ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ? BROWARY POLSKIE PODPISAŁ EUROPEJSKĄ KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opublikowano: 26 października 2006

[skyday-main-image id=”39″]
[skyday-excerpt]

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ? BROWARY POLSKIE PODPISAŁ EUROPEJSKĄ KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. ZWIĄZEK JEST PIERWSZĄ ORGANIZACJĄ REPREZENTUJĄCĄ PRZEMYSŁ W POLSCE, KTÓRA SYGNOWAŁA KARTĘ.

[/skyday-excerpt]

PODPISANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego ? Browary Polskie podpisał dziś w Warszawie Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter). Karta została podpisana przez Dyrektor Biura ZPPP Browary Polskie, Danutę Gut i Stine Jensen, Menedżera Projektu Europejskiej Karty.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Karta jest zgodna z Programem Komisji Europejskiej Wspólna Odpowiedzialność, który zakłada zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.

Jako sygnatariusz karty Browary Polskie zobowiązały się w okresie trzech lat (2007-2009) prowadzić działania w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i edukować, aby po spożyciu alkoholu nie siadać za kierownicą.

?Przemysł piwowarski w Polsce od lat prowadzi działania, których celem jest edukowanie społeczeństwa na temat odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Produkujemy piwo i chcemy, by było ono sprzedawane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i konsumowane w sposób odpowiedzialny. Prowadzenie pojazdów po alkoholu jest w Polsce, jak i w innych krajach Europy, jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach. Dlatego sygnowanie Karty i włączenie się do działaniach wspierających organy państwowe w edukacji na temat nie prowadzenia pojazdów po alkoholu jest dla nas naturalnym krokiem. Chcemy edukować, zwłaszcza młodych kierowców, bo w tej grupie widzimy największe możliwości zmiany postaw i zachowań?, powiedziała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.

Liczba wypadków drogowych w Polsce stanowi poważny problem społeczny. W 2005 roku Policja odnotowała ponad 48 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło blisko 5,5 tysiąca osób, a ponad 61 tysięcy zostało rannych.1 Prawdopodobieństwo śmierci uczestnika wypadku jest w Polsce średnio cztery razy wyższe niż w przodujących krajach Unii Europejskiej. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 11 osób, podczas gdy w krajach Unii średnio 6 osób.2 Kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali w 2005 roku ponad 4 tysiące wypadków, w których śmierć poniosło prawie 500 osób, co stanowi 9% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków w Polsce w ubiegłym roku.3

?Podpisanie przez Browary Polskie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to dla nas wielki sukces. Cieszymy się, że wśród sygnatariuszy Karty z Polski mamy stowarzyszenie reprezentujące tak potężny przemysł. Mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie podpisania Karty przez sektor piwowarski w Polsce zachęci kolejne firmy oraz stowarzyszenia branżowe do podjęcia inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w imię wspólnej dla nas wszystkich sprawy ? poprawy bezpieczeństwa na drogach?, powiedziała Stine Jensen, Communication Manager, Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA PROWADZĄCY ? NIEPIJĄCY!

 

Pierwszym działaniem, które podejmą Browary Polskie w ramach Karty jest społeczna kampania edukacyjna pod hasłem Prowadzący ? niepijący!. Pilotaż tego projektu rozpocznie się 9 listopada br. w Łodzi. Akcji w Łodzi patronować będzie Prezydent Miasta ? Jerzy Kropiwnicki.

Kampania w Łodzi prowadzona będzie w wybranych łódzkich lokalach ? pubach, klubach i dyskotekach, w których promowany będzie Bezpieczny Ruch Imprezowy: PIŁEŚ ? POHAMUJ SIĘ ? NIE JEDŹ. Przeszkolone zespoły animatorów edukować będą bawiących się ludzi na temat bezpiecznych sposobów powrotu do domu po spożyciu alkoholu: taksówek ze specjalnym rabatem, nocnych autobusów, na które bilet kosztuje tylko 1 zł.

Promotorzy będą również zachęcać ludzi do uczestnictwa w zabawie w tzw. wyznaczonego kierowcę. Ideą zabawy jest wybranie spośród grona znajomych jednej osoby, która tego wieczoru nie pije alkoholu i rozwozi przyjaciół do domu. Każdy wyznaczony kierowca zostanie symbolicznie wyróżniony i nagrodzony. Edukacja z udziałem promotorów prowadzona będzie w weekendy, gdyż jak wskazują statystyki policyjne, nietrzeźwi kierowcy najczęściej uczestniczą w wypadkach drogowych w ostatnich dniach tygodnia (piątek ? niedziela). Przeprowadzenie pilotażu w Łodzi ma na celu przetestowanie zastosowanych mechanizmów, dokonanie ich ewaluacji i udoskonalenie pod kątem dalszych działań. Kontynuacja akcji o podobnym charakterze planowana jest w innych wojewódzkich miastach Polski w 2007 r.

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”39″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print