Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. (z późniejszymi zmianami) określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.