1

Reklamy piwa u progu sezonu letniego zgodne z zasadami etyki

W pierwszym kwartale 2013 roku branża piwowarska wyemitowała łącznie 265 nowych reklam piwa. Żaden z przekazów reklamowych, których emisja przypadła na okres poprzedzający sezon największej sprzedaży piwa, nie naruszał zasad Kodeksu Etyki Reklamy.