O branży

Wiodący producenci napojów alkoholowych z Unii Europejskiej zgadzają się na rozszerzenie wspólnych standardów marketingowych i większą samoregulację w Unii Europejskiej

Opublikowano: 25 kwietnia 2012

Wiodący producenci z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej uruchomili szeroką inicjatywę w celu wzmocnienia niezależnych samoregulacyjnych rozwiązań reklamowych w ramach marketingu napojów alkoholowych poprzez ustanowienie szeregu wspólnych restrykcyjnych standardów dla celów komunikacji marketingowej w Unii Europejskiej.

Poprzez Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu ABInBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pemod Ricard i SAB Miller, które łącznie generują większość wydatków na reklamę alkoholu w Europie, współpracować będą ze Światową Federacją Reklamodawców (WFA), Unią Europejską i stowarzyszeniami narodowymi w celu uzgodnienia i wdrożenia wspólnych standardów na rzecz odpowiedzialnej reklamy i marketingu, skierowanych do osób dorosłych, mogących dokonywać zakupu alkoholu zgodnie z prawem, które będą podlegały zewnętrznej ocenie poprzez niezależną kontrolę i sprawozdawczość publiczną.

Po raz pierwszy w historii Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stworzy wspólne standardy promowane przez producentów piwa, wina i alkoholi spirytusowych w Unii Europejskiej w celu:

zapobieżenia niezamierzonej styczności nieletnich z komunikatami marketingowymi reklamującymi napoje alkoholowe w mediach społecznych. Obejmuje to wspólne standardy na rzecz skutecznej kontroli wieku. Sponsorowane historie na Facebook’u, treści generowane przez użytkowników, dzielenie się/przekazywanie dalej funkcjonalności itd.

ustalenia wspólnego standardu demograficznego dla osób dorosłych dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe we wszystkich mediach, ograniczając tym samym niepożądane narażenie nieletnich na styczność z reklamami napojów alkoholowych. Przyjmie to formę wspólnego standardu bazowego, zgodnie z którym reklamy mogą być umieszcza tylko w mediach, których co najmniej 70% odbiorców stanowi zgodnie z szacunkami osoby powyżej wieku uprawniającego do zakupu zgodnie z prawem.

zakazania wszelkich komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla nieletnich poprzez zagwarantowanie tego, że treści reklam przyciągać będą głównie dorosłych. Inicjatywa ta dostarczy spójnych wytycznych oraz wzmocnienia ducha zasad mających na celu zagwarantowanie tego, że reklamy przemawiać będą głównie do osób dorosłych, którzy osiągnęli wiek uprawniający do zakupu zgodnie z prawem.

Kiedy standardy te zostaną ustalone, ich wdrożenie i zgodność monitorowane będą niezależnie przez Accenture oraz narodowe samoregulacyjne organizacje reklamowe w Europie, a wyniki będą publikowane. Organizacje te będą miały także za zadanie wzmacnianie standardów na poziomie krajowym z sankcjami zawierającymi środki takie jak podanie do publicznej wiadomości, obowiązkowa kontrola przyszłych kampanii i powiadomienie właściwych krajowych władz regulacyjnych w przypadku powtórnych naruszeń.

Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu przyjmuje formę „zobowiązania” WFA oraz przedsiębiorstw wobec Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF). EAHF jest flagowym programem Strategii Europejskiej w celu wspierania Państwa Członkowskich w redukowaniu szkód wyrządzonych przez alkohol. Forum, którego liderem jest Komisja Europejska, skupia producentów napojów alkoholowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli konsumentów, zawodów medycznych, branży reklamowej i detalicznej oraz innych w celu promowania dobrowolnych działań zmierzających do redukowania szkód wyrządzonych przez alkohol w Europie.

Promowanie skutecznych standardów w celu zagwarantowania odpowiedzialnego marketingu napojów alkoholowych jest ważnym obszarem zainteresowania EAHF. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu jest dowodem stałego zaangażowania branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej w realizacje celów Forum.

