O branży

XXXV Kongres EBC w Porto

Opublikowano: 18 sierpnia 2015

Artykuł przygotowany przez dr inż. Marka Zdaniewicza, dr inż. Edytę Kordialik-Bogacką, dr inż. Aleksandra Poredę

W 2015 roku organizację Kongresu EBC ponownie powierzono Portugalii. XXXV Kongres EBC odbył się w dniach 24-28 maja w słonecznym Porto. Uczestniczyło w nim ok. 400 przedstawicieli browarów, słodowni, instytucji naukowych, dostawców urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także środków wspomagających produkcję. Miejscem obrad było Centrum Kongresowe Alfândega, znajdujące się nad brzegiem rzeki Douro, w odległości ok. 5 km od jej ujścia do Oceanu Atlantyckiego. W gmachu zaadaptowanym na centrum kongresowe w przeszłości mieścił się urząd celny. Tutaj barki z winem transportowane z głębi kraju do portu poddawane były kontroli. Towary sprawdzano, pobierano cło w zależności od rodzaju i ilości dóbr, a jeśli było to konieczne, przechowywano je przed dalszą podróżą.

Część merytoryczną konferencji zainaugurował João Abecasis z portugalskiego stowarzyszenia przemysłu browarniczego (APCV), który swoje wystąpienie poświęcił trendom obserwowanym na rynku piwa w Portugalii. Przedstawił niepokojące branżę piwowarską dane dokumentujące spadek spożycia piwa w 2014 roku do najniższej wartości w ostatnich 24 latach. Według APVC przeciętny Portugalczyk spożywa zaledwie ok. 46 litrów tego napoju rocznie. Portugalia jest jednak znaczącym eksporterem piwa. Sprzedaje do innych krajów ok. 2,49 mln hl piwa rocznie, co sytuuje Portugalię w pierwszej dziesiątce największych eksporterów piwa w Europie, tuż za Polską (2,54 mln hl). Portugalczycy spożywają piwo przede wszystkim w restauracjach, pubach czy klubach. Biorąc pod uwagę ilość kupowanego w tych miejscach piwa są na pierwszym miejscu w Europie. Polska zajmuje natomiast w tym rankingu dopiero 28 miejsce. W naszym kraju spożycie piwa w gastronomii w stosunku do domowej konsumpcji kształtuje się na poziomie 10:90, w Portugalii 66:34.

Kolejny wykładowca Demetrio Carceller, prezydent The Brewers of Europe, podkreślał wyjątkowy wkład branży piwowarskiej w rozwój kulturalny i gospodarczy Europy. Browarnicy stanowią kluczowe podmioty gospodarcze UE, wiodą prym w badaniach naukowych i innowacjach, propagują odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, a także zrównoważony rozwój środowiska.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja prof. Franka Ratha z instytutu VLB Berlin podsumowująca zrealizowany grant badawczy dotyczący niekontrolowanego wypieniania się piwa, tzw. gushingu. Prelegent udokumentował, że badanie stopnia zakażenia ziarna jęczmienia przez pleśnie pozwala oszacować tylko w niewielkim stopniu ryzyko wystąpienia wypieniania się gotowego wyrobu, otrzymywanego z zainfekowanego surowca. W toku przeprowadzonych badań nie potwierdzono również silnej korelacji pomiędzy stężeniem tworzonych przez pleśnie hydrofobin, a częstotliwością występowania gushingu. Przypuszcza się więc, iż hydrofobiny nie są jedyną przyczyną występowania zjawiska wypieniania się piwa. Pomimo więc zakrojonych na szeroką skalę badań i ciągłego doskonalenia metod analitycznych, gushing pozostaje wciąż nie do końca poznanym zjawiskiem.

Ostatni wykład sesji plenarnej był podsumowaniem dyskusji, która odbyła się na ubiegłorocznym spotkaniu Brewing Science Group (BSG) w Wiedniu, na temat najbardziej palących problemów, przed którymi staje obecnie branża piwowarska. Zreferowania tych zagadnień podjęli się: Caroline Walker z Campden BRI (UK) oraz przewodniczący BSG, Carsten Zufall z Cervecería Polar (Wenezuela). Również  tegoroczny Kongres był okazją do spotkania członków BSG. Spotkanie w dużym stopniu poświęcone było organizacji przyszłorocznego Sympozjum EBC, które po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

Kolejne wystąpienia prezentowano w trzech równoległych sesjach. Zgodnie z nowym pomysłem organizatorów, poszczególne referaty pogrupowano jednak nie według tematyki wykładów, ale w zależności od położenia ośrodków, w których badania były  prowadzone. Tytuły sesji zasadniczo pokrywały się z nazwami rejonów geograficznych: Benelux, Centralna Europa I i II, Centralna/Wschodnia Europa, Północno-Zachodnia Europa, Skandynawia/Finlandia, Iberia/Ameryka Łacińska, USA i Japonia. Wielu uczestników Kongresu odnotowało, że z bardzo dobrej strony zaprezentowali się  właśnie naukowcy z Japonii. W czasie trzech dni Kongresu przedstawiono łącznie 65 półgodzinnych referatów i 93 plakaty dotyczące różnych aspektów związanych z browarnictwem. Polskie akcenty to prezentacje dr Edyty Kordialik-Bogackiej z Politechniki Łódzkiej dotyczące: (1) wpływu rodzaju syropu cukrowego na aktywność fermentacyjną drożdży i jakość piwa (2) emocjonalnych reakcji polskich i włoskich konsumentów na napoje alkoholowe (badania prowadzone we współpracy z naukowcami z Universita Cattolica del Sacro Curore w Piacenzie) oraz dr Aleksandra Poredy i dr Marka Zdaniewicza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat (3) suplementacji brzeczek jonami metali.

W czasie Kongresu odbyło się także spotkanie robocze założonego przez dr Aleksandra Poredę konsorcjum, skupiającego oprócz przedstawicieli Polski także naukowców z Belgii, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy dążą do powołania wspólnych, międzynarodowych studiów doktoranckich z zakresu słodownictwa i browarnictwa. W spotkaniu uczestniczył także John Brauer (The Brewers of Europe), deklarując swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Organizatorzy Kongresu zapewnili także uczestnikom możliwość uczestniczenia w ciekawych imprezach towarzyszących, takich jak: rejs statkiem po rzece Douro, wizyta w fabryce butelek, w browarze Unicer, a także udział w uroczystym bankiecie pożegnalnym z koncertem muzyki regionalnej.

Na zakończenie tej relacji, składamy szczególne podziękowania Związkowi Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce, za wsparcie organizacyjne i finansowe udziału polskiej delegacji w Kongresie EBC w Porto.

image_pdfimage_print