O branży

Stanowisko w sprawie regulacji cen w celu ochrony zdrowia publicznego

Opublikowano: 22 czerwca 2012

The Brewers of Europe, głos europejskiej branży piwowarskiej, promuje odpowiedzialne spożywanie piwa i ma na swoim koncie wiele udokumentowanych ustawicznych działań zwalczających nadużywanie alkoholu. Przekuwając ponad jedną trzecią pomysłów w działanie, europejscy browarnicy stały się wiodącą stroną Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej. Na początku bieżącego roku browarnicy ponowili swoje zaangażowanie poprzez uruchomienie Europejskiej Deklaracji Piwa. Poprzez tę dobrowolną inicjatywę browarnicy angażują się we wspólne mierzalne działania w celu poprawy informacji konsumenckiej, a także zapewnienia stosowania odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w zgodzie z oczekiwaniami obywateli oraz ustawodawców Unii Europejskiej.

Jednakże, The Brewers of Europe nie sądzi, aby legislacyjna polityka cenowa, realizowana poprzez podatki lub w inny sposób, była właściwą metodą walki z nadużywaniem alkoholu. Podejście do szkód wyrządzanych przez nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu wymaga dogłębnej analizy wszystkich czynników behawioralnych występujących wśród mniejszości konsumentów, którzy nadużywają alkoholu, podczas gdy polityka cenowa niesprawiedliwe dotyka wszystkich konsumentów. The Brewers of Europe  jest przekonane, że skoncentrowane, oparte na faktach podejście jest skuteczną i zrównoważoną metodą dalszego działania, przy uwzględnieniu tego, że zdecydowana większość europejskich obywateli to konsumenci odpowiedzialni i spożywający alkohol z umiarem.

Co więcej, w odniesieniu do polityki rozważanej w niektórych państwach członkowskich, The Brewers of Europe uzyskało poradę prawną świadczącą o tym, że zakaz sprzedaży detalicznej poniżej ceny minimalnej w oparciu o zawartość alkoholu byłby niekompatybilny z Traktatem Europejskim, ponieważ ograniczyłby on swobodny przepływ towarów, byłby nieproporcjonalny i zawiesiłby konkurencję cenową w znacznej części rynku. Ponadto, minimalne ceny byłyby sprzeczne z Ogólnym Porozumieniem o Taryfach i Handlu (GATT), ponieważ faworyzowałyby one produkcję krajową.

image_pdfimage_print