Wyniki branży piwowarskiej w roku 2008

Opublikowano: 11 lutego 2009

[skyday-main-image id=”51″]
[skyday-excerpt]

Branża piwowarska odnotowuje wyraźne spowolnienie i choć cały rok 2008 zamknęła wzrostem sprzedaży o 1,7 %, to zapoczątkowane w 2008 roku spadki są kontynuowane. Podwyżka akcyzy na piwo i oczekiwanie budżetu na wyższe wpływy oraz plany ograniczenia komunikacji marketingowej nie pozwalają

[/skyday-excerpt]

Trudny rok

W 2008 browary sprzedały 35,6 mln hl piwa. Ujemny wynik krajowej sprzedaży w końcówce roku był jednym z pierwszych sygnałów ograniczenia konsumpcji. Wstępne dane z początku roku 2009 potwierdzają silną tendencję spadkową w branży. Rynek piwa wchodzi zdecydowanie w okres regresu, osiągnąwszy poziom nasycenia.

Podwyżka od 1 marca 2009 r. stawki podatku akcyzowego o 13,6 % w zatrzymaniu tej tendencji z pewnością nie pomoże. Tak znaczne zmiany wprowadzane w tak nagły sposób, oznaczają poważne utrudnienia w działalności gospodarczej.

Dodatkowe ograniczenia

Projekt nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje istotne ograniczenia dla branży w prowadzeniu komunikacji marketingowej z dorosłym konsumentem. Przesunięcie godzin emisji spotów reklamowych z godziny 20 na 23 jest jednym z nich.

Przemysł dostrzega problemy z nadmierną, nieodpowiedzialną konsumpcją i od lat aktywnie uczestniczy w ich rozwiązywaniu. Od 2003 prowadzi działania edukacyjno – informacyjne na rzecz zmniejszenia przyzwolenia społecznego na sprzedaż piwa nieletnim.

Postanowiliśmy skoncentrować się na takich działaniach, które wspomogą skuteczność obowiązującego prawa, nie poprzez mnożenie zakazów i restrykcji, ale oddziaływanie na społeczną świadomość problemu – mówi Danuta Gut, dyrektor biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. – Stąd też, od lat jesteśmy w punktach sprzedaży, już w ponad 120 000 sklepów, niezmiennie z tym samym przekazem: sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Konsekwentnie edukujemy w tym obszarze sprzedawców – wskazując im możliwości skutecznego i nakazanego przez prawo działania. Nie mniejszą wagę przywiązujemy do edukacji świadków sprzedaży, czyli dorosłych nabywców. Badania towarzyszące naszym działaniom pokazują, że Polacy wobec próby nabywania alkoholu przez nieletnich coraz częściej potrafią dostrzec problem i interweniować w odpowiedni sposób. Tylko takimi działaniami możemy powstrzymać patologię. Zakazy, zwłaszcza te, które godzą w prawo do komunikacji handlowej z dorosłym konsumentem, wydają się działaniem zastępczym. Być może skutecznie leczą sumienia, ale raczej nie przyczyniają się do rozwiązania problemu.

Promowanie odpowiedzialności i respektowania prawa ruchu drogowego są przedmiotem kampanii „Piłeś – nie jedź”, realizowanej przez przemysł we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod auspicjami Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policją i lokalnymi władzami. Do tej pory w kampanii wzięło udział 71 tysięcy osób, a 2000 jest członkami Klubu DRIvera – ambasadorami trzeźwości za kierownicą. Szeroko pojęta edukacja i egzekwowanie prawa to recepta na chronienie naszej młodzieży oraz na kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. – mówi Danuta Gut.

W kształtowaniu polityki alkoholowej branża oczekuje przejrzystego procesu konsultacji i właściwego zarządzania strategią alkoholową i środkami na ten cel.

Poprzez dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż piwa, 1% z akcyzy od piwa i wpłaty na Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów branża piwna rocznie generuje ponad 234 mln zł na realizację programów profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

[skyday-attachments-and-galleries id=”51″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print