Społeczna odpowiedzialność

2003 – pierwsza edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2003

Pierwsza edycja kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” odbyła się w roku 2003. Jej adresatami byli m.in. sprzedawcy i właściciele sklepów oraz punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu – restauracji, pubów i kawiarni. Kampania ma przypomnieć sprzedawcom o obowiązku sprawdzania wieku kupującego alkohol, jeśli jego wygląd sugeruje, że może być to osoba niepełnoletnia. Uprawnienia takie daje sprzedawcy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 15). Odbiorcami kampanii są również świadkowie sprzedaży. Organizatorom kampanii zależy, aby dorośli reagowali, gdy widzą nastolatków, którym sprzedawany jest alkohol.

Na użytek kampanii 2003 r. przygotowano: spoty telewizyjne, plakaty, ulotki edukacyjne dla sprzedawców oraz billboardy. Do końca lipca 2003 roku przedstawiciele handlowi browarów oraz hurtownicy dotarli z materiałami kampanijnymi do 80 tys. punktów sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Kampania trwała przez całe wakacje.

W przekazach i materiałach kampanijnych pojawiły się komunikaty:

  • „Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo”
  • „Sprzedawca ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości”
  • „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”
  • „Granicą prawa – Granica wieku”

W działania kampanijne zaangażowała się policja oraz samorządy lokalne.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

Wsparcia kampanii udzielili:

Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i usług, 280 inicjatyw samorządów lokalnych w całej Polsce

image_pdfimage_print