O branży

Komisja Europejska, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe tworzą Forum na rzecz zwalczania szkód wyrządzanych przez nadmierną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 26 czerwca 2007

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej ponad 40 firm oraz organizacji pozarządowych postanowiło podjąć działania mające na celu ochronę swoich obywateli przed skutkami nadużywania alkoholu. 7 czerwca 2007 roku Komisja Europejska oraz organizacje reprezentujące przemysł alkoholowy, producenci alkoholu i organizacje pozarządowe podpisały w Brukseli dokument powołujący do Życia Forum na rzecz przeciwdziałania nadużywania alkoholu. Forum ds. Alkoholu i Zdrowia spotykać się będzie dwa razy do roku, koncentrując się w szczególności na działaniach zmierzających do ochrony dzieci i młodzieży oraz na zapobieganiu nieodpowiedzialnej reklamie i sprzedaży alkoholu. Jest to niezwykle ważne wydarzenie. Szczególnie obecnie, gdy rokrocznie około 200 tysięcy Europejczyków umiera z powodu szkodliwego wpływu alkoholu, a ponad 25% zgonów wśród młodych mężczyzn przypisywane jest działaniu alkoholu.

Unijny Komisarz ds. Zdrowia Markos Kyprianou powiedział: ?Z Forum tym wiążę duże nadzieje, ponieważ ma na uwadze siłę, z jaką alkohol szkodzi zdrowiu. Przede wszystkim oczekuję od branży alkoholowej odpowiedzialnej sprzedaży produktów. Media, reklamodawcy, sprzedawcy detaliczni, a także właściciele pubów i barów również powinni przyczynić się do zmiany postaw i zachowań, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nie możemy pozwolić sobie na to, by tak wielu młodych ludzi w Europie ginęło rokrocznie z powodu nadmiernego spożycia alkoholu.?

Miejsce Polski

W imieniu polskiego przemysłu piwowarskiego, uczestnictwo w Forum podpisała ponadnarodowa organizacja europejskich browarników The Brewers of Europe. Jest to krok milowy w budowaniu w Europie szeroko rozumianej koalicji na rzecz eliminowania zjawisk patologicznych związanych z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu.

The Brewers of Europe powstało w 1958 r. w Brukseli, jako przedstawiciel sektora piwowarskiego na skalę europejską. Obecnie zrzesza 23 członków. Wspiera i doradza europejskim instytucjom między innymi w sprawach legislacyjnych dotyczących przemysłu piwowarskiego. Ma również na celu gwarantowanie europejskiemu sektorowi piwowarskiemu konkurencyjności oraz innowacyjności, promując obowiązki związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem oraz jakością dostarczanych surowców, jak i etycznym kodeksem reklamowym.

Platforma działania

Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia stanowi wspólną platformę działania. Jego członkowie to podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe pragnące poświęcić czas i zasoby na podjęcie działań zapobiegających szkodom związanym z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu. Państwa członkowskie, instytucje europejskie, Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina uczestniczą w tym Forum jako obserwatorzy.

Forum spotykać się będzie dwa razy do roku, a przewodniczyć mu będzie Sekretariat Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta (DG SANCO). Forum powoła Grupę Badawczą, która ? na wezwanie Forum ?udzielać będzie porad i nakreślać wytyczne dotyczące omawianych zagadnień. Forum może również powoływać Grupy Zadaniowe. Dwie pierwsze już powstały i zajmować się będą Marketingiem oraz Specyfiką Alkoholu wśród Młodzieży.

Zobowiązania członków

Aby zostać członkiem Forum przedsiębiorstwo lub organizacja pozarządowa musi przedłożyć na piśmie zobowiązanie do podjęcia określonych działań. Innymi słowy, wszyscy członkowie muszą przedstawić konkretny plan działania uwzględniający cele oraz informacje na temat sposobów monitorowania i oceny wyników. Uczestnictwo dla samego członkostwa nie będzie możliwe, ponieważ Forum nakłada na wszystkich członków obowiązek składania sprawozdań ze swoich działań oraz osiągnięć.

Co więcej, wszystkie plany działania oraz zobowiązania zostaną upublicznione i będą monitorowane w ramach jednego wspólnego programu. Również wyniki będą prezentowane w serwisie internetowym DG SANCO. Pozwoli to na ocenę udanych inicjatyw, które z kolei stanowić będą przykład dla innych członków Forum.

Wpływ alkoholu na zdrowie

Szacuje się, że rokrocznie w Unii Europejskiej spożycie alkoholu jest przyczyną śmierci około 200 tysięcy osób. Spożycie alkoholu jest przyczyną śmierci jednego na 4 młodych mężczyzn w wieku 15-29 lat i jednej na 10 kobiet w tej samej grupie wiekowej.

Według ostatnio opublikowanego nadzwyczajnego raportu Eurobarometru n/t Alkoholu, co dziesiąty Europejczyk zazwyczaj wypija minimum pięć drinków za jednym razem przy okazji zabawy. Wskaźnik ten był szczególnie wysoki wśród najmłodszych respondentów. Prawie co piąty młody człowiek w wieku 15-24 lata (19%) pije minimum pięć napojów alkoholowych za jednym razem.

Tło

24-ego października 2006 Komisja Europejska wydała Komunikat nakreślający strategię Unii Europejskiej wspierającą państwa członkowskie w działaniach mających na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych przez nadmierne spożycie alkoholu. Komunikat naświetlił następujące priorytety: ochronę dzieci i młodzieży; spadek obrażeń i zgonów na skutek wypadków drogowych spowodowanych skutkami spożycia alkoholu; zapobieganie szkód wśród dorosłych; zmniejszenie negatywnego wpływu na gospodarkę; podniesienie poziomu świadomości na temat wpływu spożycia alkoholu na zdrowie oraz pomoc w gromadzeniu wiarygodnych danych statystycznych.

Komisja określiła obszary, w których Unia Europejska może wspierać działania państw członkowskich zmierzających do zmniejszenia szkód wyrządzanych przez nieodpowiedzialne spożycie alkoholu, takich jak finansowanie projektów poprzez Programy Zdrowia i Badań, wymianę dobrych praktyk w kwestiach zmniejszania spożycia alkoholu wśród nieletnich oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie przepływu informacji oraz podejmowanie inicjatyw związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu oraz innych inicjatyw wspólnotowych.

Karta powołująca Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia zamieszczona jest na: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_charter_en.htm

Więcej informacji znajdą Państwo na:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_com_en.htm

Nadzwyczajny raport Eurobarometru n/t alkoholu dostępny jest na:
http://ec.europa.eu/health /ph_publication/eurobarometers_en.htm

image_pdfimage_print