ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO – BROWARY POLSKIE rozpoczął kampanię edukacyjną przeciwko prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu ?Prowadzący ? niepijący!?

Opublikowano: 14 listopada 2006

[skyday-main-image id=”41″]

Pilotaż kampanii edukacyjnej pod hasłem Prowadzący – niepijący! rozpoczął się 9 listopada br. w Łodzi. Akcji patronuje Prezydent Miasta – Jerzy Kropiwnicki. Patronat nad działaniami Browarów Polskich objęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcję popiera także Komenda Główna Policji.

 

Kampania w Łodzi jest wspierana przez organizację konsumencką – Bractwo Piwne oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe. Działania wspiera również Komenda Wojewódzka Policji. Patronat medialny objęły Express Ilustrowany i Radio Łódź.

 

Kampania prowadzona będzie w 20 wybranych lokalach – pubach, klubach i dyskotekach, w których promowany będzie Bezpieczny Ruch Imprezowy: PIŁEŚ – POHAMUJ SIĘ – NIE JEDŹ. Przeszkolone zespoły animatorów edukować będą bawiących się ludzi na temat bezpiecznych sposobów powrotu do domu po spożyciu alkoholu: taksówek ze specjalnym rabatem, nocnych autobusów.

 

Animatorzy będą również zachęcać ludzi do uczestnictwa w zabawie w tzw. wyznaczonego kierowcę. Ideą zabawy jest wybranie spośród grona znajomych jednej osoby, która tego wieczoru nie pije alkoholu i rozwozi przyjaciół do domu. Każdy wyznaczony kierowca zostanie symbolicznie wyróżniony i nagrodzony.

 

Edukacja z udziałem animatorów prowadzona będzie w weekendy, od 10.11 do 3.12.2006 r., gdyż jak wskazują statystyki policyjne, nietrzeźwi kierowcy najczęściej uczestniczą w wypadkach drogowych w ostatnich dniach tygodnia (piątek – niedziela). Przez cały czas trwania akcji łódzka policja będzie prowadziła wzmożone kontrole trzeźwości kierowców, zwłaszcza w okolicach nocnych lokali.

 

Rozpoczęcie kampanii edukacyjnej jest praktyczną realizacją zobowiązań podjętych przez polski przemysł piwowarski w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter).

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.

 

„Rozpoczęcie kampanii edukacyjnej w Łodzi to pierwszy przypadek podjęcia akcji przeciwdziałającej prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu w miejscach, gdzie jest on spożywany. Jest to kolejny etap aktywności przemysłu piwowarskiego w Polsce, który od lat stara się edukować społeczeństwo na temat odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Produkujemy piwo i chcemy, by było ono sprzedawane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i konsumowane w sposób odpowiedzialny. Dlatego chcemy edukować, zwłaszcza młodych kierowców, że prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie. W tej grupie widzimy największe możliwości zmiany postaw i zachowań” – powiedziała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.

 

Podobne działania były inicjowane przez browary z różnych krajów europejskich. Najbardziej znana kampania – „Euro BOB” odbyła się w wielu krajach UE, m.in. we Francji, Belgii, Holandii, Irlandii.

 

Jako sygnatariusz karty Browary Polskie zobowiązały się w okresie trzech lat (2007-2009) prowadzić działania w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i edukować, aby po spożyciu alkoholu nie siadać za kierownicą.

 

Przeprowadzenie pilotażu w Łodzi ma na celu przetestowanie zastosowanych mechanizmów, dokonanie ich ewaluacji i udoskonalenie pod kątem dalszych działań. Kontynuacja akcji o podobnym charakterze planowana jest w innych wojewódzkich miastach Polski w 2007 r.

[skyday-attachments-and-galleries id=”41″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print