Dla mediów

Solidarność Spożywców rusza z programem W RODZINIE SIŁA!

Opublikowano: 24 września 2018

„Solidarność” Przemysłu Spożywczego rozpoczyna działania edukacyjne w ramach programu
W RODZINIE SIŁA! To akcja mająca wspierać rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem
do alkoholu i przedwczesną inicjacją alkoholową. Organizatorzy zachęcają dorosłych do dawania dobrego przykładu odpowiedzialnych zachowań wobec alkoholu. W tym celu stworzyli Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica – zbiór zasad pomagających uniknąć zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego picia napojów z procentami. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystko zaczyna się w rodzinie
W centrum zainteresowania twórców programu znajduje się rodzina. W dużej mierze to właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za to, kiedy i w jaki sposób ich dzieci sięgną po napoje procentowe. Jak pokazują badania „Postawy młodzieży wobec alkoholu”[i], przeprowadzone przez CBOS młodzież, za miejsce inicjacji alkoholowej, ponad dwukrotnie częściej wymieniała własny dom (34,6 proc.) niż lokalizację „pod chmurką” (15,7 proc.). Alkoholowy „debiut” młodych ludzi w większości przypadków odbywał się w towarzystwie. Najczęściej wskazywano na obecność rówieśników (48,7 proc.), jednak co trzeci badany (33,4 proc.) smak alkoholu poznał z rodzicami lub innymi pełnoletnimi członkami rodziny.

Dom rodzinny jest zatem pierwszym i najważniejszym miejscem kształtowania odpowiedzialnego podejścia młodzieży do alkoholu. Inicjatorzy programu wiedzą, jak trudnym zadaniem jest wychowanie dzieci, w tym wpajanie zasad postępowania wobec alkoholu. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyli Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica. Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”: – Dawanie dobrego przykładu to jeden z filarów mądrej miłości rodzicielskiej. Dla nas, pracowników browarów, którzy często od pokoleń zajmują się warzeniem piwa, przestrzeganie zasad odpowiedzialności i umiarkowania jest szczególnie ważne. Chcemy, aby Dekalog służył rodzicom jako podpowiedź i oparcie w różnych sytuacjach wychowawczych.

Organizatorzy wierzą, że przesłanie programu jest potrzebne i czytelne dla wszystkich. – W realizowaniu naszych założeń bezcenne jest wsparcie tych, dla których kluczowe znaczenie mają sprawy związane z ochroną osób małoletnich i tworzeniem dobrych wzorców dla młodzieży. Tym bardziej cieszymy się z objęcia honorowego patronatu nad programem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podkreśla Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.

Program jest realizowany przy wsparciu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. – Działania W RODZINIE SIŁA! mają  stanowić wsparcie i drogowskaz dla wszystkich dorosłych, aby wiedzieli, jak mądrze wychowywać dzieci i skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom nieodpowiedzialnego picia. W pełni popieramy program, którego celem jest zapobieganie problemom dostępu i spożywania alkoholu przez nieletnich poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców zamiast wprowadzania kolejnych, często bezskutecznych ograniczeń i zakazów. To postawa otoczenia, rodziców i odpowiednie wzorce wyniesione z domu stanowią najlepszą ochronę nieletnich przed spożywaniem alkoholu – tłumaczy Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny ZPPP – Browary Polskie.

W edukacji siła

Działania promujące postulaty programu W RODZINIE SIŁA! w pierwszej fazie są skierowane do pracowników browarów, członków ich rodzin oraz społeczności skupionej wokół zakładów produkujących piwo. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości do akcji będą przyłączały się kolejne branże i zakłady pracy. „Solidarność” Przemysłu Spożywczego chce promować inicjatywę również wśród społeczności lokalnych, szczególnie w miastach i gminach, gdzie zlokalizowane są browary. Idee programu, a w szczególności opracowany na jego potrzeby Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica będą popularyzowane podczas pikników zakładowych i wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez lokalne władze i organizacje społeczne.

Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica:

  1. Wyznaczam wyraźne granice – alkohol jest tylko dla dorosłych
  2. Nigdy nie częstuję dziecka alkoholem
  3. Nigdy nie nadużywam alkoholu w obecności dzieci
  4. Nikogo nie zachęcam do picia alkoholu, zwłaszcza przy dzieciach
  5. Nie żartuję z dzieckiem o alkoholu
  6. Nigdy nie mówię dziecku, że picie alkoholu to dowód bohaterstwa, odwagi, warunek dobrej zabawy czy bycia częścią grupy
  7. Tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po alkoholu i z nietrzeźwym kierowcą
  8. Nigdy nie mówię, że alkohol może rozwiązać jakikolwiek problem
  9. Dbam o swoje dziecko od chwili poczęcia – nigdy nie piję alkoholu w ciąży
  10. Nie pozwalam na sprzedaż i picie alkoholu przez niepełnoletnich

[i] Badanie pn. Postawy młodzieży wobec alkoholu zostało zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie ZPPP Browary Polskie. Pomiar realizowany był w dniach od 18 marca 2016 roku do 05 kwietnia 2016 roku.

 


image_print