Stanowiąc zobowiązanie wobec EAHF, Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu musi pozostawać w zgodzie z wymogami EAHF dotyczącymi monitoringu i sprawozdawczości. Podlegać on będzie stałemu monitoringowi Komisji Europejskiej a WFA przedłoży pierwsze sprawozdanie o postępach we wdrożeniu i zgodności z uzgodnionymi wspólnymi standardami do czerwca 2013 roku. Sprawozdanie końcowe jest wymagalne do lutego 2015 roku.

Stephan Loerke, dyrektor zarządzający WFA, powiedział: „dzień dzisiejszy znaczy punkt zwrotny w długofalowym zaangażowaniu producentów napojów alkoholowych w odpowiedzialny marketing. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stanowi nowy fundament, ponieważ po raz pierwszy duże firmy z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej spotkały się po to, by uwspólnić standardy odpowiedzialności dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe.”

„Producenci napojów alkoholowych poważnie traktują oczekiwania konsumentów i społeczeństwa jako takiego co do tego, że nasze komunikaty marketingowe winny odpowiadać najwyższym standardom. Łączymy siły z naszymi partnerami, by pokazać, że wyjście naprzeciw, a nawet wyprzedzanie tych oczekiwań jest naszym stałym priorytetem” – powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes Heinekena.

„Jest to wyjątkowy przypadek, w którym nasza branża sięga po wszystkie swoje zasoby i doświadczenia po to, aby zbudować wspólne, obliczone na przetrwanie, standardy marketingowe związane z alkoholem. Pakt stanowi kamień milowy w odpowiedzialnym marketingu” – powiedział Andrew Morgan, prezes Diageo Europe.

„Poprzez ustanowienie samoregulacyjnych standardów, które idą wyraźnie dalej niż prawo, i poprzez weryfikacje, że są one przestrzegane, sprawimy, że zmieni się oblicze zarządzania i marketingu w branży napojów alkoholowych. Jest to znakomity przykład wkładu działań dobrowolnych w cele Strategii Europejskiej dotyczące redukowania szkód wyrządzanych przez alkohol” – powiedział Christian Barre, prezes Domecq Bodegas, Pernod Ricard.

 

Wszelkie zapytania prasowe kierować do:

Alastair Ray, Ray Media, +44 ((0) 7941 428 243 / +44 (0) 1600 713987, alastair@raymedia.biz

Malte Lohan, WFA, +32 (0)2 502 57 40, m.lohan@wfanet.org

 

 **********

O Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej zostało powołane przez Komisarza UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Markosa Kyprianou w czerwcu 2007r. Przewodniczy mu Despina Spanou, Główny Doradca Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Konsumentów przy Komisji Europejskiej.

Jego celem jest stworzenie na szczeblu europejskim forum dla stron zainteresowanych wkładem i zaangażowaniem w konkretne działania obliczone na redukcję szkód wyrządzanych przez alkohol. Dotychczas Forum przyjęło 72 członków, których stanowią producenci napojów alkoholowych i pozarządowe agencje zajmujące się ochroną konsumentów.

Duchem Forum jest praca pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i stanowienie przykładu, który będzie naśladowany przez innych w Europie. Ma być to przykład niezależnych działań podejmowanych przez różne zainteresowane strony, uwzględniające wiele aspektów zagadnienia. Nie ma ono na celu przesądzania o, a raczej stymulowanie innych inicjatyw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Od swojego powstania, Forum i jego członkowie opracowali ponad 200 inicjatyw dotyczących całego wachlarza działań, w tym działań w tak fundamentalnych dziedzinach jak informowanie konsumentów, edukacja, reklama i marketing, znakowanie towarów.

O WFA

WFA jest jedyną organizacja światową reprezentującą wspólne interesy reklamodawców.

Zrzesza największe rynki i reklamodawców z całego świata, generujących około 90% wydatków ponoszonych w skali świata na komunikaty marketingowe, tj. kwotę niemal 700 miliardów USD rocznie.

WFA jest liderem w odpowiedzialnych i skutecznych komunikatach marketingowych.

image_pdfimage_print