O branży

Browary: Rozporządzenie Parlamentu podkreśla konieczność zajęcia się nadużywaniem alkoholu w Europie

Opublikowano: 11 marca 2014

W dniu 11 marca 2014 roku Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła Rozporządzenie w sprawie Strategii UE ds. Alkoholu. Ponadnarodowa organizacja The Brewers of Europe potwierdza zobowiązanie Browarów do działań przeciw szkodom wyrządzanym przez nadmierną konsumpcję alkoholu.

“Rozporządzenie Parlamentu na temat Strategii UE ds. Alkoholu słusznie podkreśla konieczność zajęcia się kwestią nadużywania alkoholu, w tym spożywania alkoholu przez nieletnich oraz upijania się pod koniec tygodnia, jak również prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oraz picia alkoholu podczas ciąży”, powiedział Pierre Olivier Bergeron, Sekretarz Generalny The Brewers of Europe. „Jeśli mamy zagwarantować bezpieczną i rozsądną konsumpcję alkoholu w Europie, konieczne są dialog interaktywny, ścisłe partnerstwo oraz przede wszystkim skierowane do odpowiednich grup docelowych wspólne działania.”

The Brewers of Europe wierzą, że ukierunkowane działania przeciwko nadużywaniu alkoholu są warunkiem wstępnym do osiągnięcia celów Strategii UE mającej za zadanie wsparcie Państw Członkowskich w ograniczaniu szkód związanych ze spożywaniem alkoholu. Chociaż spożycie alkoholu spadło podczas kryzysu gospodarczego, nadal istnieją poważne problemów związane z nadużywaniem alkoholu. Browary Europejskie wierzą, że wzmacnia to zasadniczo potrzebę koncentracji na egzekwowaniu istniejącego ustawodawstwa oraz planowanych działań na szczeblu lokalnym, skierowanych do tej mniejszości, która nadużywa alkoholu, a nie na wprowadzaniu nowych, odgórnych rozwiązań skoncentrowanych na konsumpcji jako takiej.

The Brewers of Europe jest w pełni zaangażowane w zaplanowane inicjatywy związane z nadużywaniem alkoholu poprzez zobowiązania o dużej wadze, takie jak EU Beer Pledge, samoregulacja rynkowa, projekt SMART obliczony na ograniczenie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, uruchomionego we współpracy z pozarządową organizacją UE European Transport Safety Council (Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu) oraz Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, a ponadto zaangażowane są w wiele działań w ramach partnerstwa lokalnego.

“The Brewers of Europe przyjęły z radością apel Parlamentu do Komisji, aby prowadzić konsultacje z właściwymi interesariuszami, takimi jak Forum, gdzie Browary Europejskie są autorem ponad 100 z 250 zobowiązań przedłożonych dotychczas”, powiedział p. Bergeron.

“Zważywszy na nasze aktywne zaangażowanie w Forum, nie powinno dziwić to, że The Brewers of Europe popierają europosłów w ich apelach wzywających wszystkich interesariuszy do udziału w Forum i tym samym umożliwiają stworzenie skutecznych działań w celu ograniczenia szkód wyrządzonych przez alkohol.”

The Brewers of Europe popierają obecną Strategię UE, która przyznaje UE kluczową rolę w sterowaniu debatą na szczeblu krajowym i lokalnym poprzez wymianę najlepszych praktyk, danych i dowodów.

P. Bergeron podsumował, jak następuje: “We wszelkich naszych wysiłkach w celu rozwiązania problem nadużywania alkoholu nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu, że piwo jest napojem społecznym, który spożywany z umiarem – tak jak to robi zdecydowana większość – może być częścią wyważonego i zdrowego stylu życia. W istocie Rozporządzenie uznaje ten fakt i my jako Browary zobowiązujemy się do stałego promowania odpowiedzialnej konsumpcji piwa.”

 

Kontakt

Simon Spillane, Starszy Doradca ds. Komunikacji, The Brewers of Europe
+32 (0)2 551 1810; sws@brewersofeurope.org

O The Brewers of Europe

Założone w 1958r. w Brukseli, The Brewers of Europe zrzeszają krajowe stowarzyszenia browarów z 29 krajów europejskich.

image_pdfimage_print