Rynek piwa w Europie

5 stycznia 2016

Beer Statistics 2015

The Brewers of Europe opublikowały kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics”. 3 listopada europejska organizacja piwowarów The Brewers of Europe (Browary Europejskie) opublikowała kolejną edycję podsumowania ”Beer Statistics” (statystyki piwne), które przytacza dane za rok 2014 oraz wskazuje na trendy od roku 2009, w 28 krajach członkowskich UE.

Czytaj więcej
18 sierpnia 2015

XXXV Kongres EBC w Porto

Artykuł przygotowany przez dr inż. Marka Zdaniewicza, dr inż. Edytę Kordialik-Bogacką, dr inż. Aleksandra Poredę. W 2015 roku organizację Kongresu EBC ponownie powierzono Portugalii. XXXV Kongres EBC odbył się w dniach 24-28 maja w słonecznym Porto.

Czytaj więcej
11 marca 2014

Browary: Rozporządzenie Parlamentu podkreśla konieczność zajęcia się nadużywaniem alkoholu w Europie

W dniu 11 marca 2014 roku Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła Rozporządzenie w sprawie Strategii UE ds. Alkoholu. Ponadnarodowa organizacja The Brewers of Europe potwierdza zobowiązanie Browarów do działań przeciw szkodom wyrządzanym przez nadmierną konsumpcję alkoholu.

Czytaj więcej
6 grudnia 2013

Polski fotograf wyróżniony przez europejskich browarników

Laureatem III edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego Faces of Brewing został Polak, autor zdjęcia „Social Lubricant”. Wręczenie nagrody oraz prezentacja wyróżnionego zdjęcia odbyło się 4 grudnia podczas gali Beer Serves Europe – wydarzenia europejskiej branży piwowarskiej organizowanego cyklicznie w Brukseli. Oficjalny patron konkursu,  polskie browary zrzeszone w Związku Browary Polskie,  ufundowały dodatkową nagrodę dla najlepszego zdjęcia nadesłanego z Polski.

Czytaj więcej
5 czerwca 2013

Słowenia 29. członkiem The Brewers of Europe

3. czerwca The Brewers of Europe przyjęły kandydaturę Słowenii jako swojego 29. członka. Piwo warzone jest w każdym państwie UE i Słowenia nie stanowi wyjątku. Posiada ona bogate dziedzictwo piwowarskie, które zapewnia obecnie około 10 tysięcy miejsc pracy. Słoweńcy spożywają około 80 litrów piwa na głowę, a słoweńskie browary warzą ponad 150 milionów litrów piwa rocznie, z czego około 1/4 trafia na eksport.

Czytaj więcej
25 kwietnia 2013

Browary europejskie mówią o znacznych postępach “Beer Pledge” przy okazji 12. zebrania plenarnego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia UE

BRUKSELA, 25 kwietnia 2013: Wypowiadając się na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF), The Brewers of Europe ogłosiły postępy we wdrażaniu tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie), wliczając w to nowe przełomowe partnerstwo z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu.

Czytaj więcej
19 kwietnia 2013

Budowa pozytywnej przyszłości małych i średnich browarów w Europie

Forst (Włochy), 19 kwietnia 2013 – Dziś i jutro małe i średnie browary z całej Europy spotykają się w celu omówienia roli piwa i browarów w pełnym wyzwań środowisku biznesowym Unii Europejskiej. Gospodarzem jest browar Forst, a organizatorem The Brewers of Europe we współpracy ze swoim włoskim członkiem, Assobirra. To odbywające się dwa razy w roku wydarzenie stanowi dla małych niezależnych browarów europejskich wyjątkową okazję do spotkania i dyskusji w serdecznej i żywej atmosferze nad stojącymi przed nimi wyzwaniami oraz sposobami osiągania sukcesów w dzisiejszej Europie.

Czytaj więcej
26 listopada 2012

The Brewers of Europe wybierają nowego Prezesa

W dniu 23 listopada The Brewers of Europe powołały Demetrio Carceller na nowego Prezesa, zastępującego Alberto da Ponte.

Czytaj więcej
23 listopada 2012

Ogłoszono laureatów Faces of Brewing 2012

Bruksela, 23 listopada 2012: Zdjęcie mnicha kontrolującego współczesny browar, zatytułowane “Ojciec Antoine” wygrało pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie “Faces of Brewing, ogłoszono we czwartek na gali “Beer Serves Europe” w Brukseli, na której zebrały się czołowe postaci branży piwowarskiej oraz europejskie media.

Czytaj więcej
22 listopada 2012

Gala The Brewers of Europe podkreśla rolę sponsorowania sportu w dobie kryzysu

BRUKSELA, 22 listopada 2012: Podejmując tematykę roli piwa w sponsorowaniu sportu, doroczna gala The Brewers of Europe podkreśliła odpowiedzialną role, którą ponad 3500 europejskich browarów odgrywa we wspieraniu sportu amatorskiego i zawodowego.

