Przystąpienie do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Opublikowano: 26 września 2008

[skyday-main-image id=”33″]
[skyday-excerpt]
4 czerwca 2008 r. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego został przyjęty w poczet członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
[/skyday-excerpt]

Samoregulacja w Polsce:

Samoregulacja jest inicjatywą środowiska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem reklamowym.

Samoregulacja jest elastyczna oraz jej zapisy są wspólnie uzgadniane przez przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z reklamą: reklamodawców, mediów i agencji reklamowych oraz dostosowanie ich do realiów rynkowych, co gwarantuje, że będą powszechnie respektowane.

Polscy producenci piwa wprowadzili do swej działalności restrykcyjne kodeksy reklamowe, obowiązujące niezależnie od obowiązujących przepisów, których celem jest samokontrola i unikanie nieodpowiedzialnej reklamy. Badania dowodzą, że 97 % reklam piwa jest zgodne z krajowymi standardami reklamy, udowadniając skuteczność samoregulacji w reklamowaniu piwa.

Czym jest Rada Reklamy?

  • Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce
  • Spełnia 7 operacyjnych standardów komunikacji marketingowej
  • Jest członkiem European Advertising Standarts Alliance
  • Spełnia wszystkie kryteria ustalone przez EASA i EU DG Sanco
  • Procedury i regulacja Rady Reklamy jest zgodna z europejskimi dobrymi praktykami
  • Bierze udział w europejskich projektach, takich jak monitoring niezgodności reklam

Misja i członkowie

  • Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów
  • Członkami są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe

[skyday-attachments-and-galleries id=”33″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print