie go używał.” – mówił Bartlett. bartlett.jpg

Element wychowania w rodzinie, osobistego przykładu ze strony rodziców ale też otwartej rozmowy o alkoholu dostrzegała także dr. Dominika Maison. „Normy reagowania na alkohol w rodzinach są różne i jak wynika z badań, które prowadziłam, w domach, w których funkcjonują bardzo silne zakazy, nastolatki wykazują większą skłonność do przekraczania granic w piciu alkoholu na imprezach. Dzieci, które pierwszy raz próbowały alkoholu przy rodzicach, piją często mniej ryzykownie. W takiej sytuacji jednak należy z dzieckiem przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą potencjalne picia. Jednak moment gdy nastolatek przychodzi pijany z imprezy nie jest absolutnie dobry na rozmowę z nim o skutkach picia. Kolejnym problemem jest przyzwolenie społeczne na zakup alkoholu przez nieletnich. Często nie tylko sprzedawca nie widzi nic złego w sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, ale również obserwatorzy takich sytuacji, osoby stojące w kolejce, nie reagują na próby zakupu alkoholu przez osoby do tego nieuprawnione. A sami młodzi ludzie nie czują, że kupując alkohol na prawdę robią coś złego.”

panel_forum.jpg panel3_1.jpg

Z kolei psycholog, prof. Jerzy Mellibruda, podkreślał, że restrykcje i wychowanie muszą mądrze iść w parze i nie powinny być traktowane jako wykluczająca się alternatywa. „Zakazywać czy wychowywać – to nie jest realny dylemat. Potrzebne są różne rodzaje działań, zarówno wychowanie, jak i zakazy. Nikt nie ma wszak wątpliwości, że zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, taki jaki jest, powinien być utrzymywany. Oczywiście, kluczową rolę w kreowaniu postaw młodych ludzi względem alkoholu odgrywa wychowanie. Należy budować z dzieckiem trwałe i bliskie relacje i wywierać na nie konstruktywny wpływ, . przy czym relacje te powinny zmieniać się równolegle z dorastaniem dziecka. To jedno z największych wyzwań, ale jednocześnie można zauważyć ewolucję w sposobach wychowania dzieci w Polsce. Rodzicielstwo coraz częściej traktuje się jako pewnego rodzaju zbiór kompetencji i to jest bardzo dobre podejście.

Jan Wróbel, dyrektor Społecznego Liceum Bednarska podkreślał iż jako wychowawca docenia rolę „umowy społecznej” polegającej na tworzeniu jednoznacznej zasady „zero alkoholu w szkole”. „Trzeba być realistą – zwyczaje młodych ludzi biorą się stąd, że młodzi ludzie… mają swoje zwyczaje. Świat dorosłych niewiele ma tu do powiedzenia. Wiemy, że młodzi ludzie dążą do próbowania także tego co jest zakazane, że dostrzegają fakt iż alkohol spełnia także funkcję „społeczną” czy „towarzyską” . Nie znaczy jednak, że wszędzie i zawsze ma być akceptowany. Musimy budować pewien paradygmat postępowania. W naszej szkole „reguły gry” są przyjęte wspólnie, ale twarde: podczas zajęć szkolnych, także wycieczek, studniówek etc. etc. Szkoła jest miejscem, w którym występujemy w określonej roli, nie zachowujemy się całkowicie naturalnie. W sprawie alkoholu decyduje zasada, że trzeba chronić słabszych. Zakazując picia alkoholu naszym uczniom (także nauczycielom!) chronimy, tych, dla których alkohol mógłby być szkodliwy czy wręcz zgubny. Zresztą praktyka pokazuje, że najczęściej „alkoholowe wpadki” dotyczą raczej szkolnych fajtłap, a nie „zawodowców”. Oczywiście nie upieramy się że to uniwersalny sposób postępowania i nie upieramy się, że nikt u nas nie uważa takiego postępowania za przesadę – ale jestem przekonany, że nasi uczniowie będąc w przyszłości wychowawcami, drużynowymi, rodzicami, sięgną do naszych doświadczeń w pracy z młodzieżą. W sprawach alkoholu mamy zwykle ze strony wychowawców i rodziców serie budujących monologów zamiast rozmowy. Mówienie do nastolatka o alkoholu to nie jest jeszcze rozmowa. Ciężko walczyć z czyimś stylem życia gdy jest się poza pewną grupą, która go uprawia. Trzeba kłaść nacisk na wychowanie, nacisk ten nie umniejsza jednak roli zakazów.” Więcej materiałów, prezentacje, zdjęcia, pliki audio i video dostępne są na facebooku, na fanpage’u Seminarium Edukacja Obywatelska – Alkohol a Społeczeństwo. http://www.facebook.com/#!/pages/Edukacja-Obywatelska-Alkohol-a-Spo%C5%82ecze%C5%84stwo/191703594245004

Więcej: http://www.facebook.com/#!/pages/Edukacja-Obywatelska-Alkohol-a-Spo%C5%82ecze%C5%84stwo/191703594245004

[skyday-attachments-and-galleries id=”128″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print