Czytaj więcej
22 czerwca 2012

Stanowisko w sprawie regulacji cen w celu ochrony zdrowia publicznego

The Brewers of Europe, głos europejskiej branży piwowarskiej, promuje odpowiedzialne spożywanie piwa i ma na swoim koncie wiele udokumentowanych ustawicznych działań zwalczających nadużywanie alkoholu. Przekuwając ponad jedną trzecią pomysłów w działanie, europejscy browarnicy stały się wiodącą stroną Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej. Na początku bieżącego roku browarnicy ponowili swoje zaangażowanie poprzez uruchomienie Europejskiej Deklaracji Piwa. Poprzez tę dobrowolną inicjatywę browarnicy angażują się we wspólne mierzalne działania w celu poprawy informacji konsumenckiej, a także zapewnienia stosowania odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w zgodzie z oczekiwaniami obywateli oraz ustawodawców Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
25 kwietnia 2012

Wiodący producenci napojów alkoholowych z Unii Europejskiej zgadzają się na rozszerzenie wspólnych standardów marketingowych i większą samoregulację w Unii Europejskiej

Wiodący producenci z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej uruchomili szeroką inicjatywę w celu wzmocnienia niezależnych samoregulacyjnych rozwiązań reklamowych w ramach marketingu napojów alkoholowych poprzez ustanowienie szeregu wspólnych restrykcyjnych standardów dla celów komunikacji marketingowej w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
1 marca 2012

Unia Europejska popiera prospołeczne inicjatywy producentów piwa

Komisja Europejska przyjęła pierwsze wspólne ponadnarodowe zobowiązanie do realizacji działań prospołecznych i edukacyjnych, złożone przez przedstawicieli 3500 producentów piwa z całej Europy. Zobowiązanie jest zgodne ze strategią Unii Europejskiej, ma charakter dobrowolny i stanowi oddolną inicjatywę branży. Jednym z jego inicjatorów jest Polska, reprezentowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Czytaj więcej
28 czerwca 2011

Miliard euro rocznie wydają europejskie browary na sponsoring i wsparcie przedsięwzięć społecznych .

Miliard euro rocznie wydają europejskie browary na sponsoring i wsparcie przedsięwzięć społecznych - wynika z opublikowanego właśnie raportu Brewers of Europe oraz The European Sponsorship Assotiation. Raport, przedstawiony na forum Parlamentu Europejskiego wskazuje iż tysiące wydarzeń i projektów społecznych, artystycznych, z dziedziny sztuki, nauki i innowacji zależy od wsparcia ze strony branży piwowarskiej. Są to szczególnie wydarzenia o skali regionalnej i lokalnej, dla których trudno byłoby znaleźć alternatywne finansowanie - wynika z raportu.

Czytaj więcej
7 grudnia 2010

Partnerskie inicjatywy na rzecz walki z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu

Około 80 uczestników z całej Europy zebrało 3 grudnia w Brukseli, by dyskutować o skutecznych metodach promowania odpowiedzialnych zachowań na drodze ? nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Uczestnicy konferencji wyrazili również swoje poparcie dla Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego. Wśród zebranych byli decydenci, przedstawicie policji, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentowała Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

Czytaj więcej
18 października 2010

Europejskie browary podnoszą ważne kwestie podczas gali w Brukseli

W ubiegły wtorek, 13 października br., odbyła się debata poświęcona kluczowym wyzwaniom stojącym przed branżą browarniczą. Ponad 400 przedstawicieli wyższego kierownictwa wiodących europejskich browarów wraz z przywódcami politycznymi omawiało takie tematy, jak opodatkowanie, regulacje oraz odpowiedzialne spożycie alkoholu.

Czytaj więcej
12 marca 2009

Europejskie Sympozjum Piwa w Brukseli

13 marca 2009 w Brukseli, pod auspicjami Rządu czeskiego, organizacji The Brewers of Europe oraz Czeskiego Stowarzyszenia Piwa i Słodu, odbędzie się Europejskie Sympozjum Piwa.

Czytaj więcej
5 listopada 2008

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa – V Sympozjum Zdrowia i Piwa

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa - V Sympozjum Zdrowia i Piwa miało miejsce we wtorek, 4-ego listopada 2008r. w Madrycie. Sympozjum objęte zostało honorowym przewodnictwem Jego Wysokości króla Juana Carlosa I i zostało zainaugurowane przez Panią Elenę Espinosa, hiszpańską Minister Środowiska i Obszarów Wiejskich i Nadmorskich. Na spotkanie przybyli specjaliści i badacze z dziedziny medycyny, żywienia i dietetyki.

Czytaj więcej
13 lipca 2007

Dyrektywa dot. minimalnej stawki akcyzy

Podczas sesji plenarnej we wtorek 10-ego lipca Parlament Europejski miał zadecydować o przyjęciu opinii Komitetu ds. Gospodarczych i Monetarnych, zawierających dwa istotne punkty:

Czytaj więcej
26 czerwca 2007

Komisja Europejska, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe tworzą Forum na rzecz zwalczania szkód wyrządzanych przez nadmierną konsumpcję alkoholu

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej ponad 40 firm oraz organizacji pozarządowych postanowiło podjąć działania mające na celu ochronę swoich obywateli przed skutkami nadużywania alkoholu. 7 czerwca 2007 roku Komisja Europejska oraz organizacje reprezentujące przemysł alkoholowy, producenci alkoholu i organizacje pozarządowe podpisały w Brukseli dokument powołujący do Życia Forum na rzecz przeciwdziałania nadużywania alkoholu. Forum ds. Alkoholu i Zdrowia spotykać się będzie dwa razy do roku, koncentrując się w szczególności na działaniach zmierzających do ochrony dzieci i młodzieży oraz na zapobieganiu nieodpowiedzialnej reklamie i sprzedaży alkoholu. Jest to niezwykle ważne wydarzenie. Szczególnie obecnie, gdy rokrocznie około 200 tysięcy Europejczyków umiera z powodu szkodliwego wpływu alkoholu, a ponad 25% zgonów wśród młodych mężczyzn przypisywane jest działaniu alkoholu.

Czytaj więcej
30 października 2006

Komisja przyjmuje Komunikat o zmniejszeniu szkód wywołanych nadużywaniem alkoholu w Europie

Komunikat mówi o niepożądanym wpływie szkodliwej i niebezpiecznej konsumpcji alkoholu w Europie, która przyczynia się do około 195 000 zgonów w UE rocznie.

Czytaj więcej
Pokaż więcej Pokaż mniej