O branży

Europejskie browary podnoszą ważne kwestie podczas gali w Brukseli

Opublikowano: 18 października 2010

W ubiegły wtorek, 13 października br., odbyła się debata poświęcona kluczowym wyzwaniom stojącym przed branżą browarniczą. Ponad 400 przedstawicieli wyższego kierownictwa wiodących europejskich browarów wraz z przywódcami politycznymi omawiało takie tematy, jak opodatkowanie, regulacje oraz odpowiedzialne spożycie alkoholu.

Podczas debaty zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers oraz Europejską Wspólnotę Kucharzy Euro-Toques International, Alberto da Ponte, prezes The Brewers of Europe powiedział: ?W trakcie gali podkreślono wkład branży browarniczej w rozwój europejskiej gospodarki, a w szczególności, w zatrudnienie i wpływy podatkowe. Zwrócono także uwagę na realizowane przez nią inicjatywy społeczne oraz kampanie zwiększające świadomość odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Podczas spotkania odbyliśmy szczerą rozmowę o kluczowych kwestiach politycznych, takich jak, m.in. potrzeba opracowania odpowiednich ram ustawodawczych.?

Rządy państw oraz wszystkie osoby mające związek z branżą browarniczą muszą współpracować nad rozwiązaniem kluczowych wyzwań ? powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes koncernu Heineken. Musimy dążyć do obniżenia naszego bilansu emisji CO2, lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywamy w Europie i poza jej granicami, nawiązywać partnerską współpracę, by promować odpowiedzialne spożycie alkoholu oraz wypracować zasady rozsądnej polityki gospodarczej? ? dodał Jean-Francois van Boxmeer.

Podczas rozmowy poświęconej podatkom, obrady przy okrągłym stole skupiły się na wynikach niezwykle ważnego badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, które omawia potencjalny wpływ kolejnych podwyżek podatku akcyzowego. Raport podkreśla, że 20-procentowa podwyżka akcyzy może doprowadzić do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy spośród kilku milionów stanowisk stworzonych przez branżę.

?Podwyższenie akcyzy będzie poważnym ciosem dla branży browarniczej oraz zagrożeniem dla 1,8 miliona miejsc pracy w europejskim sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Cios ten zostanie zadany w chwili, w której gospodarka europejska podnosi się z niezwykle głębokiego kryzysu? ? powiedział Alberto da Ponte.

Badanie wskazuje także, że wprowadzenie wyższej stawki podatku akcyzowego z naddatkiem zrekompensuje straty, jakie poniosły rządy państw z tytułu niższych wpływów budżetowych. ?Większość europejskich browarów to małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające tradycyjne produkty lokalne. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od setek lat, kontynuując dawne tradycje. Musimy koniecznie chronić liderów innowacji, którzy tworzą tak wiele miejsc pracy ? ? powiedział Michel Moortgat.

Prezydent Unii Europejskiej, Herman Van Rompuy, podkreślając znaczenie piwa oraz branży browarniczej dla całej Europy przypomniał, że pełni ona rolę ambasadora kultury europejskiej i ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Van Rompuy podkreślił, że ?Unia Europejska będzie w dalszym ciągu tworzyć zasady odpowiedniej polityki, która da browarnikom narzędzia niezbędne do ekspansji i rozwoju działalności na terenie Europy. Działania te będą prowadzone w oparciu o dialog i dyskusje.?

image_pdfimage_print