O branży

Unia Europejska popiera prospołeczne inicjatywy producentów piwa

Opublikowano: 1 marca 2012

Komisja Europejska przyjęła pierwsze wspólne ponadnarodowe zobowiązanie do realizacji działań prospołecznych i edukacyjnych, złożone przez przedstawicieli 3500 producentów piwa z całej Europy. Zobowiązanie jest zgodne ze strategią Unii Europejskiej, ma charakter dobrowolny i stanowi oddolną inicjatywę branży. Jednym z jego inicjatorów jest Polska, reprezentowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

28 lutego w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy EP Beer Club oraz The Parliament Magazine, w obecności przedstawiciela Dyrektoriatu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, piwowarzy reprezentowani przez ponadnarodową organizację The Brewers of Europe przedstawili strategię działań, które w najbliższych latach będą podejmować na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu. Strategia ta, zapisana pod nazwą European Beer Pledge, obejmuje pakiet inicjatyw zaproponowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE do realizacji na lokalnych rynkach. Swoje pomysły zgłosiła również polska branża piwowarska, która jest wysoko oceniana przez Komisję za jakość i efektywność dotychczasowych działań.

Projekt spotkał się z zainteresowaniem Despiny Spanou, przewodniczącej Europejskiego Forum do spraw Alkoholu i Zdrowia. Potwierdziła ona, że zarówno złożone we wtorek zobowiązania na rok 2012 i następne, jak też dotychczas realizowane i trwające działania branży piwowarskiej, wpisują się w aktualną europejską politykę alkoholową. Unia będzie takie inicjatywy wspierać i promować, tym bardziej, że aż 1/3 z 212 formalnie złożonych do Komisji zobowiązań pochodzi z inicjatywy producentów piwa – podkreśliła Przewodnicząca. Czasami poprzez dobrowolne działania można uzyskać szybszy i większy efekt edukacyjny, niż przechodząc przez ścieżkę legislacyjną, dodała.

Pakiet działań odpowiedzialnościowych ma na celu minimalizowanie negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji alkoholu oraz edukację prawną i obywatelską w trzech kluczowych obszarach. Należą do nich: informacja konsumencka, etyczna reklama i walka z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu, np. piciem przez nieletnich i kobiety w ciąży, prowadzeniem samochodu po alkoholu czy coraz powszechniejszym w krajach zachodnich upijaniem się do nieprzytomności (głównie na koniec tygodnia), czyli tzw. binge drinking.

Erika Mann, Przewodnicząca Unii Europejskiej ds. Polityki na Facebook, komentując strategię Browarów Europejskich powiedziała: Z przyjemnością wspieramy działania The Brewers of Europe w kierunku poprawy informacji konsumenckiej, etycznej reklamy oraz eliminowania nadmiernej
i nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, przedstawione w dokumencie “Beer Pledge”.

Zobowiązanie unijnych piwowarów będzie rozliczane co roku przez specjalny system raportowania do Komisji Europejskiej i weryfikowane w oparciu o mierzalne czynniki (np. zasięg działań, dotarcie, konkretne rezultaty liczbowe).

Więcej informacji na temat Beer Pledge znajdą Państwo na stronie the Brewers of Europe: http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

Link do artykułu na temat Beer Pledge, opublikowanego w „The Parliament Magazine”: http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/public-education-key-to-tackling-alcohol-misuse/

Więcej informacji:

Biuro Zarządu Związku Browary Polskie
tel. (022) 850 91 14
biuro@browary-polskie.pl

Kontakt dla mediów:

Joanna Pieniążek
728 361 682
Pieniazek@mcconsultants.pl

***
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce, mających ponad 90% udziałów w rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.

image_pdfimage_print