Analizy i podsumowania

28 marca 2022

NielsenIQ: Rynek piwa w Polsce w 2021 r.

NielsenIQ kompleksowo opisuje trendy i prezentuje najważniejsze dane dotyczące rynku piwa w 2021 roku. Wyzwania, które przyniosła pandemia oraz presja rosnących kosztów znalazły swoje odzwierciedlenie w liczbach - w 2021 roku rynek piwa skurczył się pod względem wartości i wolumenu. Mimo trudności piwowarzy rozwijają pozytywne trendy konsumenckie - rośnie popularność piw bezalkoholowych i piw premium.

Czytaj więcej
1 lutego 2022

Raport wpływu branży piwowarskiej

Firma Deloitte opracowała raport pn. „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie”, z którego wynika, że mimo ogromnych wyzwań rynkowych i gospodarczych związanych z pandemią, branża piwowarska pozostaje silnym i stabilnym sektorem polskiego przemysłu. Warzenie i sprzedaż piwa generują znaczące wpływy do budżetu państwa i mogą odegrać ważną rolę w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej
7 września 2021

Infografika – polska branża piwowarska 2021

Przedstawiamy infografikę ukazującą polską branżę piwowarską w trzech aspektach: znaczenie gospodarcze, opodatkowanie i trendy konsumenckie.

Czytaj więcej
19 lipca 2021

Infografika – butelka zwrotna

Przedstawiamy infografikę na temat butelki zwrotnej, opakowania najbardziej przyjaznego środowisku. Zanim trafi do recyklingu, butelka może krążyć w obiegu średnio 20 razy. Branża piwowarska jako jedyny sektor przemysłu w Polsce powszechnie korzysta z tej możliwości.

Czytaj więcej
13 października 2020

Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19

Raport wskazuje na najważniejsze problemy, z jakimi w dobie pandemii koronawirusa zmaga się przemysł piwowarski oraz wszystkie sektory zaangażowane w produkcję i sprzedaż piwa w Polsce. Raport został przygotowany pod auspicjami Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie we współpracy z reprezentantami browarów regionalnych i rzemieślniczych.

Czytaj więcej
29 czerwca 2020

Infografika – polska branża piwowarska 2020

Przedstawiamy infografikę ukazującą polską branżę piwowarską w trzech aspektach: znaczenie gospodarcze, opodatkowanie i trendy konsumenckie.

Czytaj więcej
29 czerwca 2020

Broszura jublieuszowa – 20 lat ZPPP Browary Polskie

Z okazji 20 lat istnienia Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie prezentujemy przegląd 20 najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Związek w minionych dwóch dekadach. Dotyczą one takich obszarów jak społeczna odpowiedzialność, współpraca z różnymi podmiotami i członkostwo w organizacjach, rozwój kultury piwnej w Polsce, czy wpływ branży piwnej na gospodarkę i otoczenie.

Czytaj więcej
29 czerwca 2020

Raport wpływu

Raport ukazuje rolę ekonomiczną, jaką branża piwowarska odgrywa w polskiej gospodarce, a także w jaki sposób wpływa na rozwój gospodarek lokalnych w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz realizuje cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czytaj więcej
23 maja 2017

Piwo w środę, wódka w sobotę. Co, kiedy i jak piją Polacy?

Jeśli piwo, to podczas kameralnych spotkań z przyjaciółmi, jeśli wino, to w rodzinnym gronie, jeśli zaś wódka, to najczęściej na imprezie – tak w świetle wyników najnowszych badań CBOS piją alkohol dorośli Polacy. Choć najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce jest piwo, Polakom najczęściej zdarza się upijać wódką. Pijąc wódkę przeciętny konsument spożywa jednorazowo niemal dwa razy więcej czystego alkoholu niż pijąc piwo i prawie trzy razy więcej czystego alkoholu niż wtedy, gdy pije wino.

Czytaj więcej
17 sierpnia 2015

Polaków portret piwny

Wnioski z badania „Wizerunek piwa w kontekście innych alkoholi” przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie w listopadzie 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18. r.ż. 

Czytaj więcej
17 sierpnia 2015

Z przyjaciółmi, po pracy, w restauracji czy na wyjeździe? Jak i kiedy pija się piwo w Polsce

Wnioski z badania „Konsumpcja piwa a spędzanie wolnego czasu”, przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie w kwietniu 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18. r.ż. 

Czytaj więcej
17 sierpnia 2015

Poczet szefów polskich – których kucharzy lubią piwosze

Wnioski z badania „Konsumpcja piwa a spędzanie wolnego czasu”, przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie w kwietniu 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18. r.ż. 

Czytaj więcej
4 września 2014

Zawartość ksantohumolu w polskich piwach

Zbadano zawartość  ksantohumolu (XN) w 27 piwach polskich oraz dla porównania w 8 wybranych piwach niemieckich. Do wydzielenia analitu zastosowano ekstrakcję micelarną. Jego zawartość oznaczono za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD). W celu pełnej charakterystyki piw określono ich właściwości fizykochemiczne i zbadano zależność pomiędzy tymi właściwościami a zawartością XN, która w piwach polskich mieściła się w zakresie 0,006-0,22 mg/L. Największą ilość XN stwierdzono w piwach ciemnych oraz jasnych niefiltrowanych o zawartości ekstraktu powyżej 12,5% mas.

Czytaj więcej
29 sierpnia 2012

Ocena kampanii „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony” (2005)

Według badań z roku 2005, oceniających skuteczność i postrzeganie akcji ZPPP Browary Polskie "Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony", wynika m.in., że w miejscowościach, w których prowadzona była akcja (Warszawa, Białystok, Kościerzyna), procent sklepów, w których osobie nieletniej sprzedano alkohol, był znacząco niższy niż w innych ośrodkach.

Czytaj więcej
29 sierpnia 2012

Badania kampanii „Prowadzący-niepijący” (2005)

Celem badania było określenie stopnia zauważenia i zapamiętania poszczególnych elementów akcji, ocena skuteczności prowadzonych działań przez odbiorców akcji, a także zbadanie postaw wobec spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdów po jego spożyciu. W opinii 59 proc. respondentów akcja dobrze spełniała zadanie, uświadamiania osobom spożywającym alkohol, że nie powinni prowadzić pojazdu po jego spożyciu.

Czytaj więcej
29 sierpnia 2012

Piwo najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007)

Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w "Rynach Alkoholowych" 1 czerwca 2007 r., wynika, że trzy czwarte osób pijących alkohol to amatorzy piwa. Obecnie nie ma na tym rynku wyraźnego lidera, a udziały poszczególnych marek piwa są porównywalne.

Czytaj więcej
29 sierpnia 2012

Polacy wobec sprzedaży alkoholu nieletnim (2008)

Badanie miało na celu poznanie poglądów Polaków na temat problemu sprzedaży alkoholu nieletnim. Respondentów pytano, czy sprzedaż alkoholu nieletnim to negatywne zjawisko, czy nieletni w Polsce maja łatwy dostęp do alkoholu, czy badani byli świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. Zadano również pytanie o ocenę idei penalizacji sprzedaży alkoholu nieletnim oraz o stosunek do sprzedaży nieletnim piwa.

Czytaj więcej
29 sierpnia 2012

Raport Ernst&Young edycja 2011 – rozdział o Polsce

Opublikowany przez The Brewers of Europe i Ernst & Young raport “The Contribution Made by Beer to European Economy” podsumowuje kondycję polskiej i europejskiej branży piwowarskiej w 2010 roku.

Czytaj więcej
23 września 2011

BIOLOGICZNE UTLENIANIE SPOŻYWANEGO ALKOHOLU- FAKTY I MITY

Jedną z charakterystycznych cech osobowości człowieka jest naturalny pociąg do alkoholu i jak wskazuje tysiącletnia tradycja jest on nadal aktualny. Procesy fermentacji i zwyczaj spożywania alkoholu jest od niepamiętnych czasów związany z historia rozwoju ludzkości i cywilizacji.

Czytaj więcej
23 września 2011

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA PIWA

Konsumenci spożywając piwo z uwagi na jego walory smakowe, często nie są świadomi unikalnych walorów odżywczych i zdrowotnych tego napoju. A piwo w swoim składzie zawiera wiele związków korzystnie oddziaływujących na zdrowie, i jeśli jest spożywane z umiarem nie powoduje negatywnych skutków dla organizmu człowieka.

Czytaj więcej
21 września 2011

Najważniejsze konkluzje Beer&Health Forum, Bruksela, 20.09.2011

20 września br. w Brukseli odbyło się 6 Sympozjum „Piwo i Zdrowie” w czasie którego czołowi europejscy naukowcy i eksperci pokazywali, iż umiarkowane spożywanie piwa przez osoby dorosłe może być elementem zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej
Pokaż więcej Pokaż mniej